»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Karanténne opatrenia – škola

V 48. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1.B a 1.C MŠ Ul. Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 2. 8.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 3. 2.A, 1.odd. ŠKD ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 4. 1.D, 4.A, 4.D SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 5. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 6. ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 08.12.2021 vrátane.
 7. MŠ Ul. A. Mišúta Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 8. 5.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 9. Kvinta, IV.A, I.C, III.B, oktáva A Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 10. 1.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 11. 2. trieda MŠ Oslany .
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 12. 8.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 13. 2.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 14. MÚDRE SOVIČKY Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 15. 8. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 16. 7.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 17. 9.A, 9.B, 6.B, 4.B a 8.B ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 18. 7.B Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 19. 1.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 20. 1.A a 8.A ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 21. Piaristická základná škola a Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 22. 1.A a 1.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 23. 7.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 24. 2.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 25. 2.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 26. 2.A a 4.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 27. 5.B a 9.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 28. trieda Včielky MŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 29. 6.B Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 30. 6.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 31. 8. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 32. 9. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 33. Detské jasle Slniečkovo, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 34. I.E, IV.F Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 35. 1.A Špeciálna MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 36. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 37. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 38. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 39. 2.A, 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 09.12.2021 vrátane.
 40. ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 06.12.2021 vrátane.
 41. MŠ Obuvnícka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 10.12.2021 vrátane.
 42. 2.A SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 8.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 30.11.2021/13:18

 

Karanténne opatrenia – škola

V 47. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 9.tr. ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 2. 1.PSA a 1.PSB Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 3. 2.B ZŠ Chrenovec Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 4. 3.B a 1.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 5. 9.A Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 6. ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 7. 4.tr.MŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 8. Materská škola Livinské Opatovce.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 9. 7.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 10. 6.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 11. 3.A Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 12. 4.A, 6.A, 9.A Súkromná spojená škola Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 13. 4.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 14. I.CP SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 15. II.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 16. 5.A Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 17. 5. roč. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 18. 3.trieda MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 19. 5.C Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 20. 9.B ZŠ P.J.Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 21. 2.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 22. MŠ Veľký Klíž.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 23. ZŠ Veľký Klíž.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 24. 4.CH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 25. 3.G a sekunda Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 26. ZŠ Nitrica II. stupeň.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 27. 7.D a 8.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 28. 9.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 29. 5.B, 9.B, dievčatá z 9.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 30. III.A Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 31. III.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 32. MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 33. 7.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 34. 6.C ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 35. 5.B ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 30.11.2021 vrátane.
 36. Veľké Sovičky, Súkromná MŠ Perinkovo, Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 37. 2.B ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.12.2021 vrátane.
 38. 3.C ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 39. 1. tr ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 40. II.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 41. 3.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 42. 8.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 43. 8.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 44. 8.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 45. MŠ Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 46. 4.B a 1.B Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 47. 3.trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 48. 5.trieda MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 49. 7.A Spojená škola, ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 50. 8.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 51. 7.A ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 52. 2.trieda MŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 53. 6.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 54. II.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 03.12.2021 vrátane.
 55. 8.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 56. 5.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 57. 6. a 9.trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 58. MŠ Nedanovce.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 59. 6.trieda MŠ Malá okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 60. 7.A Piaristická ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 61. 5.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 62. 8.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 63. 2 tr. a 4 tr. MŠ Malonecpalská, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 64. 1.A, 1.B, 2.D a 7.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 65. 3.trieda a 4 trieda ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 66. 3.trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 67. 1.odd. ŠKD ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 68. II.PSA trieda Stredná zdravotnícka škola, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 69. 6.A ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 70. 9.A, 6.A ZŠ P. Šafárika, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 71. MŠ Kľačno.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 72. 6.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 73. Prima, Tercia, Kvinta, Oktáva, 4.G Piaristické gymnázium F.Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 74. 6.A, 2.B, 2.A, 4.A, 8.A Piaristická ZŠ F.Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 75. 4.B Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 02.12.2021 vrátane.
 76. 7.trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 77. 1.stupeň ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 78. 1.A -strojárstvo, logistika SOŠ J. A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 05.12.2021 vrátane.
 79. 9.B ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.
 80. 1.A a 1.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 04.12.2021 vrátane.

