»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Karanténne opatrenia – škola

V 25. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Diviacka Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 30.6.20211 vrátane.

posledná úprava: 21.6.2021/11.30

Karanténne opatrenia – škola

V 24. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 7.B trieda ZŠ Morovnianska cesta Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 28.6.2021 vrátane.
 2. 3.A MŠ Ul. Krmana Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 17.6.2021 vrátane.

Posledná úprava: 15.6.2021/11:13

Karanténne opatrenia – škola

V 22. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.A trieda ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 17.6.2021 vrátane.

Karanténne opatrenia – škola

V 20. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Tužina z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 24.5.2021 vrátane.

Karanténne opatrenia – škola

V 19. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 7. trieda ZŠ s MŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 19.5.2021 vrátane.
 2. 6.A ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.
 3. 5.A trieda Špeciálna ZŠ Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.
 4. 2.A trieda ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 12.5.2021/09:15

Karanténne opatrenia – škola

V 18. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 5.A ZŠ Mariánska Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID -19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.5.2021 vrátane.
 2. Časť triedy 3.C a časť triedy 3.D ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 12.5.2021 vrátane.
 3. 4. trieda ZŠ s MŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 19.5.2021 vrátane.
 4. 4. trieda ZŠ Ul. energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.5.2021 vrátane.
 5. 2. A trieda  a ŠKD 2.A triedy ZŠ P.J.Šafárika Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 7.5.2021/12:25

Karanténne opatrenia – škola

V 17. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.B trieda ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 2. 8.B trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 3. 9.C ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 4.5.2021 vrátane.
 4. 1. trieda MŠ Ul. Školská Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 5. 9. trieda ZŠ s MŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 10.05.2021 vrátane.
 6. 4. trieda MŠ Ul. Gorkého Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.5.2021 vrátane.
 7. 7. B trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne patrenia platné do 10.5.2021 vrátane.
 8. 8. trieda ZŠsMŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 30.4.2021/10:45

Pravidlá pre školy od 19. 4. 2021

Pravidlá pre materské, základné a stredné školy platné od 19. apríla nájdete v prílohe.

Karanténne opatrenia – škola

V 16. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia CO0VID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.4.2021 vrátane.
 2. 1.trieda elokované pracovisko Dimitrovova 374/24 MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 29.4.2021 vrátane.
 3. 3.B trieda a ŠKD – 3. ročník ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 4. 4. trieda  MŠ Ul. Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 5. 1. stupeň (trieda 1.A, 1.B, 2., 3., 4.) ZŠ Horná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID–19.
  Karanténne opatrenia platné do 4.5.2021 vrátane.
 6. 9. B trieda ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 3.5.2021 vrátane.
 7. 3. trieda MŠ Ul. M. Gorkého Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID –19.
  Karanténne opatrenia platné do 6.5.2021 vrátane.
 8. 1. trieda MŠ Ul. Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 5.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 23.4.2021/11:37

Karanténne opatrenia – škola

V 15. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 2. Zelená trieda (3-4 ročné) deti MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 3. 2. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 4. Modrá trieda MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 5. 2. E – odbor autoelektrikár SOŠ Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 28.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 15.4.2021/10:42