Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 27. februára 2023 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

V 6. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1.stupeň ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 2. 2.C, 3.C, 5.B, 9.A ZŠ  Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 3. 9.B ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 5. 5.tr. motýliky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 6. 3. ročník ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 7. 1.B, 3.B, 4.B, 9.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 8. 8.A a 8.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 9. 4.B, 7.B, 9.A, 9.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 10. 1. trieda a 2. trieda MŠ Ul. SNP Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 11. 3.A ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 12. 8.A a 8.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 9.2.2022 vrátane.
 13. 1.A, 2.A, 5.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 14. 1.tr. a 2. tr. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 15. 4.trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 16. 1.C SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2. vrátane.
 17. Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta Handlová do 8.2.2022 vrátane.
 18. IV. J SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.
 19. IV.K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 20. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 21. 3 A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenie platné do 8.2.2022 vrátane.  
 22. Sexta Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 11.2.2022 vrátane.
 23. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenie platné do 13.2.2022 vrátane.
 24. 2. trieda včielky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do  12.2.2022 vrátane.
 25. 4.trieda, 5. trieda, 7. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.2022 vrátane.
 26. 4. trieda ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 27. MŠ Ráztočno z prevádzkových dôvodov uzatvorená do 9.2.2022 vrátane.
 28. Prima, II.E,II.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 29. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 30. 2. trieda MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 31. 3.B, 3.C, 6.B, 7.A, 8.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 32. 2.E, prima, 2.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 33. 9. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 34. 2.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane
 35. 2.A ZŠ Bošany. Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 36. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 37. 8.A ZŠ Ul. Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 38. 5.A, 8.A a 8.B Špeciálna ZŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 39. 2.C, 3.D a 4B. MPS SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 40. 8.A a 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 41. 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 42. 6.roč., 7.roč., 8.roč. 9.roč. ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 43. 4. trieda ZŠ s MŠ Diviacka Nová ves.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 44. 3. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 45. 4.A, 5.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 46. MŠ Rudnianska Lehota z technických príčin uzatvorená do 12.2.2022 vrátane.
 47. 9.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 48. 1.C ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 49. 2.tr. MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.22022 vrátane.
 50. 6.A ZŠ P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 51. 2. trieda motýliky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2022 vrátane.
 52. 3.B, 3.C, 6.B, 7.A, 8.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 53. III.PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 54. 1.C, 2.K a 3.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 55. 4.B. Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 56. 6.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 57. 2.B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 58. Základná škola Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 59. 7.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 60. 9.A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2. 2022 vrátane.
 61. MŠ Lipník.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 62. 7.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 63. 3.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 64. 1.J SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 65. MŠ Kolačno.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 66. III.E Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 67. 1.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 68. Septima Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 69. I. PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 70. 1.C Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 71. 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 72. IV.C Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 73. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 74. 3.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do13.2.2022 vrátane.
 75. 2.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 76. 1.C, 1.B, 3.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 77. 5.B ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 78. 6.B ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 79. 1. tr. a 3. tr. ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 80. Trieda zelená MŠ Benického Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 81. 4.B a 5.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 82. 3.B., 6.C., 7.A ZŠ R. Kaufmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 83. 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 84. 2.B a 6.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.22022 vrátane.
 85. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2022 vrátane.
 86. 6. trieda pampúšiky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 87. MŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 88. 9.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 89. 3.A a 4.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 90. 1.A a 1.B ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 91. 9.A a 9.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 92. 9.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 93. 3.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 94. 3.A (OA) SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 95. Trieda najmladších detí DJ Tesori di Montessori Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 96. 3.J, 3.B, 2.C., 2.O SOŠ J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 13.2.2022 vrátane.
