Epidémia žltej zimnice v Angole a Konžskej demokratickej republike

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal informáciu o prebiehajúcej epidémii žltej zimnice v Angole a v Konžskej demokratickej republike.

Žltá zimnica je vírusová infekcia, ktorá sa vyskytuje v určitých tropických oblastiach Afriky a strednej časti Južnej Ameriky, kde v minulosti spôsobovala rozsiahle epidémie. Vírus sa prenáša komármi, ktoré sú zároveň aj významným rezervoárom. K ďalším rezervoárom patria infikované opice a človek. Infekcia po poštípaní infikovaným komárom prebieha vo väčšine prípadov bez klinických príznakov. U klinicky manifestných prípadov sa po inkubačnom čase troch až šiestich dní objaví vysoká horúčka, začervenanie očí, nasleduje fáza zmiernenia príznakov, po nej nastáva opätovný vzostup teploty sprevádzaný vnútorným krvácaním (primárne intestinálnym)  a príznakmi zlyhávania pečene a obličiek. U osôb s poškodením pečene hrozí 50 % riziko úmrtia. Špecifická liečba zatiaľ nie je dostupná. Cestujúcim do endemických oblastí sa odporúča vysoko účinná vakcína, ktorá poskytuje imunitu 95 % očkovaných osôb.

Koncom decembra 2015 vznikla v Luande, v hlavnom meste Angoly, epidémia žltej zimnice. Prvý prípad ochorenia bol potvrdený Národným Inštitútom pre prenosné ochorenia v Juhoafrickej republike dňa 19. januára 2016 a Pasteurovým Inštitútom v Dakare (Senegal) dňa 20. januára 2016. Následne bol zaznamenaný výrazný nárast v počte ochorení na žltú zimnicu. K 17. 6. 2016 bolo v Angole zaznamenaných  3 294 suspektných prípadov, z toho 861 potvrdených prípadov. Zaznamenalo sa 347 úmrtí a z toho 115 úmrtí sa vyskytlo u laboratórne potvrdených prípadov. Suspektné prípady boli hlásené zo všetkých provincií Angoly. V krajine sa realizuje masová očkovacia kampaň, ktorá sa začala v Luande, a v súčasnosti pokrýva väčšinu postihnutých častí Angoly.  Napriek rozsiahlemu vakcinačnému úsiliu vírus žltej zimnice cirkuluje naďalej.

K 20. 6. 2016 bolo v Konžskej demokratickej republike (KDR) hlásených 1 106 suspektných ochorení na žltú zimnicu. Zo 68 potvrdených prípadov bolo 59 prípadov importovaných z Angoly. Hlásených bolo 75 úmrtí. V KDR sa realizuje vakcinačná kampaň, ktorá je zameraná na postihnuté oblasti.

Dve ďalšie krajiny, Keňa (dva prípady) a Čína (11 prípadov), hlásili potvrdené prípady žltej zimnice importované z Angoly. Tieto prípady upozorňujú na riziko medzinárodného šírenia prostredníctvom neočkovaných cestovateľov.

Okrem toho šesť ďalších krajín (Brazília, Čad, Kolumbia, Ghana, Peru a Uganda) súčasne hlási epidémie žltej zimnice alebo sporadické prípady, ktoré nesúvisia s epidémiou v Angole.

Na základe odporúčania Krízového výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO)z 19. 5. 2016  vydala riaditeľka SZO, Dr. Margaret Chan, rozhodnutie, že epidémia žltej zimnice v Angole a KDR, ktorá sa vyskytla v mestských oblastiach, predstavuje závažnú verejno -zdravotnícku udalosť, ktorá vyžaduje posilnenie vnútroštátnych opatrení a zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce.