V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa zdravia

Motto: „Kontroluj svoj tlak krvi“

Tento rok je ústrednou témou Svetového dňa zdravia vysoký krvný tlak a ústredným mottom kampane „Kontroluj svoj tlak krvi“. O vysokom krvnom tlaku (odborne hypertenzii) hovoríme, ak hodnoty krvného tlaku sú vyššie ako 140/90 mmHg. Hypertenzia je nazývaná aj „tichý zabijak“, pretože dlho nemusí spôsobovať postihnutému žiadne ťažkosti.

Epidemiologické štúdie ukázali, že hypertenzia je jedno z najčastejších srdcovo-cievnych ochorení. V súčasnosti krvný tlak nad 140/90 mmHg má na Slovensku asi 33 percent dospelých ľudí a rovnaké percento má tlak mierne zvýšený. V ohrození sú tak prakticky dve tretiny populácie. Z celkového počtu ľudí s hypertenziou sa na Slovensku lieči len asi polovica a z nich len približne jedna tretina má liečbu účinnú a dostatočnú. Zmeniť túto situáciu je potrebné z toho dôvodu, že hypertenzia je závažným rizikovým faktorom ďalších chorôb, ako sú srdcový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie srdca, ischemická choroba srdca apod.

un-world-health-day-4

Ak chcete poznať hodnotu svojho krvného tlaku a hladinu celkového cholesterolu v krvi, pozývame vás na

 Deň otvorených dverí,

ktorý sa bude konať

5. apríla 2013 v čase od 8.00 do 14.00 hod

v poradni zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice.