»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky v rubrike ‘Aktuálne informácie‘

46. týždeň – Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený z iniciatívy EÚ od roku 1998 na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Jeho tradícia sa začala v Grécku a pokračuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Stalo sa nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch  sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. Prevencia je dôležitým nástrojom pre získanie odborných informácií o  druhoch závislostí, jej nebezpečenstvách , ako aj o  tom, kde hľadať odbornú pomoc pri prípadnom zotavovaní sa zo závislosti.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku. Ide o nasledujúci výrobok:

Karanténne opatrenia – škola

V 46. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.A, 5.B, 6.A a 7.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 2. Trieda predškolákov MŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 3. 2.B a 3.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 5. I.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 6. ZŠ ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 7. Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 8. 9.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 9. 5.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 10. II.PSB Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 11. II.PSA Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 12. 2.A a 5.A Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 13. 7.A Základná škola, Športovcov, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 14. 2.B a 3.B Základná škola, R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 15. 7.A Základná škola s MŠ Malonecpalská, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 16. Materská škola Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 17. 1. trieda ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 18. 1. trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 19. 2. trieda ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 20. ZŠ Nedožery Brezany – žiaci športového krúžku z 1.-3. ročníka ZŠ.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 21. I.C SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 22. 8.A a 8.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 23. 2.D a 3.D SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 24. 1.B Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 25. 4.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 26. 2. stupeň ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 27. 5.A a 7.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 28. 6.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 29. IV.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.11.2021 vrátane.
 30. 8. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 31. IV.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 32. 1.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 33. 7.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 34. ŠKD ranná 3.-4.roč. ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 35. Materská škola Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 36. III.J elektrotechnika SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 37. 1.C SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 38. MŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 39. 2.A Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 40. 4. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 41. III.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 42. 5.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 43. 4. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 44. 9.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 45. 6.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 46. 5.B ZŠ Chrenovec Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 47. 4.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 48. 7.A ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 49. 2.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 50. 2.C, 6.B, 7.A a 7.C ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 51. 5.trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 52. 5.C Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 53. 2.A, 4.A a 4.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 54. 5.trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 55. 7.A ZŠ Malinovského, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 56. ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 57. ŠKD (žiaci z 1.,3.,4.,5.,ročníka) ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 58. ZŠ Školská ulica Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 59. ZŠ s MŠ Čavoj.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 60. ZŠ Cígeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 61. 3.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 62. 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 63. 2. trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 64. 2.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 65. 2.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 66. 4.C + hokejový tréning ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 67. 5., 6. a 8. trieda ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 68. 5. trieda, ŠKD 3. a 4. trieda, futbalový krúžok ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 69. 1. trieda ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 70. 6. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 71. 4.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 72. 1. trieda MŠ ul. SNP Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 73. 1.A Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 74. 3.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.11.2021 vrátane.
 75. 1.K SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 76. 2.J SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.11.2021 vrátane.
 77. 8.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 78. 1.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 79. 8.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 80. 3.A Obchodná akadémia SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 81. 4.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 82. 1.C ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.11.2021 vrátane.
 83. 9.A Piaristická ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 84. 1.G a sexta Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 85. III.D Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 86. Septima (osemročné štúdium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 87. IV.C, II.A, III.E, tercia (osemročné štúdium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 88. 3.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 89. 6.B a časť 6.A ZŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 90. 1.B, 3.B, 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.

Posledná úprava: 22.11.2021/08:40

Karanténne opatrenia – škola

V 45. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 5.A a 5.B trieda ZŠ Školská, Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 2. 6. a 7. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 3. 8. trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 4. 1. a 3. trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 5. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 6. Materská škola Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 7. 7.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 8. 9.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 9. III. PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 10. 6.A a 7.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 11. 7.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 12. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 13. 2.A, 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 14. 7.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 15. Základná škola Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 16.11.2021 vrátane.
 16. I.C, II.C, III.C, IV.C – odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, IV.C – odbor  technik obuvníckej výroby, II.A – odbor  strojárstvo, SOŠ A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 17. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 18. 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 19. 9.C Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 20. 3.A trieda MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 21. 3.A trieda MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 22.  I.K SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 23. II.O SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 24. II.B SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 25. 4.A a 3.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 26. 6.C ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 27. 5.A a 5.B (chlapci) ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 28. 1.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 29. 8.A, 8.B a 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 30. 1.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 31. 6.A ZŠ Morovnianska cesta, Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 32. 7.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 33. 5.A ZŠ Rastislavova ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 34. 6.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 35. 5.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 36. 8.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 37. 7.A ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 38. 5.A Spojená škola, ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 39. Sekunda (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 40. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 41. III. Trieda MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 42. 1.C ZŠ Mariánska ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 43. Sexta Piaristické gymnázium Piaristická spojená škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 44. 7.A a 7.B ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 45. 2.B, 3.B, 4.A Cirkevná ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 46. 9.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 47. II.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 48. 2.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 49. 7.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 50. 9.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 51. 3.B a 3.A Spojená škola ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 52. 3.A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 53. 8.tr. a 9.tr. ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 54. 4.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.B a 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 55. 3.trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 56. 4.tr. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 57. 9.A ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 58. Špeciálna trieda MŠ – ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 59. IV.J SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 60. I.J SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 61. Trieda predškolákov MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 62. III.J SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 63. Sexta (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 64. III.A Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 65. 3.A a 7. trieda ZŠ Chrenovec.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 66. 2. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 67. 8.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 68. 6.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 69. 1.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 70. II. trieda MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 71. 2.A a 3.A ZŠ Mariánska ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 72. 9. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 73. 5.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 74. I.O SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 75. 5.A, 5.B, 9.A, 9.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 76. 4. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 77. II.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 78. 5.C, 6.A, 6.C, 7.B, 8.C ZŠ Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 79. I. trieda MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 80. Oktáva B (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 81. 2.B a 3.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 82. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 83. 9.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 84. 3.A Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 85. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.

