V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Dodržujte pravidlá hygieny správnym zaobchádzaním s potravinami a stravou

 • mäso a vajcia nakupujte len v povolených predajniach, kde sú uskladnené v chladiacom zariadení,
 • suroviny skladujte v chladničke, zabránite rozmnožovaniu salmonel, ktoré sa množia pri teplotách od 10 – 60 °C, najviac medzi 30 – 40 °C,
 • surové vajcia neumývajte, pórmi v škrupine môžete zaniesť salmonely z povrchu dovnútra vajec,
 • pri manipulácii so surovým mäsom a surovými vajcami dbajte o zvýšenú hygienu: pracovné miesto i nádoby dôkladne poumývajte teplou vodou a detergenčným prostriedkom (Jar, Pril a pod.), po práci si dôkladne umyte ruky, zabránite tak znečisteniu hotových jedál salmonelami,
 • nekonzumujte jedlá, ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované, na zneškodnenie salmonel treba vajce variť vo vode teplej 60 °C 12 minút, pri tepelnom spracovaní mäsa je nutné, aby sa táto teplota dosiahla v celom jeho objeme,
 • majonézu používajte len priemyselne vyrobenú,
 • zmrazené suroviny pred tepelnou úpravou dôkladne rozmrazte, aby sa prevarili v celom objeme,
 • hotové jedlá skladujte pri teplote do 10 °C, pred podávaním zohrejte na minimálne 90 °C alebo krátko povarte,
 • zabráňte styku medzi surovými a uvarenými potravinami,
 • dodržujte zásady osobnej hygieny, umývajte si ruky pred začatím prípravy stravy a po použití WC,
 • v letných mesiacoch sa vyhýbajte konzumácii krémových zákuskov, potravinám a zákuskom, ktoré obsahujú surové vajcia alebo nepasterizované mlieko.
Oddelenie výchovy ku zdraviu