Príspevky v rubrike ‘dôležité‘

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4. fáza

Opatrenie OLP/4592/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4. fáza zo dňa 2.6.2020. Termín účinnosti od 3.6.2020 od 06.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4085/2020 zo dňa 19.5.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie OLP/4591/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška zo dňa 2.6.2020. Termín účinnosti od 3.6.2020 od 00.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.4.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia – hranice 48 hodín

Opatrenie OLP/4503/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia – hranice 48 hodín zo dňa 1.06. 2020 mení a dopĺňa opatrenie č. OLP/4311/2020 zo dňa 22. 05. 2020. Termín účinnosti od 2.06. 2020 od 7:00 hodiny.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky – školy

Opatrenie OLP/4450/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky – školy zo dňa 28.5.2020 mení opatrenie č. OLP/4204/2020 zo dňa 22 .05 .2020. Termín účinnosti od 1.06.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena

Opatrenie OLP/4449/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena zo dňa 28.5.2020 dopĺňa opatrenie č. OLP/3355/2020 zo dňa 20 .04 .2020. Termín účinnosti od 28.05.2020 od 12:00 hodiny.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa – zmena a doplnenie

Opatrenie OLP/4363/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa zo dňa 26.5.2020 mení a dopĺňa opatrenie č. OLP/4311/2020 z 22 .0 5 .2020. Termín účinnosti od 27.05.2020 od 00:00 hodiny.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – školské stravovanie

Opatrenie OLP/4204/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – školské stravovanie zo dňa 22.5.2020 dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19 .0 5 .2020. Termín účinnosti od 1.06.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – podrobnosti k prechodu do domácej karantény

Opatrenie č. OLP/4361/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – podrobnosti k prechodu do domácej karantény zo dňa 25.5.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – k aplikácii eKaranténa

Opatrenie OLP/4311/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – k aplikácii eKaranténa zo dňa 22.5.2020. Termín účinnosti od 22.05.2020 od 20.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4203/2020 zo dňa 20.05.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie č. OLP/4084/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 20. 05. 2020.