Príspevky v rubrike ‘Podpora zdravia‘

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby – „Hovorme o demencii“

Alzheimerova choroba – degeneratívne ochorenie mozgu, ktorého následkom je zánik nervových buniek a nervových spojení. Najviac postihnutým centrom mozgu je centrum pre pamäť a rozumové schopnosti človeka. Je najčastejšie sa vyskytujúcim typom demencie.
Celý text »

Poradňa zdravia – objednávanie

Od 8.6.2020 (pondelok)  je možné absolvovať vyšetrenia v poradni zdravia. Objednávky na tel. čísle: 046/519 20 47.

Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2020

Svetové, medzinárodné a iné dni súvisiace so zdravím.
Celý text »

COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie

Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.

Pravidlá pre čisté ruky:

 1. každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd,
 2. navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla,
 3. ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne,
 4. trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani,
 5. nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne,
 6. ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne,
 7. ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:

 • naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk,
 • preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne,
 • trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne,
 • uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň,
 • krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne,
 • spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne.

Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.

Ruky si umývajte:

 • po každom návrate domov (do práce…) z vonkajšieho prostredia,
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk,
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
 • pred, počas a po príprave jedla,
 • pred konzumáciou jedla,
 • po každom použití toalety,
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky,
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára.

Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami:

 • vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí,
 • dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu,
 • pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte,
 • nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami,
 • snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate.

Zdroj: uvzsr.sk

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Čo je COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • sťažené dýchanie,
 • bolesť svalov,
 • bolesť hlavy,
 • únava.

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate,
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti,
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby,
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.

Zdroj: uvzsr.sk

Svetový deň obezity

Svetové zdravotnícke organizácie si uvedomujú závažnosť  problematiky obezity a po prvý raz sa v tomto roku spojili a vyhlásili Svetový deň obezity na stredu 4. marca 2020 s mottom „Riešme spoločne obezitu v Európe“.

V Európe je cieľom tohto dňa zvýšiť informovanosť o obezite a ďalších chorobách, ktoré ovplyvňuje a súčasne zlepšiť prevenciu, liečbu a starostlivosť.

Kampaň s podporou Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO) je zameraná na podporu občanov s nadváhou a obezitou pri uskutočňovaní nevyhnutných zmien životného štýlu, aby zvládli svoju váhu a zlepšili svoje celkové zdravie a kvalitu života.

Svetový deň obezity nie je oslava, ale vztýčený prst. Obezitou trpí viac ako 2 miliardy ľudí po celom svete a je závažným problémom 21. storočia. Každý druhý dospelý a každé piate dieťa majú nadváhu alebo obezitu a vyhliadky do budúcna nie sú vôbec ružové.

S obezitou je spojených vyše 30 rôznych druhov ochorení. Medzi najzávažnejšie patrí:

 • diabetes 2. typu,
 • srdcovo-cievne ochorenia,
 • niektoré druhy rakoviny.

Zdroje:
www.stob.cz
www.mojstob.sk
www.uvzsr.sk

Svetový deň rakoviny

4. februára 2020 si pripomíname 20-te výročie Svetového dňa proti rakovine. Jeho organizátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine, pre ktorú je aktuálny rok výročím 30 ročnej existencie. Dlhé roky vytrvalej práce v oblasti prevencie nesú svoje ovocie a ukazujú, že angažovať sa v aktivitách v prospech ochrany ľudí pred onkologickými ochoreniami má svoj význam. Dôležité je neprestávať.

V roku 2020 je heslom kampane ku Svetovému dňu proti rakovine “I am and I will – Ja som a ja budem.“  Cieľom je vzbudiť v jednotlivcoch zamyslenie sa nad tým, ako môžu oni sami konať v záujme prevencie vzniku rakoviny a šíriť túto myšlienku ďalej.
Celý text »

Začnite na Vianoce zdravšie jesť

Hoci si na Vianoce mnohí doprajú viac dobrôt ako inokedy, nemusia byť iba obdobím prejedania. Vyberte  si z našich typických pokrmov tie, ktoré telu prospievajú a jedávajte ich pravidelne aj po sviatkoch. Môžete urobiť prvý krok pre zmenu stravovacích návykov.
Celý text »

1. december – Svetový deň AIDS

Svetový deň boja proti AIDS: Anonymné vyšetrenie anti – HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.                                           Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je „Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu“. Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú či dokážu pomôcť. 

Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život – dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.
Celý text »

14. november – Svetový deň diabetu

14. november je vyhlásený Medzinárodnou federáciou diabetu a Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň diabetu. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o možnostiach liečby a prevencii. Na Slovensku sa v roku 2017 liečilo 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 22-tisíc nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka.

V roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných 354 726 diabetikov (165 285 mužov, 189 441 žien). Počet pacientov liečených na niektorý typ diabetes mellitus (DM) vzrástol oproti roku 2009 o 5 % a každý rok je do dispenzárnej starostlivosti prijatých viac ako 20-tisíc nových diabetikov.

Prevažná väčšina pacientov (321 987) sa liečila na diabetes 2. typu. Až 90 % tvorili diabetici vo veku 45- a viac rokov.
Celý text »