V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2020

Svetové, medzinárodné a iné dni súvisiace so zdravím.

    4. február Svetový deň rakoviny
    6. február Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov
  11. február Svetový deň chorých
  15. február Medzinárodný deň detí s rakovinou
  28. február Medzinárodný deň zriedkavých ochorení
    3. marec Svetový deň počutia
    8. marec Medzinárodný deň  žien
  12. marec Svetový deň obličiek
  20. marec Svetový deň ústneho zdravia
  21. marec Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie
Svetový deň Downovho syndrómu
  22. marec Svetový deň vody
  24. marec Svetový deň tuberkulózy
    2. apríl Svetový deň povedomia o autizme
    7. apríl Svetový deň zdravia
  11. apríl Svetový deň Parkinsonovej choroby
  17. apríl Svetový deň hemofílie
  18. apríl Európsky deň práv pacientov
  25. – 30. apríl     Svetový a európsky imunizačný týždeň
  25. apríl Svetový deň malárie
  28. apríl Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
    5. máj Svetový deň  čistých rúk
    5. máj  Svetový deň astmy (1. májový utorok)
    8. máj Svetový deň  Červeného kríža a Červeného polmesiaca
  10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu
  11. máj Európsky deň melanómu (2. májový pondelok)
  12. máj Medzinárodný deň zdravotných sestier
  15. máj Medzinárodný deň rodiny
  22. máj Medzinárodný deň biodiverzity
  27. máj Svetový deň sclerosis multiplex (posledná  májová streda)
  31. máj Svetový deň bez tabaku
    4. jún Medzinárodný deň nevinných detských obetí násilia
    5. jún Svetový deň  životného prostredia
  14. jún Svetový deň darcov krvi
  20. jún Svetový deň utečencov
  26. jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami
    8. júl Svetový deň alergií
  11. júl Svetový deň populácie
  25. júl Svetový deň bezpečnosti pacientov
  28. júl Svetový deň hepatitídy
    1. – 7. august Svetový týždeň dojčenia
    9. august Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov
  12. august Medzinárodný deň mládeže
  19. august Svetový humanitárny deň
  10. september Svetový deň prevencie samovrážd
  12. september Svetový deň prvej pomoci
  12. september Európsky deň ústneho zdravia
  13. september Svetový deň sepsy
  21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby
  27. september Svetový deň srdca
  28. september Svetový deň besnoty
    1. október Medzinárodný deň starších
    2. október Medzinárodný deň nenásilia
   10. október Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti (2. októbrová sobota)
   10. október Svetový deň zraku (2. októbrový štvrtok)
   10. október Svetový deň duševného zdravia
   12. október Svetový deň reumatizmu
   15. október Svetový deň bielej palice
   15. október Svetový deň umývania rúk
   16. október Svetový deň potravy
   17. október Medzinárodný deň za odstránenie chudoby
   20. október Svetový deň osteoporózy
   24. október Deň Organizácie spojených národov
   29. október Svetový deň psoriázy
   12. november Svetový deň pneumónie
   13. november Medzinárodný deň nevidiacich   
   14. november Svetový deň diabetu
   15. november Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd (3. novembrová nedeľa)
   17. november Svetový deň predčasne narodených detí
   18. november  Európsky deň povedomia o antibiotikách
   18. november Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (3. novembrová streda)
   19. november Svetový deň toaliet
   25. november Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách
     1. december Svetový deň AIDS
     3. december Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím
   10. december Medzinárodný deň ľudských práv

Z príležitosti Svetových dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci územných obvodov okresov Prievidza a Partizánske, realizujeme rôzne zdravotno-výchovné akcie, publikujeme články v printových a elektronických médiách, vykonávame edukačno-intervenčné cykly prednášok.