Deň otvorených dverí v poradni zdravia – 31. máj – Svetový deň bez tabaku

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý si pripomíname v stredu, 31. mája, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť.

Deň otvorených dverí v poradni zdravia

 • 29.5.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.
 • 31.5.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.
 • 1.6.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.

Cieľom tejto zdravotno-výchovnej aktivity je zvyšovanie informovanosti obyvateľov nášho regiónu v oblasti tabakizmu a jeho negatívnych zdravotných následkoch. Takisto je v rámci uvedeného dňa cieľom poskytnúť informácie o možnostiach a konkrétnych spôsoboch zanechania fajčenia.

V priestoroch Poradenského centra podpory zdravia RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú záujemcom poskytnuté nasledovné vyšetrenia:

 • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
 • meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom
 • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne formou dotazníka
 • cielené individuálne odborné poradenstvo v oblasti zanechania fajčenia
 • poskytnutie informácií o možnosti bezplatnej návštevy poradne pre odvykanie od fajčenia