 97. IV. KR SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 98. 6. trieda ZŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 99. I.A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 100. Trieda 4-5 ročné deti mačiatka MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 101. 2.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 102. II.B Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 103. 1., 2. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 104. 4.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 12.2.2022 vrátane.
 105. 4.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 13.2.2022 vrátane.
 106. 6.A a 7.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 107. 2. trieda  MŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 108. 3.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 109. 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 110. 5.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 111. I.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 112. 1.odd. ŠKD ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 113. IV.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 114. 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 115. 5.C ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 116. 5.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 117. ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 118. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 119. 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 120. Trieda predškolákov MŠ Cigeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 121. 2.tr. MŠ Ul. Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 122. 9.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 123. 2. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 124. 5. ročník ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 125. II.PSA SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 126. Trieda predškolákov MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 127. 2.A SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 128. 3.J a 1. E 5ž. SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 129. 3.A ZŠ Chrenovec  – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 130. 9.A, 9.B ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.  
 131. 3.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.  
 132. 8.ročník ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.  
 133. 2.B, 5.C., ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 134. 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 135. 1. a 2. tr. MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 136. 1.C Spojená škola nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 137. 1.2.3. Z Spojená škola nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 138. V.K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 139. 3.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 140. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 141. Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 142. 6.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 143. Kvarta Gymnázia V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 144. MŠ Šútovce.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 145. 6.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 146. 1.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 147. 2.B ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 148. 7.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 149. 1.A cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske
  Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane.
 150. 1.B cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 151. 1.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia do 15.2.2022 vrátane.
 152. 7.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane.
 153. 4 žiaci z 3.odd. ŠKD ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 154. Tercia a I.D Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 155. 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 156. 1. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 157. Spojená škola Nitrianske Pravno – ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné od 14.2.2022 do 18.2.2022 vrátane.
 158. 3.tr., 6.tr., 9.tr. ZŠ valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 159. Triedy púpavy a sedmokrásky MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 160. 4.A, 4.B, 6.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 161. 5.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 162. 6.tr. medvieďatá MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 15.2.2022 vrátane.
 163. 5.A, 6.A, 7.A, 8.A ZŠ Športovcov Partizánske ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 164. 3.B Spojená súkr. Škola e – škola Bálinta Prievidza.
  Karnténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 165. 8.A a 9.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 166. 3.A., 5.A, 7.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 167. 9.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 168. 4.A ZŠ P.J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 169. 7.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 170. 2.tr. a 4.tr. ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 171. 4.A, 2.A (polovica tr.) ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 172. 3.C odbor elektrikári SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 173. 9.A, 9.B, ŠKD (1.A.,4.C,3.C,4.B, 4.D) ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 174. 3.B a 9.B. ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 175. 9. ročník ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 176. 3.roč. a 4.roč. ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 177. Včielky a lienky MŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 178. 5.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 179. 5.A ZŠ Nováky. Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 180. 2.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 181. 2.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 182. 3.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 183. 9.A ZŠ Ul. Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do15.2.202 vrátane.
 184. 5.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 185. 3.tr. MŠ Banícka Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 186. 5.A ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.

