Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 1 – 4 ročník Súkromná spojená škola,  Falešníka 5 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 8.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 2. Základná škola s materskou školou Valaská Belá z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia ZŠ od 10.12.2020 do 20.12.2020, MŠ od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 3. MŠ – II. trieda ZŠ s MŠ Chynorany  z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.   
 4. Nový domov Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 5. Súkromná materská škola a jasle Perinkovo, Chrenovec – Brusno 367 z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 6. MŠ D. Krmana 334/6, Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 7. Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka ul. Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 8. 1 – 4 ročník Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 9. Materská škola, Ul. Pionierov  82/6 Kanianka z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.
 10. 2.A. trieda Základná škola Chynorany, ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.

posledná úprava: 16.12.2020/11:19

Karanténne opatrenia – škola

V 50. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 4.A a 4.B ZŽ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 2. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom I. A trieda z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 07.12.2020 do 11.12.2020 vrátane.
 3. ZŠ Školská Handlová 1. – 4. ročník od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
  Karanténne opatrenia od 04.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 4. Materská škola (zariadenie ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany) z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 5. 3.B Základná škola Nováky, elokované pracovisko J.C. Hronského Nováky z dôvodu výskytu COVID -19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.220 do 14.12.2020 vrátane.
 6. MŠ Malinová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 7. 3.A a 3.B Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 8.  4.A. a 4.B. Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 9. 3. A ZŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 10. MŠ Diviacka Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 7.12.2020 do 17.12.2020 vrátane.
 11. 1 – 4. ročník Základná škola Klatova Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 12. 1.A ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 08.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 13. Spojená škola internátna – praktická škola Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 09.12.2020 do 19.12.2020 vrátane.

Posledná úprava: 11.12.2020/09:06

Karanténne opatrenia – škola

V 49. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 5. ročník a 9. A Špeciálna základná škola Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 10.12.2020 vrátane.
 2. Trieda autistov Špeciálna základná škola Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 11.12.2020 vrátane.
 3. Trieda 2,5 – 3 ročných detí Materská škola Nitrianske Rudno z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 12.2020 vrátane.
 4. 1-4-ročník Základná škola Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 13.12.2020 vrátane.
 5. 1 – 4 ročník ZŠ s MŠ Dobšinského Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenie od 3.12.2020 – 12.12.2020 vrátane.
 6. 4. A ZŠ Športovcov Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 7. 4.A Základná škola Ul. Školská, Handlová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.12.2020 do 12.12.2020 vrátane.
 8. 1.A, trieda Základná škola Klatova Nová Ves z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenie do 13.12.2020 vrátane.

Posledná úprava: 4.12.2020/10:40

Karanténne opatrenia – škola

V 48. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Zariadenie spoločného stravovania pri ZŠ s MŠ Ráztočno  z dôvodu  potvrdeného ochorenia  
  COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 30.11.2020 vrátane.
 2. Špeciálna základná škola, Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 02.12.2020 vrátane.
 3. 1. až 4. ročník, Základná škola Energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenie do 2.12.2020 vrátane.
 4. ZŠ s MŠ Ráztočno predĺženie karanténnych opatrení pre 3. a  4. ročník do 29.11.2020 vrátane.
 5. Trieda 4. – 5. ročných detí MŠ Bošany, Komenského 28, Bošany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 04.12.2020 vrátane.
 6. 2.B trieda Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 29.11.2020 vrátane.
 7. 3.A a 3.B trieda Spojená škola – Základná škola s materskou školou, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 05.12.2020 vrátane.  
 8. Materská škola ako súčasť Spojenej školy – Základná škola s materskou školou, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 05.12.2020 vrátane.
 9. Detské jasle BODKA a Súkromná materská škola, Družstevná 118, 956 18 Bošany.
  Predĺženie karanténnych opatrení do 30.11.2020 vrátane.
 10. Základná škola, Diviacka Nová Ves č. 260, 972 24 Diviacka Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 06.12.2020 vrátane.
 11. 1.AT, 2.AT, 3.AT, 4.AT, 5.AT, 6.AT trieda Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 04.12.2020 vrátane.

posledná úprava: 27.11.2020/13:58

Karanténne opatrenia – škola

V 47. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Materská škola Nadlice  z dôvodu  potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 24 .11.2020 vrátane.
 2. 1. a 2.  autistická trieda Spojená škola internátna Prievidza  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 23.11.2020 vrátane.
 3. Materská škola, Ul. Obuvnícka Partizánske z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 26.11.2020.
 4. Materská škola Dimitrovova ul. 374/24 Handlová, elokované pracovisko z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 26.11.2020.
 5. 3. a 4. ročník ZŠ, Základná škola s MŠ, Komenského 428/43, Ráztočno z dôvodu  potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 26.11.2020.
 6. Malinová n.o. Bošany, M.R. Štefánika 167/4, Bošany, Súkromná materská škola a Zariadenie starostlivosti do 3 rokov veku – Detské Jasle „BODKA“, z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 26.11.2020.
 7. 4.A trieda, Základná škola Bošany, Školská 14, Bošany z dôvodu potvrdeného výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 29.11.2020.
 8. 3. ročník, Základná škola Bystričany, M. Nešpora 12/1, Bystričany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 28.11.2020.posledná úprava: 20.11.2020/10:11
 9. 1. a 2. ročník ZŠ, Základná škola s MŠ, Komenského 428/43 Ráztočno z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 29.11.2020.

posledná úprava: 20.11.2020/11:00

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Zmena zákona č. 355/2007 Z. z. – oznámenie o začatí prevádzkovania

Zákon 198/2020 Z. z. účinný a platný od 21.7.2020 novelizoval, okrem iného, aj zákon 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Nové ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad NEBUDE svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie
§ 13 ods. 4 písm.a) sa nevzťahuje na

  1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
  2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
  3. telovýchovno – športové zariadenia,
  4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach
  6. administratívne priestory,
  7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

Tlačivo na oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nájdete v sekcií Podávanie žiadostí a vzory prevádzkových poriadkov.

Opatrenie ÚVZ SR – uzatvorenie prevádzok a izolácia skupín osôb

Opatrenie č. OLP/2595/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR nariaďuje od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní nasledovné opatrenia… (detail v prílohe)

Na vši platí hygiena a disciplína

Najúčinnejšia prevencia proti všiam je striktné dodržiavanie zásad osobnej hygieny.  Prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť zisťovať výskyt vší u žiakov, v prevádzkovom poriadku majú ale stanovený postup, ktorý musia uplatniť, ak sa u detí pedikulóza objaví.
Celý text »

Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami

Počet akútnych respiračných ochorení sa každoročne po prázdninách výrazne zvýši, pričom najväčšiu skupinu chorých tvoria päťročné deti. Schopnosť ich organizmu odolávať rôznym patogénom ešte nie je dostatočne vyvinutá a po nástupe do škôlky ochorejú aj viackrát. Najjednoduchšia prevencia je časté umývanie rúk. Naučte deti hygienickým návykom, môžu predísť respiračným ochoreniam, zažívacím ťažkostiam, aj hepatitíde typu A.
Celý text »