Príspevky v rubrike ‘Hygiena detí a mládeže‘

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 5. týždeň 2023

V 5. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 1.trieda MŠ Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 31.01.2023 do 03.02.2023 vrátane.

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 4. týždeň 2023

V 4. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
 2.  1.trieda MŠ Malinovského Partizánske. Opatrenie platné od 24.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
 3. MŠ Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.
 4. MŠ Nitrianske Sučany. Opatrenie platné od 26.01.2023 do 27.01.2023 vrátane.

posledná úprava: 25.01.2023/14:17

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 51. týždeň 2022

V 51. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. ZŠ Čereňany. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 2. ZŠ Bystričany. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 3. MŠ Bystričany. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 4. Špeciálna ZŠ Handlová. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 5. MŠ Čereňany. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 6. MŠ Cigeľ. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 7. ZŠ Cigeľ. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 8. ZŠ S. Chalupku Prievidza. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 9. ZŠ Bojnice. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 10. ZŠ Chrenovec – Brusno. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 11. ZŠ Ul. Školská Handlová. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 12. MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 13. MŠ Nitrianske Rudno. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 14. MŠ Sebedražie. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 15. MŠ Kostolná Ves. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 16. ZŠ Nitrica. Opatrenie predĺžené do 22.12.2022 vrátane.
 17. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom. Opatrenie predlžené do 22.12.2022 vrátane.
 18. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom. Opatrenie predlžené do 22.12.2022 vrátane.
 19. ZŠ Valaská Belá. Opatrenie platné od 20.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 20. Spojená škola internátna Prievidza. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 21. ZŠ Koš. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 22. MŠ Bojnice. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 23. ZŠ Ul. Energetikov Prievidza. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 24. ZŠ Ráztočno. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 25. MŠ Ul. Malá Okružná Partizánske. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 26. MŠ Ul. Matušku Prievidza. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 23.12.2022 vrátane.
 27. ZŠ Mierové námestie Handlová. Opatrenie platné od 21.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.

posledná úprava: 20.12.2022/13:49

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 50. týždeň 2022

V 50. týždni  r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. ZŠ Oslany. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 2. ZŠ Chrenovec – Brusno. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 3. ZŠ Veľký Klíž. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 4. MŠ Veľký Klíž. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 5. MŠ Ješkova Ves. Opatrenie platné od 12.12.2022 16.12.2022 vrátane.
 6. MŠ Ul. Obuvnícka Partizánske. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 7. MŠ Lipník. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 8. MŠ Ul. Malá Okružná Partizánske. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 9. MŠ Livinské Opatovce. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 10. MŠ Ul. Topoľová Partizánske. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 11. MŠ Ul. Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 12. MŠ Nitrianske Rudno. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 13. Piaristická spojená škola Prievidza. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 14. ZŠ Ul. Športovcov Partizánske. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 15. ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 16. ZŠ Ul. Veľká Okružná Partizánske. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 17. MŠ Ul.Veľká Okružná Partizánske. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 18. ZŠ Ul. Mariánska Prievidza. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 19. ZŠ Ul. Malinovského Partizánske. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 20. ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany. Opatrenie platné od 14.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 21. ZŠ Koš. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 22. MŠ Malinovského Partizánske. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 23. ZŠ Veľké Uherce. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 20.12.2022 vrátane.
 24. Cirkevná ZŠ J.Krstiteľa Partizánske. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 25. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 26. ZŠ Žabokreky nad Nitrou. Opatrenie predĺžené do 16.12.2022 vrátane.
 27. MŠ Malé Uherce. Opatrenie predĺžené do 16.12.2022 vrátane.
 28. ZŠ Nitrica. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 29. MŠ Bojnice. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 30. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 31. MŠ Kanianka. Opatrenie platné od 16.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 32. MŠ Veľké Uherce. Opatrenie platné od 15.12.2022 do 19.12.2022 vrátane.
 33. MŠ Oslany. Opatrenie platné od 16.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 34. MŠ Čavoj. Opatrenie platné od 16.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 35. MŠ Skačany. Opatrenie platné od 16.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 36. ZŠ Kanianka. Opatrenie platné od 16.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 37. MŠ Ul. Školská Lehota pod Vtáčnikom. Opatrenia platné od 16.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 38. MŠ Nitrica. Opatrenie platné od 19.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 39. MŠ Opatovce nad Nitrou. Opatrenie platné od 19.12.2022 do 22.12.2022 vrátane.
 40. MŠ Malinová. Opatrenie platné od 12.12.2022 do 23.12.2022 vrátane.

