V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2014

who_logoSvetové, medzinárodné a iné dni súvisiace so zdravím

4. február Svetový deň proti rakovine
6. február Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov
11. február Svetový deň chorých
28. február Medzinárodný deň zriedkavých ochorení
3. marec Medzinárodný deň sluchu a počutia
8. marec Medzinárodný deň žien
13. marec Svetový deň obličiek (2. marcový štvrtok)
21. marec Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie
Svetový deň Downovho syndrómu
22. marec Svetový deň vody
24. marec Svetový deň tuberkulózy
2. apríl Svetový deň povedomia o autizme
7. apríl Svetový deň zdravia
11. apríl Svetový deň Parkinsonovej choroby
17. apríl Svetový deň hemofílie
18. apríl Európsky deň práv pacientov
24.-30. apríl
22.-26. apríl
Svetový a európsky imunizačný týždeň
25. apríl Svetový deň malárie
28. apríl Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
5. máj Svetový deň čistých rúk
6. máj Svetový deň astmy (1. májový utorok)
8. máj Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca
9. máj Svetový deň melanómu
10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu
12. máj Medzinárodný deň zdravotných sestier
15. máj Medzinárodný deň rodiny
22. máj Medzinárodný deň biodiverzity
28. máj Svetový deň sclerosis multiplex
31. máj Svetový deň bez tabaku
4. jún Medzinárodný deň nevinných detských obetí násilia
5. jún Svetový deň životného prostredia
14. jún Svetový deň darcov krvi
20. jún Svetový deň utečencov
26. jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami
8. júl Svetový deň alergií
11. júl Svetový deň populácie
25. júl Svetový deň bezpečnosti pacientov
28. júl Svetový deň hepatitídy
1.-7. august Svetový týždeň na podporu dojčenia
9. august Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov
12. august Medzinárodný deň mládeže
19. august Svetový humanitárny deň
8. september Svetový deň prvej pomoci
10. september Svetový deň samovrážd
13. september Svetový deň sepsy
21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby
28. september Svetový deň besnoty
29. september Svetový deň srdca
1. október Medzinárodný deň starších
2. október Svetový deň bez násilia
10. október Svetový deň duševného zdravia
11. október Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti (2. októbrová sobota)
12. október Svetový deň reumatizmu
13. október Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti
15. október Svetový deň bielej palice
16. október Svetový deň potravy
17. október Medzinárodný deň pre odstránenie chudoby
20. október Svetový deň osteoporózy
24. október Deň Organizácie spojených národov
29. október Svetový deň psoriázy
12. november Svetový deň pneumónia
13. november Svetový deň nevidiacich
14. november Svetový deň diabetu
16. november Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd (3. novembrová nedeľa)
17. november Svetový deň predčasne narodených detí
18. november Európsky deň povedomia o antibiotikách
19. november Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (od roku 2003 – 3. novembrová streda)
21. november Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd (3. novembrová nedeľa)
25. november Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách
1. december Svetový deň AIDS
3. december Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím
10. december Deň ľudských práv

Z príležitosti Svetových dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci územných obvodov okresov Prievidza a Partizánske, realizujeme rôzne zdravotno-výchovné akcie, publikujeme články v printových a elektronických médiách, vykonávame edukačno-intervenčné cykly prednášok…