Príspevky v rubrike ‘Podpora zdravia‘

Deň otvorených dverí v poradni zdravia – 31. máj – Svetový deň bez tabaku

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý si pripomíname v stredu, 31. mája, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť.

Deň otvorených dverí v poradni zdravia

 • 29.5.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.
 • 31.5.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.
 • 1.6.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.

Cieľom tejto zdravotno-výchovnej aktivity je zvyšovanie informovanosti obyvateľov nášho regiónu v oblasti tabakizmu a jeho negatívnych zdravotných následkoch. Takisto je v rámci uvedeného dňa cieľom poskytnúť informácie o možnostiach a konkrétnych spôsoboch zanechania fajčenia.

V priestoroch Poradenského centra podpory zdravia RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú záujemcom poskytnuté nasledovné vyšetrenia:

 • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
 • meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom
 • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne formou dotazníka
 • cielené individuálne odborné poradenstvo v oblasti zanechania fajčenia
 • poskytnutie informácií o možnosti bezplatnej návštevy poradne pre odvykanie od fajčenia

Ponuka poradní zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základná poradňa zdravia

 •  je zameraná na aktívne vyhľadávanie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení u obyvateľstva, na základe ktorých sa vyhodnotí aktuálne riziko srdcovo-cievneho ochorenia u vyšetrovaného
 • na základe výsledkov vyšetrovaného klienta je poskytnuté individuálne odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

Ponuka vyšetrení

 • biochemické vyšetrenia z kvapky krvi nalačno
  • celkový cholesterol
  • cukor
  • triacylglyceroly
  • HDL – cholesterol (dobrý)
  • LDL – cholesterol (zlý)
 • meranie krvného tlaku
 • somatometrické vyšetrenia
  • výška, hmotnosť, obvod pása a bokov a z nich stanovované parametre:
   • index telesnej hmotnosti – BMI
   • pomer pás/boky – WHR
   • WHtR

Kontakty:

046/519 20 28, 046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
adriana.kuckova@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa zdravej výživy

 • cieľom je úprava až eliminácia nedostatkov v stravovaní obyvateľstva ( nadmerný príjem energie v strave, vysoká spotreba živočíšnych tukov, cukrov a soli, nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny, nízka spotreba rýb…)

Ponuka vyšetrení

 • antropomotorické ukazovatele stavu výživy ( výška, hmotnosť, pás, boky, BMI, analýza stavby tela prostredníctvom analyzátora)
 • biochemické ukazovatele stavu výživy ( celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémia)
 • definovanie nutričného problému
 • plán výživového poradenstva

Kontakty:

046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa odvykania od fajčenia

 • určená pre jednotlivcov, ktorí uvažujú o možnosti prestať fajčiť, no nedarí sa im to svojpomocne

Ponuka vyšetrení

 • vstupný pohovor
 • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne pomocou sady vyšetrovacích metód (Fagerstromov dotazník stupňa závislosti, dotazník fajčiarskych návykov a pod.
 • vyšetrenie prístrojom smokerlyzer na stanovenie obsahu oxid uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a množstva karboxyhemoglobínu)
 • v rámci poradenstva sa klient dozvie o možnostiach nefarmakologickej aj farmakologickej liečby, ktorej predpis však nie je v kompetencii poradne. Poradňa sa zameriava na poskytovanie informácii o účinkoch fajčenia na ľudský organizmus, na vedenie k zanechaniu fajčenia náhle alebo postupným znižovaním množstva vyfajčených cigariet, zvládanie abstinenčných príznakov po zanechaní fajčenia

Kontakty:

046/519 20 40

miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk

Na bezplatné vyšetrenia ako aj konzultácie v uvedených poradniach je potrebné sa vopred objednať.

„Vyzvi srdce k pohybu“ – X. ročník celonárodnej kampane

Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku vyhlasujú jubilejný, X. ročník celonárodnej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU“. Chceme motivovať ľudí, aby mali viac pohybu, pretože tak si môžu podporiť zdravie, zlepšiť zdravotný stav a predchádzať chronickým ochoreniam.