posledná úprava: 30.11.2021/13:05

Karanténne opatrenia – škola

V 46. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.A, 5.B, 6.A a 7.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 2. Trieda predškolákov MŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 3. 2.B a 3.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 5. I.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 6. ZŠ ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 7. Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 8. 9.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 9. 5.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 10. II.PSB Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 11. II.PSA Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 12. 2.A a 5.A Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 13. 7.A Základná škola, Športovcov, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 14. 2.B a 3.B Základná škola, R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 15. 7.A Základná škola s MŠ Malonecpalská, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 16. Materská škola Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 17. 1. trieda ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 18. 1. trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 19. 2. trieda ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 20. ZŠ Nedožery Brezany – žiaci športového krúžku z 1.-3. ročníka ZŠ.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 21. I.C SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 22. 8.A a 8.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 23. 2.D a 3.D SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 24. 1.B Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 25. 4.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 26. 2. stupeň ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 27. 5.A a 7.A ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 28. 6.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 29. IV.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.11.2021 vrátane.
 30. 8. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 31. IV.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 32. 1.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 33. 7.A ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 34. ŠKD ranná 3.-4.roč. ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 35. Materská škola Ješkova Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 36. III.J elektrotechnika SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 37. 1.C SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 38. MŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 39. 2.A Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 40. 4. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 41. III.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 42. 5.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 43. 4. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 44. 9.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 45. 6.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 46. 5.B ZŠ Chrenovec Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 47. 4.A ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 48. 7.A ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 49. 2.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 50. 2.C, 6.B, 7.A a 7.C ZŠ Energetikov, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 51. 5.trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 52. 5.C Spojená škola Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 53. 2.A, 4.A a 4.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 54. 5.trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 55. 7.A ZŠ Malinovského, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 56. ZŠ Opatovce nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 57. ŠKD (žiaci z 1.,3.,4.,5.,ročníka) ZŠ Bystričany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 58. ZŠ Školská ulica Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 59. ZŠ s MŠ Čavoj.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 60. ZŠ Cígeľ.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 61. 3.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 62. 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 63. 2. trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 64. 2.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 65. 2.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 66. 4.C + hokejový tréning ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 67. 5., 6. a 8. trieda ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 68. 5. trieda, ŠKD 3. a 4. trieda, futbalový krúžok ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 69. 1. trieda ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 70. 6. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 71. 4.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 72. 1. trieda MŠ ul. SNP Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 73. 1.A Cirkevná ZŠ s MŠ J. Krstiteľa, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 74. 3.A ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.11.2021 vrátane.
 75. 1.K SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 76. 2.J SOŠ T. Vansovej, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.11.2021 vrátane.
 77. 8.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 78. 1.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 79. 8.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 80. 3.A Obchodná akadémia SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 81. 4.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 82. 1.C ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.11.2021 vrátane.
 83. 9.A Piaristická ZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 84. 1.G a sexta Piaristické gymnázium Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 85. III.D Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 86. Septima (osemročné štúdium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 87. IV.C, II.A, III.E, tercia (osemročné štúdium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.
 88. 3.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.11.2021 vrátane.
 89. 6.B a časť 6.A ZŠ Nedožery Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.11.2021 vrátane.
 90. 1.B, 3.B, 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.11.2021 vrátane.

Posledná úprava: 22.11.2021/08:40

Karanténne opatrenia – škola

V 45. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 5.A a 5.B trieda ZŠ Školská, Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 2. 6. a 7. trieda ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 3. 8. trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 4. 1. a 3. trieda ZŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 5. 6.B ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 6. Materská škola Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 7. 7.A ZŠ Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 8. 9.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 9. III. PSB SZŠ Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 10. 6.A a 7.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 11. 7.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 12. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 13. 2.A, 4.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 14. 7.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 15. Základná škola Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 16.11.2021 vrátane.
 16. I.C, II.C, III.C, IV.C – odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, IV.C – odbor  technik obuvníckej výroby, II.A – odbor  strojárstvo, SOŠ A. Baťu Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 17. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 18. 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 19. 9.C Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 20. 3.A trieda MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 21. 3.A trieda MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 22.  I.K SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 23. II.O SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 24. II.B SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 25. 4.A a 3.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 26. 6.C ZŠ S. Chalupku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 27. 5.A a 5.B (chlapci) ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 28. 1.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 29. 8.A, 8.B a 7.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 30. 1.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 31. 6.A ZŠ Morovnianska cesta, Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 32. 7.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 33. 5.A ZŠ Rastislavova ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 34. 6.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 35. 5.A Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 36. 8.B ZŠ R. Jašíka, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 37. 7.A ZŠ s MŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 38. 5.A Spojená škola, ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 39. Sekunda (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 40. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 41. III. Trieda MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 42. 1.C ZŠ Mariánska ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 43. Sexta Piaristické gymnázium Piaristická spojená škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 44. 7.A a 7.B ZŠ Klátová Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 45. 2.B, 3.B, 4.A Cirkevná ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 46. 9.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 47. II.B Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 48. 2.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 49. 7.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 50. 9.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 51. 3.B a 3.A Spojená škola ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 52. 3.A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 53. 8.tr. a 9.tr. ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 14.11.2021 vrátane.
 54. 4.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.B a 9.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 55. 3.trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 56. 4.tr. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 57. 9.A ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 58. Špeciálna trieda MŠ – ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 59. IV.J SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 60. I.J SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 61. Trieda predškolákov MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 62. III.J SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 63. Sexta (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 64. III.A Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 65. 3.A a 7. trieda ZŠ Chrenovec.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 66. 2. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 67. 8.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 68. 6.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 69. 1.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 70. II. trieda MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 71. 2.A a 3.A ZŠ Mariánska ul. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 72. 9. trieda ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 73. 5.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.11.2021 vrátane.
 74. I.O SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.
 75. 5.A, 5.B, 9.A, 9.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 76. 4. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 77. II.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 20.11.2021 vrátane.
 78. 5.C, 6.A, 6.C, 7.B, 8.C ZŠ Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 79. I. trieda MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 80. Oktáva B (8-ročné gymnázium) Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 81. 2.B a 3.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 18.11.2021 vrátane.
 82. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 25.11.2021 vrátane.
 83. 9.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.11.2021 vrátane.
 84. 3.A Súkromná spojená škola, Falešníka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.11.2021 vrátane.
 85. ZŠ Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 22.11.2021 vrátane.

