Deň otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP

V dňoch 21. – 27. októbra 2013 v rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík bude prebiehať Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

spolupráca pri prevencii rizík

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU – OSHA) začala v roku 2012 svoju dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská pre roky 2012–2013 s názvom Spolupráca pri prevencii rizík, ktorá má za úlohu podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Kedy: 24. 10. 2013 (štvrtok)
Kde: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, odd. preventívnej medicíny
V čase: 8.00 – 12.00 hod.

Ponúkame poradenstvo v otázkach:

  • právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia
  • obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia a ich negatívneho pôsobenia na zdravie zamestnancov

Viac informácií o kampani a možnostiach zapojenia sa do kampane nájdete na internetových stránkach kampane:
http://www.healthy-workplaces.eu/sk/
https://osha.europa.eu/sk