Desať rád pre prácu s počítačom

STOLIČKA
Výška sedadla a sklon operadla by mali byť individuálne nastaviteľné.
STÔL
Spodná hrana stola má byť v takej výške, aby sa dali pohodlne zasunúť kolená. Pracovná plocha má byť dostatočne veľká na uloženie materiálov.
OSVETLENIE
Má byť dostatočne intenzívne (asi 300 luxov) a jeho farebné zloženie blízke spektru slnečného žiarenia, teda teplé, biele. Vylúčiť treba tzv. priame osvetlenie, uprednostniť difúzne zdroje alebo na svietidlá použiť kryty.
RYTMUS PRÁCE
Náročnosť práce je potrebné prispôsobiť momentálnej schopnosti podať výkon, Treba pamätať na to, že ak sa prestávka v práci zaradí ešte pred začiatok únavy, výrazne to pomôže urýchliť regeneráciu síl. Bez prestávky by sa nemalo pracovať dlhšie ako hodinu, pretože po uplynutí tohto času klesá schopnosť koncentrácie a zvyšuje sa množstvo chybných úkonov.
UMIESTNENIE OBRAZOVKY
Obrazovku treba umiestniť kolmo na oblok a tak, aby sa na nej neboli odrazy svetlých predmetov a aby nedochádzalo k výraznému kontrastu s pozadím. Horný okraj obrazovky by mal byť vo výške očí.
FARBA ODEVU A NÁBYTKU
Treba sa vyhýbať svetlým a čiernym farbám, aby nedochádzalo k odrazu na obrazovke.
ŽIARENIE Z OBRAZOVKY
V podstate je rovnaké ako z obrazovky televízora, teda nepoškodzuje zdravie, pravdaže, ak sedíme v primeranej vzdialenosti pred obrazovkou, t.j. aspoň 50 cm. Nie je však vhodné zdržiavať sa v tesnej blízkosti za počítačom, pretože táto časť nie je chránená sklom obrazovky. Tento bod neplatí pri LCD monitoroch.
FILTRE PRED OBRAZOVKOU
Nie sú určené na zachytávanie RTG žiarenia, ktoré spoľahlivo zachytáva obrazovka, ale na minimalizovanie vplyvu elektromagnetického poľa a na úpravu svetelných pomerov, aby sa znížila zraková únava. Moderné obrazovky filtre nevyžadujú. Tento bod neplatí pri LCD monitoroch.
OHROZENIE ZDRAVIA
Je možné pre „nadužívaní“ počítača. Pri dlhom sedení pri počítači, najmä však na nevhodnej stoličke, ako aj pri rýchlom pracovnom tempe sa môžu dostaviť bolesti hlavy, stuhnutie a bolesť svalstva (najmä šije a chrbtice). Pri dlhodobom vkladaní údajov (pravidelná celodenná práca niekoľko mesiacov alebo rokov) môže dôjsť k poškodeniu drobných svalov rúk. Pri trvalej obsluhe je vhodná vstupná prehliadka u očného lekára.
TELESNÉ CVIČENIE
Je nevyhnutným doplnkom na uvoľnenie duševnej záťaže. Nielen intenzívne cvičenie po pracovnej, ale aj krátke rozcvičenie alebo popreťahovanie svalov a kĺbov počas pracovných prestávok povzbudí a osvieži organizmus. Hrazda na pracovisku nie je prejavom čudáctva. Niekoľko jednoduchých cvikov alebo iba povytiahnutí na hrazde pomôže uvoľniť stuhnuté svaly. Bolesti hlavy, stuhnutosť svalov, znížený výkon a zlá nálada sú reakciou organizmu na nadmernú a dlhodobú záťaž spojenú s nedostatkom pohybu.

Zdroj: Ústav zdravotnej výchovy, Bratislava. Napísal MUDr. Viliam Bršiak. Lektorovala MUDr. Darina Lopušná, MPH.