Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2015

Svetové, medzinárodné a iné dni súvisiace so zdravím.

4. február Svetový deň proti rakovine
6. február Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov
11. február Svetový deň chorých
28. február Medzinárodný deň zriedkavých ochorení
3. marec Medzinárodný deň sluchu a počutia
8. marec Medzinárodný deň žien
12. marec Svetový deň obličiek (2. marcový štvrtok)
20. marec Svetový deň ústneho zdravia
21. marec Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie
Svetový deň Downovho syndrómu
22. marec Svetový deň vody
24. marec Svetový deň tuberkulózy
2. apríl Svetový deň povedomia o autizme
7. apríl Svetový deň zdravi
11. apríl Svetový deň Parkinsonovej choroby
17. apríl Svetový deň hemofílie
18. apríl Európsky deň práv pacientov
24. – 30. apríl
22. – 26. apríl
Svetový imunizačný týždeň
Európsky imunizačný týždeň
25. apríl Svetový deň malárie
28. apríl Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
5. máj Svetový deň čistých rúk
5. máj Svetový deň astmy (1. májový utorok)
8. máj Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca
10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu
11. máj Svetový deň melanómu (2. májový pondelok)
12. máj Medzinárodný deň zdravotných sestier
15. máj Medzinárodný deň rodiny
22. máj Medzinárodný deň biodiverzity
27. máj Svetový deň sclerosis multiplex (posledná májová streda)
31. máj Svetový deň bez tabaku
4. jún Medzinárodný deň nevinných detských obetí násilia
5. jún Svetový deň životného prostredia
14. jún Svetový deň darcov krvi
20. jún Svetový deň utečencov
26. jú Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami
8. júl Svetový deň alergií
11. júl Svetový deň populácie
25. júl Svetový deň bezpečnosti pacientov
28. júl Svetový deň hepatitídy
1. – 7. august Svetový týždeň na podporu dojčenia
9. august Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov
12. august Medzinárodný deň mládeže
19. august Svetový humanitárny deň
10. september Svetový deň prevencie samovrážd
12. september Svetový deň prvej pomoci (2. septembrová sobota)
12. september Európsky deň ústneho zdravia
13. september Svetový deň sepsy
21. september Svetový deň Alzheimerovej chorob
28. september Svetový deň besnoty
29. september Svetový deň srdca
1. október Medzinárodný deň starších
2. október Svetový deň bez násilia
8. október Svetový deň zraku (2. októbrový štvrtok)
10. október Svetový deň duševného zdravia
10. október Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti (2. októbrová sobota)
12. október Svetový deň reumatizmu
15. október Svetový deň bielej palice
16. októbe Svetový deň potravy
17. október Medzinárodný deň pre odstránenie chudoby
20. október Svetový deň osteoporózy
24. október Deň Organizácie spojených národov
29. október Svetový deň psoriázy
12. november Svetový deň pneumónie
13. november Svetový deň nevidiacich
14. november Svetový deň diabetu
15. november Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd (3. novembrová nedeľa)
17. november Svetový deň predčasne narodených detí
18. november Európsky deň povedomia o antibiotikách
18. november Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (3. novembrová streda)
19. november Svetový deň toaliet
25. november Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách
1. december Svetový deň AIDS
3. december Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím
10. december Deň ľudských práv

Z príležitosti Svetových dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci územných obvodov okresov Prievidza a Partizánske, realizujeme rôzne zdravotno-výchovné akcie, publikujeme články v printových a elektronických médiách, vykonávame edukačno-intervenčné cykly prednášok…