 Posledná úprava: 11.02.2022/12:34

 

Karanténne opatrenia – škola

V 5. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1. trieda MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 2. 2. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 3. 5.B, 5.C, 9.A, 9.B ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 4. 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 5. MŠ Lipník.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 6. 6.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.20221 vrátane.
 7. 1.B a 4. A SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 8. 8.A ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 9. 3. trieda  a 8 trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 10. 1. a 3 trieda MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 11. 4.A a 4.B. ZŠ Ul.  Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 12. 4.B, 6.A, 7.B ZŠ Kanianka.
  Karaténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 13. ZŠ Cigeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 14. 5.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 15. 2.C, 4.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 16. 1.B, ,2.A, 4.B, 5.C, 9.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.22022 vrátane.
 17. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 18. 1.B, 7.A ZŠ Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 19. 1.B a 8.trieda ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 20. Žltá a zelená trieda MŠ Benického Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 21. 2.C MŠ Ul. V.Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 22. 1.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 23. 2., 4., 6.trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné  do 2.2.2022 vrátane.
 24. Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné  do 4.2.2022 vrátane.
 25. 3.A a 4.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 26. Materská škola Malá Čausa.
  Karanténne opatrenia platné do 4.2.2022 vrátane.
 27. 1.A a 4.A Obchodná akadémia SOŠ Handlová, 3.C a 4.C elektrikári SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 28. 5. trieda a špeciálna trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 29. trieda Sovičky MŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 30. 6.trieda ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 31. 3.B a 7.B trieda ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 32. 2.A, 4.A, 6.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 33. 9.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 34.  2.A, 6.A, 6.B, 7.A CZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 35. 3.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 36. MŠ Kocurany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 37. 3.B Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 38. 2C, 6.A, 7.A, 9.B ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 39. 1.A, 1.C, I.K, 2.K, 3.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 4.2.2022 vrátane.
 40. 2. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 41. 4.B ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 42. 4.A a 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 43. ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 44. 2.trieda Včielky a 3. trieda Kuriatka MŠ Nábrežie sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 45. 2.trieda MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 46. 1.trieda MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 47. 7. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 48. 3.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 49. 1.A a 1.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 50. 9.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 51. 3.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 52. 5.A a 5.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 53. 2.J, 1.F a 3.F (odbor mechanik strojov a zariadení) SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 54. 5.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 55. 4.C, 4.D (hokejový tréning), 5.C a 7.D ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 56. 5.A a 5.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 57. 1.B SOŠ Kalinčiaka.
  Karanténne opatrenia platné do 4.2.2022 vrátane.
 58. VII.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 59. 6.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 60. 8.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 61. 4.A a 4.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 62. trieda Kuriatka Súkromná MŠ e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 63. 1.A a 8.A  Súkromná ZŠ e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 64. 4.trieda Hviezdičky MŠ Nábrežie sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 65. 3.A ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 66. 4.A ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 67. III.B SOŠ obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 68. 2.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 69. 5.tr. ZŠ Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 70. 6.B a 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 71. 9.A. ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.22022 vrátane.
 72. Variant B/2 špeciálna ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 73. 3.K, 4.E SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 74. 2.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 75. 1.tr.slniečka, 5.tr. kačiatka, 6.tr. pampúšiky MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 76. 3.A a 3 odd. ŠKD ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 77. MŠ Seč. Karanténne opatrenia platné do odvolania.
 78. 4.C a 1.B OA SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.  
 79.  2.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 80. 8.A ZŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 81. 1.tr. a 2. tr. MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 82. 1.A a 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 83. Modrá trieda MŠ Ul. Benického Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 84. 9. A ZŠ Ul. S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 85. 5.C ZŠ Nováky. Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 86. 5.A ZŠ Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 87. 5.A. ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 88. 1.trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 89. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 90. 3.A  Súkromná ZŠ e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 91. II. trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 92. II. trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 93. 3.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 94. 7.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 95. 3.B a 6.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia do 7.2.2022 vrátane.
 96. 1. trieda ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 97. 1.A, 1.B, 1.C, 7.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 98. 3.A, 3.B, 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 99. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.2.2022 vrátane.
 100. 3.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 101. 8.B ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 102. Trieda B1 MŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022   vrátane.
 103. 1.A a 3.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 104. 1.A, 1.C, 2.A, 4.A – 2 žiačky ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 105. 1. trieda MŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 106. 7.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 107. 9.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 6.2.2022 vrátane.
 108. 8.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 109. MŠ Rudnianska Lehota.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 110. 4.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 111. 2.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 112. Veľká trieda MŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 113. 6.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 114. 7.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 115. 5.trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 116. 2. trieda MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 117. 2.B, 3.B, 5.ročník, 6.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 118. 2.C, ŠKD 4.odd. (4 žiaci) ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 119. 6.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 120. 2.A R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 121. 1.trieda MŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 122. 3.trieda MŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 123. 3.trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 124. 3. trieda elokované pracovisko MŠ Cintorínska Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 125. 3. trieda elokované pracovisko MŠ Dimitrovova Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 126. 1.A a časť žiakov ŠKD 2.B ZŠ P. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 127. IV.B – GDM SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 128. 4.trieda a 3 deti z 2.triedy MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.
 129. 1.B trieda ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 7.2.2022 vrátane.
 130. I.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.2.2022 vrátane.

