Chrípka – informácie pre verejnosť

S prichádzajúcou jeseňou sa blíži každoročne očakávaný zvýšený výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení. Epidémia chrípky na Slovensku sa podobá chrípkovým epidémiám vo všetkých krajinách severnej pologule. V poslednej chrípkovej sezóne na chrípku ochorelo 1,9 mil. osôb. Chrípka je príčinou zvýšenej hospitalizovanosti najmä malých detí a starších dospelých.

Otázka č.1: Čo je to chrípka?
Odpoveď: Chrípka je vírusové ochorenie nosa, hrdla, dýchacích ciest a pľúc. Vírus chrípky je vysoko nákazlivý a šíri sa z človeka na človeka kašľaním, smrkaním, alebo rozprávaním. Chrípkové ochorenia sa najčastejšie vyskytujú v decembri, v januári a vo februári.

Otázka č.2: Aké sú príznaky chrípky?
Odpoveď: Príznaky chrípky sú najmä horúčka, triaška, bolesti svalov, zdurenie nosnej sliznice, tečenie z nosa, kašeľ a sťažené dýchanie. Mnoho rôznych vírusov môže spôsobiť príznaky podobné chrípke, avšak chrípka je omnoho častejšia ako choroby spôsobené inými vírusmi sprevádzané vysokou teplotou, triaškou a zápalom pľúc.

Otázka č.3: Je chrípka život ohrozujúca choroba?
Odpoveď: Áno. Väčšina ľudí, ktorá zomiera na následky chrípky, sú ľudia starší ako 65-roční, alebo mladší ako 4-roční. Chrípka zhoršuje existujúce chronické ochorenia starých ľudí a tiež je sprevádzaná komplikáciami ako sú zápal pľúc, zápal stredného ucha alebo zápal dutín. Deti hospitalizované kvôli chrípke majú zvyčajne sťažené dýchanie sprevádzané sipotom, krup alebo rozvinutý zápal pľúc. Pretože chrípku spôsobuje vírus, antibiotiká chrípku neliečia.

Otázka č.4: Existuje očkovacia látka na prevenciu chrípky?
Odpoveď: Áno. Prvá očkovacia látka bola dostupná už v 40-tych rokoch minulého storočia.

Otázka č.5: Ako sa vyrába očkovacia látka proti chrípke?
Odpoveď: Očkovacia látka sa vyrába z chemicky usmrtených vírusov chrípky. Vírus chrípky určený na výrobu očkovacej látky je produkovaný rastom na slepačích vajciach, následne sa vyčistí a usmrcuje chemickou cestou formaldehydom. Očkovaciu látku proti chrípke je z rôznych dôvodov dosť náročné vyrobiť. Po prvé preto, že ochorenie spôsobujú rôzne kmene chrípky, čiže infekcia jedným kmeňom neochráni človeka pred infekciou iným kmeňom chrípky. Po druhé, kmene chrípkového vírusu, ktoré spôsobujú ochorenie, sa menia takmer každý rok. Ako dôsledok toho musí byť teda každý rok tvorená nová očkovacia látka zahŕňajúca aj tieto mierne odlišné kmene vírusu.

Otázka č.6: Je očkovacia látka proti chrípke účinná?
Odpoveď: Áno. Očkovacia látka proti chrípke môže ochrániť približne 75 zo 100 ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať, pred rozvinutím miernych až ťažkých príznakov chrípky.

Otázka č.7: Je očkovacia látka proti chrípke bezpečná?
Odpoveď: Áno. Očkovacia látka je vyrobená z usmrtených vírusov. Preto samotná vakcína nemôže spôsobiť chrípkové ochorenie. Niekedy očkovacia látka spôsobí bolesť, začervenanie, alebo citlivosť v mieste vpichu. Niekedy môže zapríčiniť miernu teplotu alebo bolesti svalov. Nikdy však nespôsobuje vysokú horúčku, triašku, kašeľ, a zápal pľúc, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri infekcii prirodzeným chrípkovým vírusom. Očkovacia látka proti chrípke nemá žiadny naozaj vážny nežiadúci účinok. Keďže je ale vyrábaná rastom na slepačích vajciach, obsahuje aj malé množstvá vaječných bielkovín. Preto ľudia alergickí na vajcia by mohli dostať závažnú, zriedkavo však život ohrozujúcu alergickú reakciu. Takáto reakcia by mohla nastať približne u jedného z 2 miliónov ľudí, ktorí sú touto vakcínou zaočkovaní. Kvôli tomuto riziku by ľudia alergickí na vajcia nemali byť zaočkovaní touto očkovacou látkou, a ak im hrozí vysoké riziko ťažkej chrípkovej infekcie, mali by byť zaočkovaní pod dohľadom svojho ošetrujúceho lekára, aby sa tak minimalizovalo riziko alergickej reakcie.

Otázka č.8: Kedy by sme sa mali dať zaočkovať proti chrípke?
Odpoveď: Očkovacia látka proti chrípke by mala byť podaná tesne pred začiatkom chrípkovej sezóny, teda v októbri a v novembri.

Otázka č.9: Kto by sa mal dať zaočkovať proti chrípke?
Odpoveď: Zaočkovať sa môžu dať všetci, no očkovanie sa odporúča predovšetkým u ľudí, u ktorých je vysoké riziko ťažkého zápalu pľúc spôsobeného chrípkovým vírusom. Ľudia v takomto riziku sú predovšetkým:

  • ľudia s astmou, s chronickým ochorením dýchacích ciest, srdcovocievneho, alebo vylučovacieho systému, ľudia s poruchou metabolizmu, alebo s poruchami imunitného systému, ľudia s nádorovým ochorením
  • ľudia starší ako 60 rokov
  • malé deti najmä vo veku 6-24 mesiacov
  • ľudia v kontakte s niekým, kto je ohrozený ťažkou chrípkovou infekciou- hlavne členovia domácnosti, alebo zdravotnícki pracovníci

Ľudia starší ako 60-roční a ľudia s chronickým ochorením srdcovocievneho, dýchacieho, vylučovacieho systému, s poruchami metabolizmu či imunitného systému (starší ako 2-roční) majú očkovaciu látku proti chrípke hradenú zo zákona zdravotnými poisťovňami ministerstva zdravotníctva. Ostatní si ju môžu zakúpiť v lekárňach v cene približne 7 €. Očkovaciu látku je lekár povinný aplikovať zadarmo, tzn. bez poplatku za aplikáciu.

Informujte sa o očkovaní proti chrípke u svojho ošetrujúceho lekára alebo na miestne príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.