Kampaň vyhlasujeme pri príležitosti Svetového dňa – „Pohybom ku zdraviu“, ktorý si každoročne pripomíname 10. mája. Do kampane sa môžete zapojiť od 15. mája 2023 do 6. augusta 2023.

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity sa realizuje pod záštitou ÚVZ SR. Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI. Tento rok ju podporil aj olympijský víťaz a riaditeľ vojenského športového centra DUKLA, pplk. Mgr. Matej Tóth, slovami: „Zapoj sa do kampane a aj ty vyzvi svoje srdce k pohybu.“

Vedeli ste, že?

 1. Každý rok 3,2 milióna ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu.
 2. Viac ako 80 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity.
 3. Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Vyberajte si aktivity podľa vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti a zdravotného stavu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

Ako sa zapojíte do súťaže?

 1. V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo vašom voľnom čase. Účastnícky list, do ktorého viete vpisovať vaše pohybové aktivity, nájdete tu.
 2. Po ukončení kampane, najneskôr do 11.8.2023, odošlite váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, alebo poštou na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, prípadne elektronicky na e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk

Zapojiť do kampane sa môže každý dospelý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z potrieb, ktorí zároveň získajú aj propagačné predmety od podporovateľov kampane.

Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.

Na stiahnutie:

S prípadnými otázkami alebo nejasnosťami sa môžete obrátiť na tel. číslo: 0917 246 180 alebo na e-mailovú adresu: poradna.zdravia@vzbb.sk.

Zdroj: ÚVZ SR

Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA 2023

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si každoročne pripomíname vo štvrtok 7. apríla, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť na:

 • 11. – 12. apríla (utorok, streda) v čase od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hod.
 • 14. apríla (piatok) v čase od 8:00 do 13:00 hod.

„Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA“.

V priestoroch poradenského centra RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú mať záujemcovia možnosť absolvovať nasledovné aktivity:

 • Komplexné vyšetrenie krvi, ktoré zahŕňa stanovenie hodnoty (celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, tukov v krvi a glukózy v krvi) – klient musí byť nalačno!!! → odber bude k dispozícii ráno a v dopoludňajších hodinách.
 • Vyšetrenie iba celkového cholesteroluklient nemusí byť nalačno, odber bude k dispozícii aj v poobedňajších hodinách, vyšetrenia sa robia z krvi odobratej z prsta klienta, výsledky sú k dispozícii na počkanie.
 • Zmeranie tlaku krvi, čo je dôležité pre rozpoznanie prípadnej doteraz nezistenej hypertenzie, alebo pre zhodnotenie účinnosti liečby u hypertonikov. Záujemcovia o vyšetrenie užívajúci lieky na vysoký krvný tlak, srdce, alebo štítnu žľazu ich musia pred vyšetrením užiť.
 • Analýza tela, ktorá zahŕňa stanovenie indexu telesnej hmotnosti (BMI), % kostrového svalstva, % telesného tuku v tele, určenie hodnoty viscerálneho tuku v tele a stanovenie hodnoty bazálneho metabolizmu.
 • Stanovenie somatometrických parametrov, ktoré zahŕňajú zmeranie obvodu pása a bokov.
 • Na základe získaných výsledkov poskytnutie odborného poradenstva zameraných na zmenu životného štýlu, ktorá by viedla k zníženiu rizika srdcovo-cievnych chorôb u vyšetrovaného klienta.
 • Vyšetrenie je bezplatné.

Srdečne Vás pozývame!

Výtvarná súťaž – Svetový deň obezity 2023 – VÍŤAZNÁ KRESBA

Pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 bola vyhlásená celoslovenská výtvarná súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky triedy základných škôl z okresov Prievidza a Partizánske.

