Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Karanténne opatrenia – škola

V 42. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda 4.A a 4.B Obchodná akadémia F. Madvu 2 z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.
 2. Trieda 2. C Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.
 3. Trieda 3.D Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.  
 4. Trieda sexta Spojená piaristická škola Prievidza, Andreja Hlinku 44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.
 5. Trieda 2.F a 4. F Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 15.10.2020.
 6. ZŠ s MŠ Čavoj 35, 972 29 Čavoj z dovôdu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.
 7. Trieda sekunda a septima B Gymnázium V.B.N. Prievidza, Matice slovenskej 338/16, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 22.10.2020
 8. Spojená škola internátna, Úzka 2, 971 01 Prievidza, elokované pracovisko Špeciálna materská škola, Športová ulica 134/34, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 22.10.2020
 9. Materská škola, Pionierov 82/, 972 17 Kanianka.
  Karanténne opatrenia do 24.10.2020
 10. Základná škola s materskou školou Horná Ves č. 360, 972 48 Horná Ves z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 25.10.2020
 11. Trieda 3.C Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51  Handlová  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020 
 12. Trieda H 1 – včielky MŠ M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 19.10.2020  

posledná úprava: 15.10.2020/14:06

Karanténne opatrenia – škola

V 41. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda 5. A Základnej školy Kanianka, Ul. SNP 587/7, 972 17 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 2. Trieda 4. C Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 3. Základná umelecká škola L. Stančeka Prievidza, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza – odbor hudobná náuka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 08.10.2020.
 4. Trieda 6. A Základnej školy, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 11.10.2020.
 5. Trieda 2. F a 4. F  Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 15.10.2020.
 6. ZŠ s MŠ Čavoj 35, 972 29 Čavoj z dovôdu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.

posledné doplnenie: 09.10.2020

Karanténne opatrenia – škola

V 40. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda Septima osemročného gymnázia a trieda 3. G Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku  44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 01.10.2020.
 2. Trieda Kvarta osemročného gymnázia Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného  ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 04.10.2020.
 3. Trieda 2. C Materskej školy, Cesta Vl. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 05.10.2020.
 4. Trieda 5. B Základnej školy, Mariánska ulica 554/9, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 09.10.2020.
 5. Materská škola, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 12.10.2020.
 6. Trieda 9. A Základnej školy, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 09.10.2020.

posledné doplnenie: 05.10.2020

Karanténne opatrenia – škola

V 39. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. Trieda 3.A Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného  ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. Trieda 2.A Základnej školy Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 6. ZŠ, Mierové námestie 255/27, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.  
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 7. Trieda 6. C Spojenej školy – ZŠ s MŠ, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 05.10.2020.
 8. Trieda 2. F Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.

Karanténne opatrenia – škola

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. 3.A trieda Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. 2.A Základná škola Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Karanténne opatrenia – škola

 1. SOŠ, Lipová 8 Handlová, 972 51 Handlová – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 2. SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza Trieda 3.A. – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 3. Základná škola, Školská 766, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – od 20.09.2020 do 25.09.2020

Karanténne opatrenia – škola

 1. 3.A trieda Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiačky tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 17.09.2020.
 2. Obchodná akadémia F. Madvu 2, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 21.09.2020.
 3. Gymnázium Partizánske, Komenského 2 Partizánske.
  Karanténne opatrenia do odvolania.
 4. 1.C, 2.C, 3.C učebný odbor cukrárska výroba – Spojená škola, Nábrežie J. Kalinčiaka 4, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 19.09.2020.
 5. 1.O-nadstavbové štúdium učebný odbor podnikanie v remeslách a službách – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka1, Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 21.9.2020.

Zmena zákona č. 355/2007 Z. z. – oznámenie o začatí prevádzkovania

Zákon 198/2020 Z. z. účinný a platný od 21.7.2020 novelizoval, okrem iného, aj zákon 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Nové ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad NEBUDE svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie
§ 13 ods. 4 písm.a) sa nevzťahuje na

  1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
  2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
  3. telovýchovno – športové zariadenia,
  4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach
  6. administratívne priestory,
  7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

Tlačivo na oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nájdete v sekcií Podávanie žiadostí a vzory prevádzkových poriadkov.

Opatrenie ÚVZ SR – uzatvorenie prevádzok a izolácia skupín osôb

Opatrenie č. OLP/2595/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR nariaďuje od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní nasledovné opatrenia… (detail v prílohe)