Gastroenteritídy

Typ
vírusu
ID Veková skupina Faktory prenosu imunita výskyt príznaky dĺžka ochorenia nákazlivosť Dg sezonalita
norovirus 24 hod
(6-72 h)
star. deti dospelí voda, jedlo, zel. a ovocie krátko-dobá epidem. hnačky, zvracanie 2 – 4 dni 1-2 týžd.
(4 týžd.)
PCR X. – V.
rotavirus 1-3 dni deti do 2r.
(dospelí)
ruky, jedlo, predmety dlhodobá epidem. zvracanie
vodn.hnačky s hlienom
6 dní 8 dní PCR hlavne zimné m.
(celoročne)
astrovirus 3-4 dni hlavne deti do 1,5 r. potraviny, voda dlhodobá epidem. hnačky, BB,
zvr.,↓ TT
2 –3 dni 6 týždňov PCR
adenovirus 3-10 dní deti do 2r.
(dospelí)
interhuman., voda dlhodobá epidem. hnačky, resp. prízn. týždeň a viac dlhšiu dobu PCR celoročne
VHA 15-50dní všetky potraviny, voda interhum. celoživot. epidem. únava,tráv.obtiaže ikterus,↑transam. svrb.kože 3-6 týž. 10d.pred a 1-2 týž.po zač.chor. IgM celoročne
VHE 40 dní
(22-60)
všetky kontam. voda ceoživot. endem. -//- -//- 14 dní po zač.vyl.vír. IgM celoročne