Výtvarná súťaž prebiehala v 2 kategóriách:

 1. Téma súťaže pre I. stupeň ZŠ: trieda mala vizuálne zaujímavo spracovať tému zdravej desiaty. Zamerať sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť. Tému mali stvárniť na výkrese.
 2. Téma súťaže pre II. stupeň ZŠ: trieda mala vymyslieť originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity. Túto aktivitu vizuálne a kreatívne znázorniť na výkrese.

V regionálnom kole celoslovenskej výtvarnej súťaže sa víťaznou kresbou stala kresba žiakov 3. A triedy Spojenej školy internátnej, Úzka 2, Prievidza.

Výherný obrázok regionálneho kola

Výhercovi srdečne gratulujeme.

TÝŽDEŇ MOZGU (13. – 19. marec 2023): Podporte fungovanie svojho mozgu a precvičte si „závity“

Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.

Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela. Mozog je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele – umožňuje nám myslieť, hýbať sa a komunikovať s okolím. Dáva nám schopnosť  vnímať svet naokolo, cítiť emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre prežitie plnohodnotného života.

Významnú úlohu v tom, ako bude mozog pracovať počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin v období pred, okolo a krátko po narodení. V tom čase je mozog najtvárnejší a najcitlivejší voči stimulácii, rané zážitky preto môžu významne ovplyvniť ďalší život jednotlivca.
Celý text »

4. marec – Svetový deň obezity 2023 Rozprávajme sa o obezite

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa celosvetová osvetová kampaň nesie v duchu témy Zmeňme perspektívu: Rozprávajme sa o obezite.

Obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa častokrát komplikuje pre mylné predstavy o faktoroch zvyšujúcich riziko vzniku obezity a ich vplyve na zdravie človeka. Celosvetová kampaň sa preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou.

Obezita jednotlivcov totiž môže mať rozličné príčiny, prípadne sa na nej môže podieľať viacero faktorov naraz. Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity – napríklad podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný marketing potravín, ktoré nepatria na zdravý jedálniček.
Celý text »

Svetový deň obezity 2023:
Celoslovenská výtvarná súťaž pre základné školy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Milé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl, zapojte sa do výtvarnej súťaže, ktorá súvisí so Svetovým dňom obezity, ktorý každoročne pripadá na 4. marec.

V našom každodennom živote je dôležité robiť také rozhodnutia, ktoré nám pomáhajú predchádzať obezite – obezita je totiž ochorenie, ktoré prináša veľa zdravotných komplikácii a naše telo ňou trpí. Zdravšie rozhodnutia sú častokrát jednoduché a účinné. Počas dňa jedzte čo najviac zeleniny a hýbte sa. Kvalitne sa vyspite a neseďte dlho pred televízorom, mobilom či počítačom.

Budeme sa tešiť, ak sa zapojíte do výtvarnej súťaže a ukážete nám, ako sa pozeráte na zdravý jedálniček a život práve vy. Ak žijete zdravo už ako školáci, je to dobrý začiatok, pretože si zdravý životný štýl ľahšie udržíte aj ako dospelý.
Celý text »

Svetový deň boja proti rakovine

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine, ktorý si pripomíname od roku 2002. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o rakovine a o tom, čo môžeme pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín urobiť. Zvýšiť povedomie o rizikových faktoroch rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice, o možnostiach ich prevencie a zásadách zdravého životného štýlu.
Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu, je jednou z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí.


Celý text »

1. december – Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.

Svet v posledných desaťročiach dosiahol významný pokrok, no za posledných niekoľko rokov sa smerom k oblasti HIV zastavil a zdroje sa zmenšili. Rozdelenie, rozdiely a nerešpektovanie ľudských práv umožnili HIV stať sa a zostať globálnou zdravotnou krízou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa spojila s partnermi, aby si pripomenula Svetový deň boja proti AIDS 2022 s tohtoročnou témou „Equalize“ (Zrovnoprávniť). WHO vyzýva svetových lídrov a všetkých občanov, aby uznali a riešili nerovnosti, ktoré brzdia pokrok v ukončení AIDS, aby sa zrovnoprávnil prístup k základným službám najmä pre deti, pre kľúčové populácie a ich partnerov.


Celý text »