Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske budú v 6. týždni r. 2018 od 7.2. 2018 do 9.2.2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ Ul. Malonecpalská, Prievidza
ZŠ Oslany
Gymnázium Partizánske
Obchodná akadémia, Prievidza
Piaristická spojená škola, F. Hanáka, Prievidza
SOŠ T. Vansovej, Prievidza

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Prievidza a Partizánske boli v 6. týždni r. 2018 od 6.2. 2018 do 9.2. 2018 uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

ZŠ P.J.Šafárika, Prievidza
ZŠ Kanianka
Cirkevna ZŠ J. Krstitela Partizánske
ZŠ Rastislavova Prievidza
ZŠ Tužina
SOŠ Handlová
Špeciálna ZŠ Handlová
Gymnázium Prievidza
SOŠ J.Kalinčiaka Prievidza
ZŠ Dobšinského Prievidza
Spojená škola – ZŠ Falešníka Prievidza

 

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza

Z dôvodu zvýšeného výskytu  akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza boli v 5. týždni r. 2018  uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. ZŠ Kanianka   (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)
  2. ZŠ Koš   (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)
  3. ZŠ S. Chalupku, Prievidza    (od 31.01. 2018 – do 02.02. 2018)

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza

Z dôvodu zvýšeného výskytu  akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Prievidza boli v 4. týždni r. 2018  uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. ZŠ Nitrianske Sučany    (od 22.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  2. ZŠ Koš   (od 24.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  3. ZŠ Nitrianske Rudno   (od 24.01. 2018 – do 26.01. 2018)
  4. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza  (od 29.01. 2018 – do 02.02. 2018)

Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti obyvateľov o účinkoch solárií a ich návštevnosti v týchto zariadeniach. Dotazník je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme o úprimnosť vo Vašich odpovediach. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy vrátane potvrdenia o zdravotnom stave – údaj o očkovaní, prípadne neočkovaní dieťaťa riaditeľkám materských škôl.

Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
Celý text »

Platná legislatíva v oblasti hygieny detí a mládeže

V prílohe nájdete platnú legislatívu v oblasti hygieny detí a mládeže.