posledná úprava: 07.02.2022/11:16

Karanténne opatrenia – škola

V 4. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. I.C, II.B, III.C, III.D, IV.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.01.2022 vrátane.
 2. Sekunda, tercia, oktáva B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.01.2022 vrátane.
 3. 1.B a 2.E  SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné  do 30.1.2022 vrátane.
 4. 7.roč. a 9.roč. ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 5. 2.B, žiaci z ŠKD 3.A, žiaci ŠKD 3.B a žiaci ŠKD 4.C ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 6. 1.C a 1.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 7. 3.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 8. 2. trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.1.2022 vrátane.
 9. ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 10. 2. trieda sovičková MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 11. 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 12. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 13. MŠ Seč.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 14. 3.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 15. MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 16. 2. trieda MŠ A. Mišúta.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 17. 1. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 18. 4. trieda MŠ Makarenkova Partizánske. K
  aranténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 19. 6.B ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 20. 5.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 21. 9.A a 9.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 22. 1. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 23. 4.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 24. 1.K T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 25. 1.B, 2.E SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 26. 2.K 3.F T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 27. 2.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia do 29.1.2022 vrátane.
 28. 2. trieda MŠ Dimitrovova Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 29. MŠ Poluvsie.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 30. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 5.B, 9.A Piaristická škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 1. 5.B, 8.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 2. 5.B ZŠ Chrenovec.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 3. 3.A, 4.A, 5.A, CZŠ s MŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 4. III.F, III.K, IV.L, I.O SOŠ J.Kalinčiaka 1 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 5. 5.C, 7.C, 8.C, 9.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 6. 5.B, 8.B, 9.A, 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 7. I.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 8. I.PSB Stredná zdrav.škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 9. IV.F Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 3.2.2022 vrátane.
 10. 1.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 11. 1.A a 3.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 12. MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 13. 5.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 14. 8.A a 9.C Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 15. 5.B ZŠ Ul. Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 16. 2.A a 5.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.  
 17. 1.D Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 18. I.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 19. 4.A ZŠ Ul. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 20. 2. E a 3.A SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 21. MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 22. MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 23. 5. A Obchodná akadémia – SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 24. 6.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 25. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 26. 2.B ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 27. Kvinta gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.  
 28. 6.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 29. 3.roč a 4.roč. ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 30. 1.B a 5.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 31. 2.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 32. 2. trieda MŠ Ul. Cintorínska Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 33. II.D a III.E Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 34. 4.A a 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 35. 7.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 36. 3.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 37. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia do 31.1.2022 vrátane.
 38. 7.A a 9.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia do 31.1.2022 vrátane.
 39. 1.A ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 40. 5.B a 5.C ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 41. 4. roč. a 3.roč. ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 42. 6.C a 8.B ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 43. 5.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 44. 9. trieda ZŠ Chrenovec.
  Karanténne opatrenia do 29.1.2022 vrátane.
 45. 4.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 46. 4.B Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 47. 3.A SOŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 48. 1. a 3. ročník ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 49. 2.A, 4.A, 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 50. 6.B Špeciálna ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 51. 8.B Špeciálna ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 52. trieda Motýliky MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia do 30.1.2022 vrátane.
 53. 3.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 54. 9..A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 55. 5.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 56. 3.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 57. 1.E Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 58. 3. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 59. 3.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 60. 3. trieda MŠ Cintorínska Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 61. trieda žabkova MŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 62. 9.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 63. Sexta Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 64. 7.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 65. 7.A a 5.A ZŠ piaristická Prievidza, 1.F piaristická SOŠ, kvinta piaristické gymnázium.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 66. MŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 67. MŠ a jasle Perinkovo Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 68. 1.B. a 3.A Gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 69. 9.B ZŠ R.Kaufamana.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 70. 4.A SOŠ J. A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 71. MŠ Tužina.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 72. 5.C ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 73. 9.C ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 74. II.F, III.J SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 75. I.J, III.A SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 76. 1.A a 1.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 77. Pavilón A 2 MŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 78. 5.B, 7.A, 7.B, 9.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 79. 8.A, 8.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 80. 8.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 81. 9.B ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 82. 8.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 83. 8.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 84. 7. trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 85. I.B, II.R, II.KH, IV.KR SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 86. 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 87. CSS DOMINO Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do odvolania.
 88. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 89. 7.A Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 90. MŠ Lipník.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 91. 4.B, 6.B, 8.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 92. IV.F SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 93. 4.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 94. 1.trieda Lienky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 95. MŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 96. II.B (MPS) a III.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 97. trieda 5.-6. ročné deti MŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 98. 2.A, 4.A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 99. 4.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 100. 7.A, 7.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 101. 3.C ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 102. 2., 4., 5. trieda ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 103. 1.trieda (najmenší) MŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 104. 6.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 31.1.2022 vrátane.
 105. ZŠ Čavoj.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 106. 2.B ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 107. 2.trieda MŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 108. 1.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 109. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 110. 4.A, 8.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.2.2022 vrátane.
 111. 4.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 112. Súkromné detské jasle a MŠ Bodka Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.
 113. 3.trieda zajačiky MŠ Makarenkova.
  Karanténne opatrenia platné do 2.2.2022 vrátane.

Posledná úprava: 28.01.2022/14:40

 

 

