Príspevky v rubrike ‘Podpora zdravia‘

V bazénoch musia mať plavky i tí najmenší, deti treba mať neustále pod dohľadom

Deti je potrebné pred vstupom do bazéna osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Dôkladné osprchovanie pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie vody až desaťnásobne.

„Do troch rokov dieťaťa je potrebné mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné. Minuloročnú letnú kúpaciu sezónu mali práve detské bazény najčastejšie problém s kvalitou vody na kúpanie,“  vysvetlila RNDr. Zuzana Valovičová z Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Celý text »

Nadmerný výskyt komárov – vplyv na zdravie a odporúčania na ochranu pred komármi

Komáre sú človekom vnímané ako obťažujúci hmyz znižujúci komfort, resp. kvalitu života obyvateľov, a to aj  pri miernom premnožení. Veľké množstvo bodnutí vyvoláva u ľudí nervozitu, zníženie sústredenosti, nepozornosť, nespavosť, podráždenosť a iné.

Zo zdravotného hľadiska ide o mikroporanenia a inokuláciu – teda vpravenie výlučkov slinných žliaz do ľudského tela. Samotné bodnutie (pichnutie, poštípanie) vyvolá lokálnu imunitnú reakciu, ktorú vnímame ako bolesť, pálenie, svrbenie, sčervenanie a opuch. Normálna imunitná reakcia sa môže u niektorých osôb zmeniť na alergickú reakciu, pričom uvádzame, že vážne alergie na komáre sú najmenej desaťkrát zriedkavejšie ako nebezpečné a život ohrozujúce komplikácie po bodnutí včelou či osou.


Celý text »

Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa

Do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat  žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Absolútnym víťazom sa stala  3. A trieda zo základnej školy Jarná v Poprade. Pre svoju  školu získali päťsto eur na cvičebné pomôcky.

Hlavným zámerom súťaže je motivovať školákov, aby uprednostňovali  vyvážený životný štýl, naučili sa správne stravovacie návyky,  ale tiež aby sa venovali rôznorodým pohybovým aktivitám a uvedomovali si, aké sú pre zdravie dôležité.
Celý text »

Sezóna pieskovísk je tu… Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku.

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež, ale aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa.

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor na úseku pieskovísk v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho  predpisu – vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

,,Podľa tohto zákona majú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež povinnosť zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby nepredstavovali riziko v dôsledku mikrobiálneho a iného znečistenia.“
Celý text »

Soľ áno, ale málo

Učiteľky, vychovávateľky v materských školách i rodičia môžu deťom príťažlivou formou vysvetliť, prečo je potrebné soľou šetriť.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informačný leták  o rizikách nadmerného príjmu soli a o nezdravých potravinách, ktorý v týchto dňoch distribuujú do škôlok všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. Deti sa napríklad dozvedia, že soľ je aj v sladkých koláčoch,  v šunke, v mliečnych výrobkoch, či v konzervovanej zelenine. Okrem informácií o tom, čo spôsobuje nadmerný príjem soli v organizme, leták prináša tipy, ako sa dá množstvo soli pri varení a úprave jedál znížiť. Deti si zdravé rady lepšie zapamätajú aj vďaka omaľovánke na zadnej strane letáka a pexesu, s ktorým sa naučia rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny.

Vyrobené s finančnou a odbornou pomocou WHO v rámci Dvojročnej dohody o spolupráci s MZ SR na roky 2018-2019.

Sponzori a ceny celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Zoznam cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“, prebiehajúcej od 25.3.2019 do 16.6.2019:

  • Hotel & Spa Resort Kaskády (pobytový balík Wellness&Spa na 2 noci pre 2 osoby v dvojposteľovej izbe s polpenziou),
  • Termálne kúpalisko Podhájska s. r. o. (darčekový poukaz na víkendový pobyt pre 2 osoby),
  • Penzión Šindlovec (darčekový poukaz pre 2 osoby na víkendový pobyt),
  • Aquathermal Senec a. s. (2 krát celodenný vstup do Aquaparku Senec pre 1 výhercu),
  • Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. (darčeková poukážka na výber liečebných a relaxačných procedúr v hodnote 50 bodov),
  • Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a. s. (víkendový pobyt pre 2 osoby v kúpeľnom dome Goethe s plnou penziou s procedúrami),
  • Kúpele Sliač a. s. (2 krát 30,00 € permanentky + poukaz na víkendový pobyt),
  • SLS a SEVS (500,00 € na nákup vecných cien),
  • Olympijsky klub Banská Bystrica (tričká, ruksaky v celkovej hodnote 100,00 €).

Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

Dodržiavajte pitný režim, aj keď necítite smäd.


Celý text »

31. máj – Svetový deň bez tabaku – Tabak a zdravie pľúc

Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych.
Zvoľ zdravie, nie tabak.

Podľa WHO v súčasnosti na následky fajčenia zomiera každý desiaty človek na svete. Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o škodlivosti  tabaku a chorobách dýchacích ciest, ktoré s fajčením úzko súvisia.  

Nikotín je vysoko návyková látka zodpovedná za vznik závislosti. Spočiatku  u fajčiara vznikne psychická a neskôr  fyzická závislosť.  Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.
Celý text »

10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

Pohyb – prirodzená súčasť života každého jedinca počas celého života.

Každodenná prirodzená pohybová aktivita ako aj intenzívny pohyb sa v poslednom období vďaka zmenám spôsobu života dnešnej populácie vytratil z každodenného života. Vysoké nároky na pracovnú výkonnosť, nedostatok času, neexistujúce športoviská, nedostatok finančných prostriedkov…… To všetko uvádzajú ľudia, ktorí sa nevenujú žiadnej pohybovej aktivite ako dôvody, prečo nešportujú. Je však dôležité dať si na pomyselné misky váh všetky „pre“ a „proti“, ktoré nám každodenný pohyb prináša do života a je rozhodnuté.
Celý text »

Vyzvi srdce k pohybu 2019

Celonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie, ktorá začína dnes 25. marca a trvá do 16. júna 2019.

Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a SEVS – Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Pravidelná a primeraná pohybová aktivita by mala byť normálnou súčasťou životného štýlu občanov.

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo  najviac ľudí, aby  zaradili do  svojho voľného času  každodenne  aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Jej účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie!

Zapojte sa do súťaže, prekonajte pohodlnosť a vyhráte zdravie!

Ak chcete byť zaradený do súťaže, musíte sa vo svojom voľnom čase venovať pohybovým aktivitám minimálne 4 týždne za sebou od 25. 3. 2019 do 16. 6. 2019. Pohybu je potrebné venovať najmenej 210 minút týždenne a mať pohybovú aktivitu aspoň 4 dni v každom týždni.

Účastnícky list, plagát a všetky informácie súvisiace s kampaňou sú dostupné na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica.