V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie

Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.

Pravidlá pre čisté ruky:

 1. každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd,
 2. navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla,
 3. ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne,
 4. trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani,
 5. nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne,
 6. ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne,
 7. ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:

 • naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk,
 • preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne,
 • trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne,
 • uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň,
 • krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne,
 • spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne.

Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.

Ruky si umývajte:

 • po každom návrate domov (do práce…) z vonkajšieho prostredia,
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk,
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
 • pred, počas a po príprave jedla,
 • pred konzumáciou jedla,
 • po každom použití toalety,
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky,
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára.

Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami:

 • vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí,
 • dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu,
 • pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte,
 • nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami,
 • snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate.

Zdroj: uvzsr.sk