Čo je dobre vedieť pred kúpaním?

Pokyny kúpajúcim sa na prírodných kúpaliskách

Chodíte sa kúpať na prírodné kúpaliská? Ak áno, dávajte pozor na „vodné kvety“!

V rybníku alebo v priehrade žije prirodzene okrem rýb i celá rada drobných organizmov. Niektoré je vidieť voľným okom, iné len pod mikroskopom. Drobným, voľne vo vode sa vznášajúcim organizmom sa hovorí planktón. Ten sa rozdeľuje na fytoplanktón (plní vo vode rovnakú úlohu ako na suchu rastliny) a zooplanktón (mimo iných známe perloočky – dafnie), ktoré sa fytoplanktónom živia. Pre vodnú rekreáciu má najväčší význam prítomnosť fytoplanktónu a bakterioplanktónu, pretože tieto mikroorganizmy môžu spôsobovať zdravotné problémy. Fytoplanktón sa skladá z dvoch veľkých skupín organizmov: rias a siníc (sinice = cyanobaktérie). Riasy a sinice majú síce vo vode podobnú úlohu, ale z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie sú sinice omnoho nebezpečnejšie. Pokiaľ je fytoplanktón vo vode prítomný vo väčšom množstve, vytvorí sa v nej tzv. vegetačný zákal. I keď zákal vo vode môže mať rôzne príčiny a nemusí nutne znamenať vyššie množstvo fytoplanktónu, vždy poukazuje na zníženú kvalitu vody. Niektoré sinice majú schopnosť vystupovať k hladine a hromadiť sa tu v podobe zelenej kaše alebo drobných, až niekoľko milimetrov veľkých čiastočiek (niekedy sa podobajú drobnému ihličiu, inokedy pripomínajú zelenú krupicu). Také nahromadenie siníc na hladine sa nazýva vodný kvet siníc. Najčastejšie sa vodné kvety siníc vyskytujú koncom leta (v auguste alebo v prvej polovici septembra). V posledných rokoch (len v niektorých lokalitách) dochádza k masovému rozvoju cyanobaktérií už v priebehu júna.

Aké zdraviu škodlivé látky sinice produkujú a aké môže mať kúpanie vo vode so sinicami následky?

Pokiaľ sinice netvoria vodný kvet, nie je pravdepodobné, že po jednom vykúpaní vznikne vážne ochorenie. Pokiaľ sa však vo vode objaví vodný kvet a dôjde k jeho náhodnému prehltnutiu, môže nasledovať i vážne poškodenie zdravia.

  1. Sinice obsahujú látky, ktoré môžu vyvolávať u ľudí alergické reakcie. U kúpajúceho sa, podľa toho, ako je citlivý a ako dlho sa vo vode zdržuje, môžu objaviť kožné vyrážky, začervenanie oči a zápaly očných spojiviek., nádcha, dýchacie problémy.
  2. Sinice tiež môžu produkovať rôzne toxíny (jedovaté látky). Podľa toho, koľko a akých toxínov sa do tela dostane, sa môžu prejaviť ich toxické účinky žalúdočnými ťažkosťami – nevoľnosťou, zvracaním, cez bolesti hlavy, kŕče svalstva až po vážnejšie pečeňové problémy.

 

Alergické reakcie môžu vyvolať i niektoré riasy. Nie je síce známe, že by na otravu sinicami pri vodnej rekreácii niekto zomrel, ale vyskytli sa prípady uhynutia zvierat, ktoré pili vodu obsahujúcu sinice a dokonca prípady úmrtia ľudí po pravidelnom pití vody vyrobenej zo zdroja s masovým rozvojom siníc.

Ľudia pri kúpaní často nechtiac vypijú trochu vody (až 1 – 2 dl) a s ňou i prítomné sinice (a tiež toxíny, ktoré sú v nich obsiahnuté). Riziko sa zvyšuje u detí, ktoré vypijú spravidla viac vody a ich telesná hmotnosť je menšia.

Ako spoznám, že voda, v ktorej sa chcem okúpať obsahuje sinice alebo riasy?

