V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2013

who_logoSvetové, medzinárodné a iné dni súvisiace so zdravím

   4. február Svetový deň proti rakovine
   6. február Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov
  11. február Svetový deň chorých
  28. február Medzinárodný deň zriedkavých ochorení
    3. marec Medzinárodný deň sluchu a počutia
    8. marec Medzinárodný deň žien
  14. marec Svetový deň obličiek (2. marcový štvrtok)
  21. marec Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie
Svetový deň Downovho syndrómu
  22. marec Svetový deň vody (rezolúcia VZ OSN 47/193 z roku 1991)
  24. marec Svetový deň TBC (uznesenie WHA 50.21 z roku 1997)
    2. apríl Svetový deň povedomia o autizme
    7. apríl Svetový deň zdravia (uznesenie WHA 2.3/1949)
  11. apríl Svetový deň Parkinsonovej choroby
  17. apríl Svetový deň hemofílie
  18. apríl Európsky deň práv pacientov
  24.-30. apríl Svetový imunizačný týždeň
  25. apríl Svetový deň malárie
  28. apríl Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
    5. máj  Svetový deň čistých rúk
    7. máj Svetový deň astmy (1. májový utorok)
    8. máj Svetový deň Červeného kríža
    9. máj Svetový deň melanómu
  10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu
  12. máj Medzinárodný deň zdravotných sestier
  15. máj Medzinárodný deň rodiny
  22. máj Medzinárodný deň biodiverzity
  29. máj Svetový deň sclerosis multiplex
  31. máj Svetový deň bez tabaku (uznesenie WHA 42.19/1989)
   4. jún Medzinárodný deň nevinných detských obetí násilia
    5. jún Svetový deň životného prostredia
  14. jún Svetový deň darcov krvi
  20. jún Svetový deň utečencov
  26. jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami
   8. júl Svetový deň alergií
  11. júl Svetový deň populácie
  25. júl Svetový deň bezpečnosti pacientov
  28. júl Svetový deň hepatitídy
    1.-7. august Svetový deň dojčenia
    9. august Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov
  12. august Medzinárodný deň mládeže
  19. august Svetový humanitárny deň
    8. september Svetový deň prvej pomoci
  10. september Svetový deň samovrážd
  12. september Svetový deň ústneho zdravia
  21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby
  28. september Svetový deň besnoty
  29. september Svetový deň srdca
    1. október Medzinárodný deň starších
    2. október Svetový deň bez násilia
  10. október Svetový deň duševného zdravia
  10. október Svetový deň zraku (2. októbrový štvrtok)
  12. október Svetový deň reumatizmu
  13. október Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti
  15. október Svetový deň bielej palice
  16. október Svetový deň potravy
  17. október Medzinárodný deň pre odstránenie chudoby
  20. október Svetový deň osteoporózy
  24. október Deň Organizácie spojených národov
  29. október Svetový deň psoriázy
  12. november Svetový deň pneumónia
  13. november Svetový deň nevidiacich
  14. november Svetový deň diabetu (od roku 1991)
  17. november Svetový deň predčasne narodených detí
  18. november Európsky deň povedomia o  antibiotikách
  20. november Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (od roku 2003 – 3. novembrová streda)
  21. november Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd (3. novembrová nedeľa)
  25. november Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách
    1. december Svetový deň AIDS (od roku 1988)
    3. december Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím
  10. december Deň ľudských práv

Iné

  21. november Medzinárodný deň bez fajčenia (3. novembrový štvrtok)
  46. týždeň Európsky týždeň boja proti drogám

Z príležitosti Svetových dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci územných obvodov okresov Prievidza a Partizánske, realizujeme rôzne zdravotno-výchovné akcie, publikujeme články v printových a elektronických médiách, vykonávame edukačno-intervenčné cykly prednášok…

Zdroj: http://www.who.sk/


Priebežne Vás budeme informovať aj k ďalším významným dňom ak budú dané „HESLÁ“.

Oddelenie výchovy ku zdraviu