Karanténne opatrenia – škola

V 3. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 3.B trieda MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.01.2022 vrátane.
 2. 4.A trieda ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 3. 1.A, 2.B, 3.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 4. 5.A trieda ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 5. 4.B trieda ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 6. 4.C elektrotechnika SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 7. I.trieda MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 8. 4. trieda ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 9. 7. C. trieda Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 10. 1. roč. a 2.roč.ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 11. 3. trieda (lienka), MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 12. 3.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 13. 4. trieda Lienky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 14. 2.B mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 15. 5.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 16. 2.C a 2.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 17. 7.A ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 18. 9.B ZŠ P. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 19. 8.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 20. 8.B ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 21. 5.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 22. 2.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 18.1.2022 vrátane.
 23. 8.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 24. 2.C a 3.A SOŠ obchodu a služieb, J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 25. 4. trieda ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 26. 7.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 27. 4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 28. 2.K odbor murár a I.II. L stavebná výroba SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 29. 4.A trieda ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 30. Materská škola Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 31. 1.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 32. Trieda hruštičky MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022
 33. Trieda hrozienka MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 34. 1.J mechanik opravár – študenti odborného výcviku SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 35. 1.F trieda SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 36. Špeciálna trieda MŠ – ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 37. 8.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 38. 6. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 39. V.D. Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 40. 1.A . Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.
 41. 5.B ZŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 42. 2.tr. a 5.tr. ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 43. 9.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 28.1.2022 vrátane.
 44. 8.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 45. 1. a 2. trieda MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 46. 6.A, 7.A, 8.A trieda ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 47. MŠ Kľačno. Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 48. 4.C informačné a sieťové technológie SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 49. 3.A a 3.B Cirkevná ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 50. 2.B  a 5.A trieda ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 51. 3.B trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.
 52. 1.A trieda Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.1.2022 vrátane.
 53. MŠ Pažiť.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 54. MŠ Ul. Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.1.2022 vrátane.
 55. 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.1.2022 vrátane.

Posledná úprava: 24.01.2022/06:08

Karanténne opatrenia – škola

V 2. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 6. trieda MŠ Ul. Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.01.2022 vrátane.
 2. 3.A trieda MŠ D. Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2021 vrátane.
 3. 2.J teoretická trieda SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2021 vrátane.
 4. 5.A trieda ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 5. 8.C ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.1.2022 vrátane.
 6. 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 7. 2. trieda – včielky MŠ Ul. školská Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 8. 6.B trieda ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.1.2022 vrátane.
 9. MŠ – 3 trieda MŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.1.2022 vrátane.
 10. 3.A a časť detí ŠKD z 1.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.1.2022 vrátane.
 11. IV. B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.1.2022 vrátane.

Posledná úprava: 18.01.2022/09:06

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 2.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 24.12.2021 vrátane.
 2. 3.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.

Karanténne opatrenia – škola

V 50. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. pavilón B – 1. trieda a 2. trieda MŠ Mišúta, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 2. 2.A a 2.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 3. 1.trieda a deti z ŠKD 3. triedy ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 4. 3.trieda Mačička MŠ Malá Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 5. trieda Lienky MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 6. 3.trieda ZŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 7. prípravný ročník, 3.A a 5.A Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 8. MŠ Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 9. 2.trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 10. 4.C ZŠ Rastislavova, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.12.2021 vrátane.
 11. 4.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.
 12. 1.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 13. 4.A a 4.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.12.2021 vrátane.
 14. 1.C ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 15. Veľká trieda MŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 16. 3.ročník a 4.ročník ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 17. 3.A a 3.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 24.12.2021 vrátane.
 18. Trieda Včielky MŠ Malá okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.12.2021 vrátane.
 19. 1.C MŠ Ul. V. Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.
 20. 3.A Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.12.2021 vrátane.
 21. 4.A Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.
 22. Trieda Lienky MŠ Bošany. Karanténne
  opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 23. 4.trieda MŠ A.Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.12.2021 vrátane.
 24. 1.A, 1.B, 1.C ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.12.2021 vrátane.
 25. Triedy Včielky, Kačiatka a Sovičky MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.
 26. 4.A ZŠ s MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.12.2021 vrátane.
 27. 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 20.12.2021/10:13

Karanténne opatrenia – škola

V 49. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 2. A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 3. trieda Motýliky MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 4. trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 5. A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 6. B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 7. trieda a 2. trieda MŠ Gorkého, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 8. C Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 9. trieda a 4.trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 12.12.2021 vrátane.
 10. B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 11. B ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 12. 4.tr. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 16.12.2021 vrátane.
 13. 4.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 16.12.2021 vrátane.
 14. 3.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.12.2021 vrátane.
 15. 1.A (autistická) Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.12.2021 vrátane.
 16. 2.trieda MŠ Malá okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.12.2021 vrátane.
 17. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 18. 4.B a 6.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.12.2021 vrátane.
 19. 2.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 20. 1.A a 2.A ZŠ Veľká okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 21. 4.C ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 22. 3.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 23. 4.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 24. 4.B ZŠ Malinovského, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.12.2021 vrátane.
 25. 4.A Spojená škola internátna, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 26. 2.C ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 27. 2.A ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 28. 1.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 18.12.2021 vrátane.
 29. 3.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 30.  MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 31.  7.A Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.12.2021 vrátane.
 32.  4.B Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.12.2021 vrátane.
 33.  4.A Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 12.12.2021/20:01

Vyhláška RÚVZ Prievidza č. 277 – opatrenia pre okresy PD a PE – zákaz prezenčného vzdelávania

277/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.