Či sú vo vode sinice alebo riasy sa dá pomerne dobre rozoznať nasledujúcim spôsobom: fľašu so zúženým hrdlom (dá sa použiť priehľadná fľaša z balených vôd) naplníme doplna vodou a necháme aspoň 20 minút stáť v kľude na svetle. V prípade, že sa na hladine vytvorí zelený krúžok tvorený zelenými organizmami v tvare “sekaného ihličia alebo zelenej krupice” (a voda pritom zostane číra), jedná sa s najväčšou pravdepodobnosťou o sinice. Ak zostane voda zakalená rovnomerne, alebo sa začne tvoriť väčší zákal na dne, jedná sa pravdepodobne o riasy.
Ešte jednoduchším testom je vstupovať do vody opatrne (aby sa nezvírili usadeniny z dna) a pozorovať, či sa okolo kolien vo vode nevznášajú drobné zelené čiastočky. Ak áno, jedná sa pravdepodobne o sinice.

Niekoľko rád

  1. Najväčšie nahromadenie siníc (i toxínov) vzniká práve pri vodnom kvete. Kúpanie vo vode obsahujúcej vodný kvet nemožno rozhodne doporučiť.
  2. Pokiaľ vás bude zaujímať, či sa vo vašej rekreačnej nádrži sleduje kvalita vody, obráťte sa na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (sledujú sa i ďalšie ukazovatele – nielen fytoplanktón).
  3. O zvýšenom výskyte siníc na riadených kúpaliskách vo voľnej prírode by verejnosť mala byť informovaná (napr. výstražnými tabuľami).
  4. Pokiaľ sa chcete kúpať vo voľnej prírode, kdekoľvek mimo oficiálneho kúpaliska, skúste pred vstupom do vody niektorú z vyššie opísaných metód na rozlíšenie rias a siníc. Keď voda obsahuje sinice, riaďte sa zásadou č. 1.
  5. Keď už sa rozhodnete pre kúpanie vo vode obsahujúcej sinice, alebo kde je dokonca vytvorený vodný kvet, doporučujeme (ak je to možné) sa po vykúpaní osprchovať čistou vodou a odstrániť tak z pokožky riasy a sinice, ktoré na nej po pobyte vo vode uľpeli. V tomto prípade by kontakt tela s vodou pri plávaní nemal byť dlhší ako cca 10 minút, čo je orientačná doba, líši sa u každého človeka (napríklad vekom) a nepriamo ju možno stanoviť ako “rozmočenú kožu prstov”, ktorá viac prijíma látky zo svojho okolia. Tento jav sa využíva napríklad v rôznych prísadách do kúpeľov, v prípade siníc by však išlo o látky, ktoré ľudskému telu rozhodne neprospejú.
  6. Vodný kvet sa po hladine nádrže pohybuje podľa toho, ako práve vanie vietor. Často tak tvorí pri brehu vysokú vrstvu, s ktorou môžu prísť do styku hrajúce sa deti. Preto je dobré pred týmto rizikom deti varovať a sledovať, ako vypadá breh nádrže, na ktorom sa hrajú.

Chystáte sa stráviť dovolenku pri vode v prírode?

V takej vode sa nekúpte, najmä nie deti. V prípade kúpania sa osprchujte pod prúdom čistej vody a plavky vyperte. V prípade zdravotných ťažkostí navštívte ihneď lekára.
Navštevujte len lokality, ktoré majú povolenie na prevádzku a ktoré nie sú označené tabuľou: Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov. Informácie získate na príslušných Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, kde Vám poskytnú údaje aj o kvalite vody.

Záverom je treba upozorniť, že sinice sú iba jedným zo zdravotných rizík pri kúpaní v prírode. Pri výbere vodnej nádrže alebo toku by sa mal každý riadiť vlastným rozumom a nekúpať sa vo vode na prvý pohľad znečistenej (olejovými škvrnami na hladine, zápachom, vrstvami bahna na dne a pod.).

Oddelenie výchovy ku zdraviu