https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину
»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky v rubrike ‘Podpora zdravia‘

17. máj 2022 – Svetový deň hypertenzie
Správne meraný krvný tlak pomáha predĺžiť život

Cieľom medzinárodného osvetového dňa je verejnosti priblížiť význam hypertenzie a jej závažných zdravotných komplikácií a poskytnúť informácie o tom, ako predchádzať, rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak. Tento rok sa Svetový deň hypertenzie zameriava na tému „Zmerajte si správne krvný tlak, kontrolujte si ho a žite dlhšie!“.

ČO JE TO HYPERTENZIA?

Predstavte si, že hadicou polievate záhradu. Ak ju prišliapnete, prúd vody sa zmenší, no tlak v hadici pred prekážkou – vašou nohou – stúpne. Podobne sa zvyšuje aj tlak v obehovom systéme, ak dôjde k zúženiu ciev.

Hypertenzia znamená trvalé zvýšenie krvného tlaku. V počiatočnom štádiu hypertenzie nemusíte pociťovať žiadne ťažkosti, a preto si vôbec nemusíte uvedomiť, že máte ťažkosti s krvným tlakom. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie až 46 % dospelých netuší, že trpia hypertenziou. Komplikácie sa začnú objavovať postupne, vedú k vážnym zdravotným následkom a odvrátiteľným predčasným úmrtiam.
Celý text »

10. máj – Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a každoročne si ho pripomíname od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.

Pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Za predpokladu, že je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo má mnoho prínosov pre zdravie človeka:

 • zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho systému,
 • znižuje riziko srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny,
 • má pozitívny vplyv na pohybový aparát a správne držanie tela,
 • znižuje hodnoty celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu a napomáha k zvýšeniu koncentrácie priaznivého HDL cholesterolu,
 • má priaznivý vplyv na psychické zdravie, pohodu a pod.

Aby bola pohybová aktivita efektívna, mala by pozostávať z aeróbnych aktivít (napríklad beh, bicyklovanie), silových aktivít (posilňovanie svalstva) a činností zameraných na zvyšovanie a rozvoj obratnosti a pohyblivosti.

Odporúčaná fyzická aktivita miernej intenzity podľa WHO:

 • u dospelých, vrátane seniorov: minimálne 150 minút týždenne,
 • u detí a mladých ľudí: minimálne 60 minút denne.

Typy ako zvýšiť svoju pohybovú aktivitu počas dňa:

 • ak cestujete verejnou dopravou, vystúpte o niekoľko zastávok skôr a prejdite zvyšok cesty pešo,
 • používajte schody namiesto výťahu,
 • na prepravu zvoľte bicykel namiesto auta,
 • ak máte sedavé zamestnanie, počas prestávky sa poprechádzajte,
 • prechádzajte sa počas telefonovania,
 • zistite si možnosti aktívneho trávenia voľného času v okolí vášho bydliska.

Zdroj: ÚVZ SR

Európsky deň melanómu – 9. máj 2022

V štatistikách Svetového fondu na výskum rakoviny, ktoré sledujú globálnu úmrtnosť na melanóm, Slovensko za rok 2020 figuruje na nepriaznivom 4. mieste. Melanóm patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom. Keďže dokáže rýchlo tvoriť metastázy a postihovať ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité zachytiť ho včas.

Počas Európskeho dňa melanómu sa tak opätovne pripájame k úsiliu zvýšiť povedomie o symptómoch, príčinách a prevencii tohto závažného ochorenia.

Čo je to melanóm a prečo je nebezpečný

Koža je najväčší orgán tela, jej úlohou je chrániť organizmus pred škodlivými vonkajšími podnetmi a umožňuje zachovanie stálosti vnútorného prostredia. Skladá sa z viacerých typov buniek a súčasťou kože sú aj melanocyty – špecializované bunky, ktoré produkujú pigment určujúci sfarbenie pokožky.

Melanóm je typ rakoviny kože, ktorý vznikne v dôsledku premeny zdravých melanocytov a straty kontroly pri delení týchto buniek. Melanóm môže vzniknúť aj z už existujúceho znamienka na koži. Vtedy je možné spozorovať premenu znamienka, konkrétne zmenu jeho tvaru, farby, veľkosti, prípadne jeho ohraničenia.
Celý text »

Svetový deň zdravia
Pohyb v prírode – prevencia civilizačných ochorení.

Príroda lieči. Koľkokrát sme túto vetu už počuli. Či už z úst našich najbližších, priateľov alebo nášho lekára. A koľkí z nás sme skutočne okúsili jej liečivú silu.