posledná úprava: 18.11.2021/13:30

Karanténne opatrenia – škola

V 44. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021.
 2. 6.A ZŠ s MŠ Klátova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 3. 3.A a ŠKD ZŠ s MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ s MŠ Dobšínského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 5. 1.trieda MŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 8.11.2021 vrátane.
 6. 8.A ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 7. 3.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 8. 1.B a 3.B ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 9. 6.A Ul. P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 10. 4.C odbor IST SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 11. 6.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.20021 vrátane.
 12. 1.J MOSZ učebný odbor SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 13. 4. trieda ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 14. 9.trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 15. 7.A trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 16. 6.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 17. 7.A Špeciálna základná škola Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 18. 8.A, 8.B trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 19. 3.C trieda (Informačné a sieťové technológie) SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.
 20. 7.C ZŠ R.Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 21.  9.C ZŠ Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 22. 5.A, 6.A (3 žiaci) ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane.
 23. Trieda predškolákov MŠ Poruba.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane
 24. 3.B SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane
 25. 4.B Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.11.2021 vrátane
 26. 4.A a 6.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 12.11.2021 vrátane.

Posledná úprava: 05.11.2021/12:00

Karanténne opatrenia – škola

V 43. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 7.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021.
 2. 5.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 3. 6.B a 9.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 4. 7.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 5. 9. A ZŠ ul. Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 7. 6. A ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 8. 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 7.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 9. I. stupeň, 5.C, 8. B, 8. C, 9. B ZŠ S Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 10. 4. C Elektrotechnika SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 6.A R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 12. 8.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 13. 8.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 14. 7.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenie do 30.10.2021 vrátane.
 15. 1.D SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 16. 3.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021.
 17. 5.A a 8.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 18. Sekunda piaristiské gymnázium Piaristickej spojenej školy Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.201 vrátane.
 19. trieda MŠ ul. Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 20. B a 8.B trieda ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.11.2021 vrátane.
 21. Materská škola Lazany (dve triedy).
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 22. 2.A trieda a ŠKD ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 05.11.2021 vrátane.
 23. 5.A trieda ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 24. 6.A trieda ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 25. 3.A trieda ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 26. 2.G trieda Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 27. V.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 28. III.F SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.11.2021 vrátane.
 29. 6. trieda a 3. trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.
 30. Trieda predškoláci MŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 31. 5.B, 8.B, 9.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 32. 1.A, 1.B, 2.A, 5.B, 8.A trieda ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.

posledná úprava: 29.10.2021/13:09

Karanténne opatrenia – škola

V 42. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 1.PSA trieda Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 2. 1.B, 2.A, 4.B, 7.A, 9.A, 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 3. 6.A a 9.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.
 4. 9.B Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 5. 5.A ZŠ Mierové nám. 255/27 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 4.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 7. 6.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 8. Základná škola Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 9. 7.A Základná škola Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 10.  2.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 2.F SOŠ T. Vansovej 32 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 12. 6.A  ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.202 vrátane.
 13. Materská škola Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 14. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 15. 8.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 16. 8.B ZŠ ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.

Posledná úprava: 22.10.2021/08:50

Karanténne opatrenia – škola

V 41. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 6.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 2. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 3. 1.K SOŠ T. Vansovej 25 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 5. 3.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 6. Trieda Lienka MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 7. 4.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 8. 3.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.10.2021 vrátane.
 9. 7.C a 8.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.10.2021 vrátane.
 10. 3.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 11. 9. A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 12. 1.A a 2A Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do  21.10.2021 vrátane.
 13. Tercia a 4.D Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 14. 7.B R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.2021 vrátane.
 15. V.K SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.2021 vrátane.
 16. 2.B Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.
 17. Prima V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.

Posledná úprava: 18.10.2021/08:21

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 25. októbra 2021 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

V 40. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné 11.10.2021 vrátane.
 2. 6.trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 3. 6. A trieda ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 4. 6.A trieda Základná škola Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10.2021 vrátane.
 5. 1.A  Základná škola Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 6. 1. G a 2. G Piaristická spojená škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 7. 2.D Stredná odborná škola Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 8. I.trieda a II.trieda Základná škola Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10. 2021 vrátane.
 9. III. K – HA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 10. III.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 11. III. B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.10.2021 vrátane.
 12. I.C a II. C SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 13. 1. O – nadstavbové štúdium SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 14. 7.A a 7.C základná škola ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.10.2021 vrátane.
 15. VI. tr., VII. tr., VIII. tr. Základná škola Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 16. V.B trieda Základná škola Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 16.10.2021 vrátane.
 17. 5. B Základná škola Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 15.10.2021 vrátane.

posledná úprava: 08.10.2021/10:08