»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Pravidlá pre školy od 19. 4. 2021

Pravidlá pre materské, základné a stredné školy platné od 19. apríla nájdete v prílohe.

Karanténne opatrenia – škola

V 16. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia CO0VID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.4.2021 vrátane.
 2. 1.trieda elokované pracovisko Dimitrovova 374/24 MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 29.4.2021 vrátane.
 3. 3.B trieda a ŠKD – 3. ročník ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 4. 4. trieda  MŠ Ul. Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 5. 1. stupeň (trieda 1.A, 1.B, 2., 3., 4.) ZŠ Horná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID–19.
  Karanténne opatrenia platné do 4.5.2021 vrátane.
 6. 9. B trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 7. 3. trieda MŠ Ul. M. Gorkého Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID –19.
  Karanténne opatrenia platné do 6.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 23.4.2021/09:19

Karanténne opatrenia – škola

V 15. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 2. Zelená trieda (3-4 ročné) deti MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 3. 2. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 4. Modrá trieda MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 5. 2. E – odbor autoelektrikár SOŠ Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 28.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 15.4.2021/10:42

Karanténne opatrenia – škola

V 14. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Veľký Klíž z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021.
 2. 4.D ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 3. 3. trieda MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021 vrátane.
 4. 1. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 5. 2.trieda ZŠ s MŠ Nitrica z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 6. Trieda A1 elokované pracovisko Morovnianska cesta 1793/6, Handlová MŠ Ul. SNP 27, Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.4.2021 vrátane.
 7. 3.B trieda pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 8. 4.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 3. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID -19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 10. 4.B ZŠ ul. energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 11. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia  platné do 22.4.2021 vrátane. 

posledná úprava: 8.4.2021/14:25

Karanténne opatrenia – škola

V 13. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 2. ZŠ pri ZŠ s MŠ Bystričany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 3. MŠ pri ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 4. 3.B Materská škola, Ul. D Krmana Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 5. Trieda kuriatka MŠ Bošany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 6. 4.C trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 12.4.2021 vrátane.
 7. Materská škola Koš pri ZŠ s MŠ Koš z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 8. 4.B ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 2. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 10. 1. C trieda MŠ, Ul. V. Clementisa 251/12 Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.

Posledná úprava: 1.4.2021/09:42

Karanténne opatrenia – škola

V 12. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. ročník Základná škola Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 2. 4.B trieda Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 3. 3.A ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 4. 1.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 5. Detské jasle Partizánske – Ing. Lucia Kováčiková z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne  opatrenia do 2.4.2021 vrátane.
 6. 2.trieda MŠ Makarenkova Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenie platné do 2.4.2021 vrátane.
 7. Predĺženie karanténnych opatrení v ZŠ Nitrianske Sučany do 31.03.2021 vrátane.
 8. 4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F a oktáva Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 19.03.2021 do 1.03.2021 vrátane.
 9. ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 10. MŠ Kostolná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 11. 2.A trieda ZŠ Energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 12.  4.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 13. MŠ pri ZŠsMŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 8.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 26.3.2021/9:15

Karanténne opatrenia – škola

V 11. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.A trieda ZŠsMŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu chorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 2. Špeciálna ZŠ Handlová  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 3. 1. trieda ZŠsMŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 4. 2.B trieda ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 5. 4.B  ZŠ Kanianka  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 6. 2.A a 2.B ZŠsMŠ Chynorany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 7. 4.A., 4. E., 4.F., 3.J., 3.K., 2.L – 1. skupina  SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 8. 4. ročník ZŠ Športovcov Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 9. Základná škola Veľký Klíž z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 13.3.2021 do 26.3.2021 vrátane.
 10. 4.B SOŠ Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 17.3.2021 do 30.3.2021 vrátane.
 11. Organizačná zložka špeciálna MŠ (2 triedy) Športová ulica – Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 17.3.2021 do 30.3.2021 vrátane.
 12. ZŠ Nitrianske Sučany dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.3.2021 do 29.3.2021 vrátane.
 13. Materská škola Malé Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 18.3.2021 do 31.3.2021 vrátane.
 14. 3.A ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 18.3.2021 do 31.3.2021 vrátane.
 15. 4. trieda MŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 18.3.2021 do 31.3.2021 vrátane.

Posledná úprava: 19.3.2021/10:47

Karanténne opatrenia – škola

V 10. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. IV.A a IV.B. Obchodná akadémia Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 2. 1.trieda MŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 3. 3.A ZŠ Kanianka z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 8.3.2021 do 21.3.2021 vrátane.
 4. 3.J  SOŠ Handlová –  odbor mechanik – opravár strojov a zariadení a elektromechanik a 5. A bilingválna obchodná akadémia z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 5. 3.A Základná škola Veľké Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.3.2021 do 17.3.2021 vrátane.
 6. Trieda MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 6.3.2021 do 19.3.2021 vrátane.
 7. Trieda 3.K – odbor elektromechanik, Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 10.3.2021 do 23.3.2021 vrátane.
 8. 4.C. odbor technické lýceum a odbor počítačových sietí a 4.D  – odbor mechanik mechatronik SOŠ Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 9.3.2021 do 22.3.2021 vrátane.
 9. Školský klub detí – Špeciálna základná škola, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 11.3.2021 do 24.3.2021 vrátane.
 10. Tesori di Montessori, Hrabová 374/15 Prievidza- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 11.3.2021 do 24.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 12.3.2021/13:39

Karanténne opatrenia – škola

V 9. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Bojnice v zariadení ZŠ s MŠ Bojnice, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 26.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 2. 1. B. trieda ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 3. 3.A trieda ZŠsMŠ Nedožery-Brezany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 4. 1. A trieda Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 5. Materská škola Malinová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 6. Materská škola pri ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 23.2.2021 do 9.3.2021 vrátane.
 7. 2. B trieda ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 8. Trieda žltá, Materská škola Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 26.02.2021 do 11.03.2021 vrátane.
 9. Trieda pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 10. II. A trieda ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 11.  Materská škola Veľká Čausa z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 12. 2. B trieda Cirkevnej ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 13. 5. A trieda Špeciálnej ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 14. 2.ročník ZŠ Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 15. 2. trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 16. 5. B trieda Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 17. Internát Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 18. 1. trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.0221 do 12.3.2021 vrátane.
 19. IV. BC SOŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 20. 4.A trieda Cirkevná ZŠ s MŠ  Jána Krstiteľa Partizánske výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia z dôvodu od  2.3.2021 15.3.2021 vrátane.
 21. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 22. Materská škola Jalovec z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 23. 4.B ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 4.3.2021 do 17.3.2021 vrátane.
 24. Spojená škola internátna Prievidza  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 25. 4. A a  1. C ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 26. IV.B ZŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 27. 2. trieda MŠ Dimitrovova Handlová – elokované pracovisko z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od  3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 5.3.2021/10:32

Karanténne opatrenia – škola

V 8. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II.trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 20.02.2021 do 05.03.2021 vrátane.
 2. 1.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.
 3. Centrum pre deti a rodiny Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 22.2.2021 do 07.03.2021 vrátane.
 4. 3.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 24.02.2021 do 09.03.2021 vrátane.
 5. 4.A.,4.E.,4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 6. Trieda detí vytvorená pre rodičov kritickej infraštruktúry MŠ Ul. Banícka, Lehota pod
  Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 20.2.2021 do 5.3.2021 vrátane.
 7. Skupina žiakov odboru autoopravár – mechanik SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 25.2.2021/09:26