posledná aktualizácia: 16.12.2022/11:36

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 49. týždeň 2022

V 49. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. ZŠ s MŠ Klátova Nová Ves. Opatrenie platné od 06.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 2. MŠ Makarenkova Partizánske. Opatrenie platné od 06.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 3. MŠ Veľká okružná Partizánske. Opatrenie platné od 06.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 4. ZŠ Diviaky nad Nitricou. Opatrenie platné od 07.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 5. MŠ Veľké Uherce. Opatrenie platné od 06.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 6. ZŠ Dolné Vestenice. Opatrenie platné od 07.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 7. MŠ Dolné Vestenice. Opatrenie platné od 07.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 8. MŠ Ješkova Ves. Opatrenie platné od 07.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 9. SOŠ J.A.Baťu Partizánske. Opatrenie platné od 07.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 10. ZŠ R.Kaufmana Partizánske. Opatrenie platné od 07.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 11. ZŠ Športovcov Partizánske. Opatrenie platné od 08.12.2022 do 12.12.2022 vrátane.
 12. MŠ Lipník. Opatrenie platné od 07.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 13. ZŠ Nitrianske Sučany. Opatrenie platné od 08.12.2022 do 09.12.2022 vrátane.
 14. ZŠ Veľká okružná Partizánske. Opatrenie platné od 08.12.2022 do 12.12.2022 vrátane.
 15. ZŠ Veľké Uherce. Opatrenie platné od 08.12.2022 do 12.12.2022 vrátane.
 16. Elokované pracovisko trieda MŠ Chynorany pri ZŠ Chynorany od 8.12.2022 do 9.12.2022 vrátane.
 17. ZŠ R.Jašíka Partizánske. Opatrenie platné od 08.12.2022 do 12.12.2022 vrátane.
 18. ZŠ Ul. Malinovského Partizánske. Opatrenia platné od 9.12.2022 do 13.12.2022 vrátane.
 19. ZŠ Chynorany. Opatrenia platné od 9.12.2022 do 13.12.2022 vrátane.
 20. MŠ Nitrianske Sučany. Opatrenie platné od 9.12.2022 do 13.12.2022 vrátane.
 21. MŠ Ul. Malinovského Partizánske. Opatrenie platné od 9.12.2022 do 13.12.2022 vrátane.
 22. MŠ Diviaky nad Nitricou. Opatrenie platné od 12.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 23. Špeciálna ZŠ Partizánske. Opatrenie platné od 12.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 24. MŠ Žabokreky nad Nitrou. Opatrenie platné od 12.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.
 25. ZŠ Žabokreky nad Nitrou. Opatrenie platné od 12.12.2022 do 14.12.2022 vrátane.
 26. Gymnázium Partizánske. Opatrenie platné od 09.12.2022 do 14.12.2022 vrátane.
 27. ZŠ Nedožery – Brezany. Opatrenie platné od 12.12.2022 do 14.12.2022 vrátane.
 28. MŠ Malé Uherce. Opatrenie platné od 12.12.2022 do 14.12.2022 vrátane.

posledná aktualizácia: 09.12.2022/13:24

Usmernenie – Vstup detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku

Karanténne opatrenia – škola

V 10. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Jalovec.
  Uzatvorená z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19. Karanténne opatrenia platné od 7.3.2022 do 11.3.2022 vrátane.
 2. MŠ Tužina.
  Uzatvorená z technických príčin od 8.3.2022 do 11.3.2022 vrátane.

