V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Celoslovenská súťaž „Najlepšia protidrogová nástenka“

Tretí novembrový týždeň každoročne patrí Európskemu týždňu boja proti drogám. V rámci protidrogových aktivít vyhlasuje Úrad verejného zdravotníctva SR druhý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž trvá od 8. novembra do 6. decembra 2016.

Cieľom súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej prevencie, predísť užívaniu návykových látkam, obmedziť a zastaviť experimentovanie s návykovými látkami.

Bližšie informácie o súťaži, podmienkách a pravidlách sa nachádzajú v informačnom letáku.