posledná úprava: 18.11.2021/13:30

14. november – Svetový deň diabetu

14. november – Svetový deň diabetu sa celosvetovo pripomína od roku 1991. Je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete ako aj  zvýšiť informovanosť o možnostiach prevencie a liečby tohto ochorenia.

Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. Počty chorých na cukrovku sa celosvetovo neustále zvyšujú. V dôsledku jej akútnych a chronických komplikácií stúpa v populácii miera chorobnosti, invalidity aj úmrtnosti. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejšími rizikovými  faktormi sú:

 • nadmerný príjem tukov a cukrov v strave
 • nadváha resp. obezita
 • žiadna alebo nedostatočná fyzická aktivita

Prechodu z rizikového preddiabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a optimálnu pohybovú aktivitu.

zdroj: ÚVZ SR

Karanténne opatrenia – škola

V 44. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021.
 2. 6.A ZŠ s MŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 3. 3.A a ŠKD ZŠ s MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ s MŠ Dobšínského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 5. 1.trieda MŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 8.11.2021 vrátane.
 6. 8.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 7. 3.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 8. 1.B a 3.B ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 9. 6.A Ul. P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 10. 4.C odbor IST SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 11. 6.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.20021 vrátane.
 12. 1.J MOSZ učebný odbor SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 13. 4. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 14. 9.trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 15. 7.A trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 16. 6.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 17. 7.A Špeciálna základná škola Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 18. 8.A, 8.B trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 19. 3.C trieda (Informačné a sieťové technológie) SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 20. 7.C ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 21.  9.C ZŠ Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 22. 5.A, 6.A (3 žiaci) ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 23. Trieda predškolákov MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane
 24. 3.B SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane
 25. 4.B Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane
 26. 4.A a 6.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.

Posledná úprava: 05.11.2021/12:00

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  vo Fínsku. Ide o nasledujúci výrobok:

Karanténne opatrenia – škola

V 43. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 7.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021.
 2. 5.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 3. 6.B a 9.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 4. 7.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 5. 9. A ZŠ ul. Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 7. 6. A ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 8. 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 7.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 9. I. stupeň, 5.C, 8. B, 8. C, 9. B ZŠ S Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 10. 4. C Elektrotechnika SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 6.A R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 12. 8.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 13. 8.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 14. 7.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenie do 30.10.2021 vrátane.
 15. 1.D SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 16. 3.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021.
 17. 5.A a 8.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 18. Sekunda piaristiské gymnázium Piaristickej spojenej školy Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.201 vrátane.
 19. trieda MŠ ul. Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 20. B a 8.B trieda ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.11.2021 vrátane.
 21. Materská škola Lazany (dve triedy).
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 22. 2.A trieda a ŠKD ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 05.11.2021 vrátane.
 23. 5.A trieda ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 24. 6.A trieda ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 25. 3.A trieda ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 26. 2.G trieda Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 27. V.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 28. III.F SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.11.2021 vrátane.
 29. 6. trieda a 3. trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 30. Trieda predškoláci MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 31. 5.B, 8.B, 9.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 32. 1.A, 1.B, 2.A, 5.B, 8.A trieda ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.

posledná úprava: 29.10.2021/13:09

Vyhláška ÚVZ SR č. 257 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

257/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. októbra 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 42. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 1.PSA trieda Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 2. 1.B, 2.A, 4.B, 7.A, 9.A, 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 3. 6.A a 9.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.
 4. 9.B Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 5. 5.A ZŠ Mierové nám. 255/27 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 4.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 7. 6.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 8. Základná škola Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 9. 7.A Základná škola Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 10.  2.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 2.F SOŠ T. Vansovej 32 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 12. 6.A  ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.202 vrátane.
 13. Materská škola Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 14. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 15. 8.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 16. 8.B ZŠ ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.

Posledná úprava: 22.10.2021/08:50