Karanténne opatrenia – škola

V 9. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. Obec Veľká Čausa – Materská škola Veľká Čausa.
  Karanténne opatrenia platné do 4.3.2022 vrátane.  
 2. Spojená škola, nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2022 do 5.3.2022 vrátane.  

Karanténne opatrenia – škola

V 8. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 2. 2.B, 3.A, 7.A, 8.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 3. 1.tr. a 3.tr. MŠ J. Matušku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 4. 3. roč. a ŠKD (1.roč. a 3. roč.) ZŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 5. 4.B a 5.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 6. Trieda 5-6 ročných detí MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 7. Trieda 3-4 ročné deti motýliky – MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 8. Materská škola Horné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 9. ZŠ Ostratice.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 10. ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 11. 5.A Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 12. 5.B ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 13. 4.B, 3.A Súkr. e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 14. 8.A a 3.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 15. 1.M Spojená škola Nábr. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 16. 2.A a 5.B ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 17. Trieda zvončeky MŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 18. II.F SOŠ obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 19. IV.J, I.B SOŠ obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 20. 5. ročník ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 21. 6.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 22. 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 23. Materská škola J. Matušku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 24. 6. tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 25. 2.F SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 26. 1.B SOŠ Kalinčiaka.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 27. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 28. 9.A a 9.C ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 29. 6.A a 6. B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 30. 6.A a 7.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 31. 4. trieda ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 32. 2.trieda MŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do  23.2.2022 vrátane.
 33. Detské jasle SLNIEČKOVO Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 34. II.A, III.A, II.C Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 35. Sexta a III.E Gymnázium V. B. N.Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 36. 1.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 37. 3.A a 4.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 38. Materská škola Veľké Kršteňany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 39. 5. tr. a 7 tr. ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 40. 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 41. 1.J elektrikári, 2.D, 1.A, 2.A, 3.C elektrikári SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 42. 3.A MŠ Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 43. Materská škola Skačany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 44. 8.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 45. 1.C, 9.B, 9.C ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 46. Materská škola Veľké Kršteňany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 47. 2. tr. a 3.tr. MŠ Ul. Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 48. 1. tr. a 4.tr. MŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 49. 1.B, 3.B, 7.A, 9.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 50. 4.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 51. 1.B ZŠ S. Chalupku.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 52. 8.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 53. 3. tr. jahôdková MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 54. I.CP SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 55. 5.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 56. Oktáva A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 57. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 58. Oktáva B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 59. Tr. včielky 4-5 ročné deti MŠ sv. Cyrila Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 60. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 61. 9. tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 62. Materská škola Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 25.2.2022 vrátane.
 63. 5. ročník ZŠ Horná Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 64. 4. trieda MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 65. 3.odd. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 66. 3.D a 3.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 67. 6.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 68. 7.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 69. 2.A a 5.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 70. 3., 4., 5. 8. 9. ročník ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 71. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 72. 8.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 73. 6.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 74. 5.A a 7.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 75. II.BP SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 76. 6.C ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 77. 2.A Súkromná e – škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 78. 4.A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 79. Spojená škola nábr. Kalinčiaka 4 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 80. 6.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 81. 1.K a 1. NA SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 82. 4.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 83. 2.B Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 84. 4.B a 7.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 85. 7.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 86. 2.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 87. 3.B a 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 88. II.C, III.K, IV F. SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 89. 3.A a 3. B ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 90. 2.B ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 91. 2.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 92. Trieda Lienky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 93. 7.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 94. 9.trieda ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 95. II.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 96. 9.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 97. MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 98. 2.A a ŠKD Špeciálna ZŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 99. 6.A a 9.A ZŠ Ul.energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 100. 1.C a 4.C ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 101. 1.A MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 102. 3. trieda MŠ Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 103. 3.C ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 104. 5.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 105. 1. trieda MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 106. 4. trieda-jabĺčka MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 107. 5.A Súkromná spojená škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 108. 3. trieda – Včielky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 109. 1. trieda – Lienky MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 110. 4.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 111. 3.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 112. 3.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 113. 2. trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 114. 4.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 26.2.2022 vrátane.
 115. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 116. 2.A ZŠ Nedožery-Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 117. II.PSB Stredná zdrav. škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 118. 5.A ZŠ Ul. P. J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 119. NOVÝ DOMOV n.o. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.3.2022 vrátane.
 120. 5.A a 8. ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 121. 8.B ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 122. 5.A ZŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 123. 6. a 7. trieda ZŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 124. 6.A a 9.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 125. 9. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 126. 9.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 127. II.B SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 27.2.2022 vrátane.
 128. 2.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 129. 3.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 28.2.2022 vrátane.
 130. 3.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 131. 1.C elokované pracovisko Nový domov – Spojená škola internátna Prievidza
  do 6.3.2022 vrátane.
 132. 2.A a 4.A ZŚ  Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 133. 9.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 134. 1.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.
 135. 3. trieda MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.  
 136. 8. trieda ZŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 1.3.2022 vrátane.