Máme za sebou skutočne ťažké obdobie v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Nastal ten správny čas hľadať možnosti aktívneho trávenia voľného času na čerstvom vzduchu. Pozitív pobytu v prírode je skutočne viacero. Výrazne nižšie riziko nákazy ako v klasickej posilňovni, jednotlivec nie je viazaný voľnými termínmi. V  neposlednom rade, takýto pohyb je zadarmo. Napriek nevyhnutnosti dodržiavania hygienických predpisov je možné udržať bezpečný sociálny kontakt. Príjemným benefitom je obnovenie kontaktov po dlhom čase vynútenej izolácie,  upevnenie existujúcich  priateľstiev počas cvičenia aj  s mladšími generáciami. Aktívny pohyb v prírode nesporne pomáha človeku v akomkoľvek veku udržať si  fyzické a psychické zdravie, významne odbúra stres a frustráciu, aktivuje  myseľ a pomáha nadobudnúť pocit spokojnosti a šťastia.

Pohyb ako taký priaznivo ovplyvňuje celkový zdravotný stav človeka. Je už dávno známe, že jeho nedostatok spolu so sedavým spôsobom života výrazne prispieva  k vzniku zdravotných problémov. Mnoho ľudí, hlavne mladých,  si pohyb automaticky spája so športovaním. Pri pobyte v prírode sa však nevyhnutne  nemusíme  venovať nejakému športu. Postačí totiž aj obyčajná prechádzka. Prechádzky samotné predstavujú skvelý spôsob pohybu  pre ľudí, pre ktorých sú športové aktivity ako beh či plávanie príliš náročné. Hlavným dôvodom je , že chôdzu môžeme zaradiť medzi tie najjednoduchšie fyzické činnosti. Výhodou je, že takýto druh pohybu vo vyššom veku nezaťažuje srdce, pľúca, kosti alebo svaly. Ideálny pomer medzi efektivitou a námahou, ktorú osoba pri chôdzi vynakladá je to,  čo ocení človek vo vyššom veku. Je už len na vás, akú dĺžku prechádzky si zvolíte a či pôjdete osamote alebo s ďalšou osobou.

pohyb - leták - ÚVZ SR

zdroj: ÚVZ SR

Týždeň mozgu

Od 14. do 20. marca 2022 prebieha celosvetová kampaň „Týždeň mozgu“. Ide o celosvetové podujatie, do ktorého sa už 15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť cvičení na podporu činnosti mozgu.

Mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu sústavný tréning a neustálu stimuláciu svojich funkcií. Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii.

Počas Týždňa mozgu 2022 na sociálnej sieti ÚVZ SR nájdete každý deň (od pondelka do nedele) zverejnenú novú úlohu na „precvičenie mozgových závitov“.
Celý text »

4. marec – Svetový deň obezity

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy: „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.

Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
Celý text »

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine, ktorý si pripomíname od roku 2002. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o rakovine a o tom, čo môžeme pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín urobiť.


Celý text »

46. týždeň – Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený z iniciatívy EÚ od roku 1998 na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Jeho tradícia sa začala v Grécku a pokračuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Stalo sa nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch  sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. Prevencia je dôležitým nástrojom pre získanie odborných informácií o  druhoch závislostí, jej nebezpečenstvách , ako aj o  tom, kde hľadať odbornú pomoc pri prípadnom zotavovaní sa zo závislosti.

14. november – Svetový deň diabetu

14. november – Svetový deň diabetu sa celosvetovo pripomína od roku 1991. Je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete ako aj  zvýšiť informovanosť o možnostiach prevencie a liečby tohto ochorenia.

Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. Počty chorých na cukrovku sa celosvetovo neustále zvyšujú. V dôsledku jej akútnych a chronických komplikácií stúpa v populácii miera chorobnosti, invalidity aj úmrtnosti. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejšími rizikovými  faktormi sú:

 • nadmerný príjem tukov a cukrov v strave
 • nadváha resp. obezita
 • žiadna alebo nedostatočná fyzická aktivita

Prechodu z rizikového preddiabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a optimálnu pohybovú aktivitu.

zdroj: ÚVZ SR

Vyhodnotenie IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

V roku 2021 sa konal IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Táto kampaň je dlhotrvajúcou výzvou na zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá využíva formu súťaže na zvýšenie motivácie k pohybu. Vznikla na podklade poľského vzoru „Postaw serce na nogi“ a od roku 2005 sa koná vždy v nepárny rok. Gestorom kampane bol v roku 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý organizoval kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi Slovenskej republiky.
Celý text »