EIW – Európsky imunizačný týždeň

V tomto roku bude Slovenská republika už po siedmykrát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 22. 4. 2012 do 27.4.2013. Kampaň EIW, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Slogan EIW 2013 je „Protect your world – get vaccinated“, čo znamená „Chráňte svoj svet – dajte sa zaočkovať“. Témou tohto ročníka EIW je spomienka na ľudí, ktorí sú postihnutí ochoreniami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Je to dôkaz pretrvávajúcej hrozby týchto ochorení vplyvom neočkovania. Aktivity EIW v SR sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou.

V súčasnosti je očkovanie spochybňované a argumentuje sa tým, že choroby, proti ktorým sa očkuje „miznú“ aj bez očkovania, že očkovanie má za následok vznik autizmu, cukrovky…, že stačí podpora imunitného systému dieťaťa životosprávou vrátane stravovania, aby dieťa neochorelo, stačí dodržiavať hygienu… atď. Protiargumentami proti takýmto tvrdeniam a názorom sú epidémie ovčích kiahní, proti ktorým sa neočkuje a preto sa stále vyskytujú, vedecké vyvrátenie súvislosti medzi vznikom autizmu a prítomnosťou látky obsahujúcej ortuť vo vakcínach, poznatky, že vznik infekčných ochorení vyvolaných mikroorganizmami závisí od infekčnej dávky, od nákazlivosti, od schopnosti vírusov a baktérií vytvárať systém odolnosti a vlastnej ochrany voči vonkajšiemu prostrediu, voči dezinfekčným látkam voči antibiotikám. Aj v mikrosvete ide o prežitie.

Rodičia chcú slobodu rozhodovania sa, garanciu všetkých istôt bez zodpovednosti. V štátoch, kde očkovanie nie je povinné, majú iné mechanizmy ochrany spoločnosti: nezaočkované dieťa neprijmú do škôlky, školy a ak ochorie, znášajú všetky náklady spojené s liečbou svojho dieťaťa, aj detí, ktoré ním boli nakazené. Aj v našom regióne pribúda hlasov odmietajúcich očkovanie, pribúda nezaočkovaných detí, ktoré sú stále chránené vďaka vysokej zaočkovanosti svojimi spolužiakmi, svojim okolím. Ak napríklad klesne zaočkovanosť proti osýpkam pod 95 %, začneme zaznamenávať renesanciu tohto vysokonákazlivého ochorenia s ťažkým priebehom spojeného s častými závažnými komplikáciami. Zrejme potrvá nejaký čas, kým sa ľudia veľkým oblúkom vrátia na začiatok a uvedomia si, aké úsilie ľudstvo stálo pozorovanie chorôb, zavádzanie opatrení, jednotlivé objavy.

Ak bolo 20.storočie storočím antibiotík, tak 21.storočie by sa mohlo nazvať storočím vakcín. Ďalším v rade veľkých objavov vo veľkom ľudskom úsilí bolo poznanie, že mikroorganizmy nie sú príčinou len prenosných ochorení, ale aj neinfekčných ako je napr. rakovina krčku maternice a dnes už proti jej vyvolávateľovi – ľudskému papilomavírusu existuje očkovacia látka. Ak bol doposiaľ vývoj vakcín zameraný len na skúsenostiach a výrobe z oslabených alebo usmrtených pôvodcov infekcií, v súčasnosti sa kladie dôraz na poznanie reakcií imunitného systému na infekčné agens, na jeho správanie sa v ľudskom organizme, na bezpečnosť vakcín.

Faktom ostáva, že zaočkovaný človek nielenže neochorie, ale ani nešíri nákazu ďalej. Tým, že dám zaočkovať svoje dieťa a seba, vyjadrujem zodpovednosť a úctu k sebe samému a svojmu okoliu, k ľuďom, s ktorými žijeme.

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
odbor epidemiológie, Nemocničná 8, Bojnice

poskytuje:
konzultačnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním v Poradni o očkovaní
Termín:
Osobné konzultácie sa uskutočnia každý posledný štvrtok v mesiaci v čase od 13.00 – 14.30 hod.  na odbore epidemiológie.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky.

Telefonické poradenstvo bude vybavované priebežne na dole uvedených číslach.

Kontaktné osoby:
MUDr. Klára Minčíková, AHS Alena Hlatká
Kontakt:
Telefón: 046/519 20 20, 519 20 25
E-mail: voe@ruvzpd.sk, oe@ruvzpd.sk