»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Príspevky v rubrike ‘Nezaradené‘

EPIKETA

Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie.
Celý text »

Vyhláška ÚVZ SR č. 111 – povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 133/2021 zo dňa 19. marca 2021.

Správne postupy: výber respirátora, manipulácia a údržba

Od pondelka 8. marca 2021 bude povinné nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti). Pripravili sme preto súhrn základných informácií o tom, ako si vybrať respirátor a ako sa oň starať tak, aby ste boli čo najlepšie chránení.


Celý text »

Chrípka – očkovanie

Ste rizikoví? Rizikové skupiny detí vo veku 6 mesiacov až 18 rokov Chronicky chorý pacient a chrípka

Poďakovanie – odberová jednotka

Koronavírus – výzva

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte koronavírusu Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a využili hlavne telefonickú a elektronickú formu komunikácie s úradom.

Úradné hodiny sú obmedzené nasledovne: Pondelok – Piatok   9.00 – 11.00

Z dôvodu šírenia výskytu ochorenia COVID-19 sa úhrada správnych poplatkov odo dňa 13.03.2020 do odvolania realizuje prostredníctvom:

  1. platobného predpisu, ktorý Vám RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach zašle nasledovne:
    • právnická osoba – elektronická schránka ÚPVS (slovensko.sk)
    • fyzická osoba – podnikateľ – e-mailová adresa (uvádzajte prosím presnú emailovú adresu na žiadosti)
  2. ak už máte zakúpený e-kolok, priložte jeho scan ako prílohu k Vašej žiadosti

Za pochopenie ďakujeme.   

Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE  podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Celý text »

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú od 9.2. 2018 do 16.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Školská ul., Handlová
ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
ZŠ Športovcov, Partizánske
ZŠ Pribinova ul., Nováky
ZŠ R. Jašíka, Partizánske
ZŠ Sebedražie
Odborné učilište, Praktická škola, J. Kalinčiaka, Prievidza

 

Legislatívne zmeny pri podávaní žiadostí

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.1.2016 upozorňujeme žiadateľov o:

  • uvedenie priestorov do prevádzky – § 13 ods. 4 písm. a),
  • uvedenie potravinárskych objektov do užívania – § 13 ods. 4 písm. c),
  • organizáciu zotavovacieho podujatia – § 13 ods. 4 písm. d),
  • zriadenie a prevádzku pohrebnej služby a krematória – § 13 ods. 4 písm. l)

na zmenu v podávaní žiadostí podľa § 13 ods. 6 písm. f) predmetného zákona. Žiadosť okrem iných náležitostí uvedených v tomto paragrafe musí ako prílohu obsahovať aj „doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel“. V praxi to znamená doložiť k žiadosti doklad o kolaudácii stavby alebo o zmene v užívaní stavby.

Možnosti úhrady správneho poplatku