posledná úprava: 25.02.2022/12:41

Karanténne opatrenia – škola

V 7. týždni r. 2022 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 9. A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 2. 3.B a 1. odd. ŠKD, 4.A, 5.A 9.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 3. Materská škola Ostratice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.  
 4. 4.tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 5. 9.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 6. 3.A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 7. 3.B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 8. Kvinta Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 9. 5.B a 5.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.202 vrátane.
 10. 4.D Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 11. 3.tr. MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 12. 2.tr. ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 13. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 14. 4.tr. sovičky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 15. 3.tr. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 16. 1.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 17. Materská škola Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 18. 2.C a 3.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 19. 5.A, 6.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.
 20. 3.B ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 21. 4.tr., 6.tr, 7.tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 22. 4.C SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 23. 1.A, 2.A, 5.A E- škola  spojená súkr. škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 24. 2.B, 6.A, 9.B., 7.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 25. 3.tr. MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 26. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 27. 6.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 28. 2.A ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 29. 5.A ZŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 30. 7.A, 7.B, 8.A, 8.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do15.2.2022 vrátane.
 31. 1.A, 1.B, 4.A ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 32. 8.A, 8.B, 5.B ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 33. 5 tr. MŠ Gorkého Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátene.
 34. 1.A, 2.A, 2.B, 3.B (ŠKD), 7.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatreniua platné do 16.2.2022 vrátane.
 35. 2.AT Spojená škola internátna Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 36. 8.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 37. 5.B, 6.A, 6.B, 8.A ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane
 38. 3.tr., 5.A a 5.B., 8.A a 8.B ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 39. 7.A ZŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 40. 3.B ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 41. 2. ročník ZŠ Čereňany.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 42. 1.B a 7.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 43. 4.tr,5.tr., 7.tr.,8.tr. Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 44. 3.B ZŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 45. 3.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 46. 7.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 47. 7.B ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 48. 3 žiaci z 8.B tr. ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 49. 9.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 50. Oktáva A Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 51. 1.tr. MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 52. 1.A, 2.A, 8.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.202 vrátane.
 53. 1. A SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 54. 1.C a 5. K SOŠ Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane.
 55. 3.C, 6.A 9.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 56. 1.A ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 57. 2.B ZŠ Mierové nám Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 58. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do19.2.2022 vrátane.
 59. III.R SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 18.2.2022 vrátane.
 60. 9.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 61. 1.A a I.II.L SOŠ T. Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 62. 7.C ZŠ Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.2.2022 vrátane.
 63. III.C Gymnázium V. B. N. Prievidza
  . Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 64. Oktáva B Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 65. 4.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 66. 1.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 67. 1.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 68. 5.B a 2. A ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 69. 3. tr. žabky MŠ Nitrianske Pravno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 70. 7.tr. ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 71. 2.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 72. 3.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 73. 8.A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 74. 9.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 75. 1.C MŠ Clementisa Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 76. 5.tr. žabky MŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 77. 2.A, 3.B, 6.A, 7.B, 8.B ZŠ Ul. Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.22022 vrátane.
 78. Základná škola Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné od 16.2.2022 do 20.2.2022 vrátane.
 79. 3.tr. MŠ SNP Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 80. 8. ročník ZŠ Klatova Nová ves.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 81. 7.C ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 82. 2.tr. MŠ Dimitrovova Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 83. Púpavy a sedmokrásky MŠ Diviacka Nová Ves uzatvorená z technických príčin do 18.2.2022 vrátane.
