V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Čo je týždeň mozgu?

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Tento rok pripadol Týždeň mozgu na 12. – 18. marca 2018. Slovensko sa zapojí do kampane jedenástykrát.

Hlavnými partnermi Týždňa mozgu sú Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o. a Neuroimunologický ústav SAV – organizácie, ktoré svoju činnosť orientujú na problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu – Alzheimerovej choroby.

Faktory aktívneho starnutia:

  • zdržiavanie sa fajčenia a alkoholu;
  • udržiavanie si fyzickej aktivity; cvičenie podporuje svalovú pružnosť, silu a dobrú náladu;
  • zúčastňovanie sa pravidelných preventívnych prehliadok;
  • dodržiavanie zásad zdravej výživy;
  • udržiavanie svojich kognitívnych schopností pravidelnými pamäťovými cvičeniami, riešením krížoviek, sudoku a spoločenskými hrami;
  • pestovanie koníčkov, ako záhradkárčenie, čítanie, prechádzky a turistika;
  • plánovanie času na posedenie a rozhovor s priateľmi pri čaji, či káve.

Zdroj: www.alzheimer.sk