Deň zodpovednosti

Žiadna definícia pre „striedme pitie“ neexistuje.
Niekto uvádza, že je to také pitie, ktoré nespôsobuje problémy
danej osobe a nemá dopady na ostatných.
Iní uvádzajú, že sa jedná o také pitie, ktoré maximalizuje známe
priaznivé účinky konzumácie alkoholu,
bez toho aby došlo k výraznému nárastu rizík.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu organizuje v rámci Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2.7.2012 zdravotno-výchovnú kampaň s názvom DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Cieľom zdravotno-výchovnej kampane je zvýšiť celoslovenské povedomie o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu. Kampaň bude prebiehať v 36 mestách v Slovenskej republike prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v čase 12:00-16:00 hod.

Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike budú informovať širokú verejnosť o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi. Aktivity budú spojené s vyšetrením jedného z pečeňových testov, ktorého zvýšená hladina môže súvisieť s nadmernou konzumáciou alkoholu a meraním tlaku krvi.

Konkrétne miesta, kde bude kampaň prebiehať nájdete v uvedenej tabuľke:

KRAJE MESTO DEŇ ZODPOVEDNOSTI
1. Bratislavský kraj Bratislava AUPARK SHOPPING CENTER BRATISLAVA, Einsteinova 18, 85101
2.
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica OC EUROPA, Na Troskách 25,97401 Banská Bystrica
Lučenec TESCO Lučenec , Podjavorinskej 5364,
Zvolen MsÚ Zvolen, Nám. Slobody 22,
Rimavská Sobota Hypermarket HYPERNOVA, ul. P.Hostinského,
Veľký Krtíš pred budovou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5,
Žiar nad Hronom Hypermarket TESCO, SNP 2733/100,
3.
Košický kraj
Trebišov TESCO Trebišov, M. R. Štefánika ,
Košice AUPARK , Námestie osloboditeľov,
Michalovce MsÚ Michalovce, Nám. Osloboditelov 30,
Rožňava v mestskom kúpalisku v Rožňave, Štítnická ulica, v prípade zlého počasia RÚVZ Rožňava, Špitálska 3,
Spišská Nová Ves Lekáreň Dr. Max v OC MADARAS, Mlynská 39,
4.
Nitriansky kraj
Nitra v priestoroch poradne zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58,
Komárno Komárno Shopping Center, M. R. Štefánika 5,
Levice TESCO Levice, Turecký rad 7,
Nové Zámky hlavné námestie v Nových Zámkoch a v priestoroch Akadémie vzdelávania,
Topoľčany v priestoroch Mestskej galérie, ulica M. R. Štefánika 1,
5.
Prešovský kraj
Prešov ZOC Max Prešov, s.r.o., Vihorlatská 2A,
Bardejov v obchodnom centre Bardejov, Duklianska ulica,
Humenné Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 2/1507,
Poprad ZOC MAX Poprad, Dlhé hony 4587/1,
Stará Ľubovňa Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1,
Svidník Nákupné centrum MAKOS na Centrálnej ulici, Svidník
Vranov nad Topľou Hypermarket TESCO, Duklianskych hrdinov 31,
6.
Trenčiansky kraj
Trenčín ZOC MAX ul. gen. M.R. Štefánika 426,
Považská Bystrica pred kinom Mier, Centrum 16/21,
Prievidza vo vestibule Mestského úradu v Partizánskom., Nám. SNP 212/4.
7.
Trnavský kraj
Trnava ZOC MAX Trnava, Ul. Ferka Urbánka 11,
Dunajská Streda Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067,
Galanta vo vstupných priestoroch NsP Svätého Lukáša v Galante, Hodská 373/38,
Senica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557,
8.
Žilinský kraj
Žilina AUPARK , Veľká okružná 59A,
Námestovo COOP Jednota Tempo Supermarket, Nábrežie 765/1,
Čadca Supermarket TEMPO Čadca, Moyzesova 53,
Liptovský Mikuláš TOP.SHOP. Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 41,
Martin Divadelné námestie, Divadelná 1, v prípade zlého počasia – OC Tulip, Pltníky 2

Zdroj: ÚVZ SR

ovz