 84. 6.A Súkr. Škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 85. 2.tr. včielky MŠ Školská Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 86. 5.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 87. IV.D SOŠ Lipová Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 88. 8.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 89. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 90. IV. tr. včielky MŠ Makarenkova Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 91. 3.tr. ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 92. 2. ročník ZŠ Nitrianske Sučany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 93. 6.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 94. 3- 4 ročné deti MŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 95. 7.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatreniam platné do 20.2.2022 vrátane.
 96. Prima Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 97. 1.C, 2.A, 3.D, 4.C Gymnázium V. B. N.Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 98. 5.B ZŠ P. Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 99. 6.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 100. 4.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane
 101. 5.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2025022 vrátane.
 102. 2.C, 7.A ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.B
 103. 2.B (MPS), 4.B SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 104. Tr. najmladších detí Súkr. jasle Tesori di Montesori Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.20.2022 vrátane.
 105. 3.C ZŠ R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 106. MŠ Tužina.
  Karanténne opatrenia platné do 20.20.2022 vrátane.
 107. 3.A a 5.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 108. 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 109. 5.K, 2.K, 2.F, 2.B SOŠ služieb Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 110. 2. tr ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 111. 3. ročník ZŠ Diviacka Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 112. 7.B ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 113. 5.A ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 114. 8. ročník Špec. ZŠ Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 115. ZŠ Hradište.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 116. 5. A ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 117. 2.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 118. trieda Kuriatka MŠ Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 119. 1.B Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 120. 1.B, 2.A, 3.B, 6.A, 8.A, II. a IV. odd. ŠKD ZŠ Ul. energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 121. IV.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 122. IV.CH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 123. 2. trieda MŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 124. I.D a III.A Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 125. 2.B a 9.B ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 126. 3. tr. MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane.
 127. 5.C ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 128. 3.A ZŠ Mierové nám. Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 129. MŠ Klatova Nová Ves.
  Karanténne opatrenia platné od 17.2.2022 do 21.2.2022 vrátane.
 130. 6. tr. ZŠ Chrenovec – Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.2022 vrátane
 131. Sekunda Gymnázium V. B. N Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 132. III.E Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 133. 5.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 134. 7.B a 9.B ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 135. 1. tr. MŠ Ul. Banícka Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 136. MŠ Kolačno.
  Karanténne opatrenia platné do 19.2.20225 vrátane.
 137. 8.B ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 138. 6.A a 9.A ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 139. Tr. A1 MŠ Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 140. 9A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 141. 4. tr.jabĺčka MŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 142. Materská škola Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 143. 6.B ZŠ Školská Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.22 vrátane.
 144. 2.J a 4.A SOŠ Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 145. 9. tr. ZŠ Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 146. 3. tr. MŠ Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 147. 1.B, 6.B ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 148. 8. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 149. 4.A, 3.J SOŠ T.Vansovej Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 150. 3.A tr. ZŠ P.J. Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 151. 3. tr. MŠ Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 152. 6. tr. ZŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 153. 4.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 154. 7.C ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 155. 9.B ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 156. 5.A a 9.B ZŠ Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 157. Malá trieda MŠ Malé Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 158. 5.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 159. 1. trieda MŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 160. 8.A ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 161. Trieda kačiatka MŠ P. Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 162. 1. trieda ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 18.2.2022 vrátane.
 163. 2.A trieda ZŠ Chynorany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 164. 2.B ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 165. 5.A ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 166. MŠ Malinová.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 167. I.B Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza. Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 168. 3. trieda MŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 169. 7.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 170. 2.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 171. 1.C ZŠ S.Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 172. 8.A ZŠ Malinovského Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 173. 5.A, 5.B, 3.A ZŠ Ul.energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 174. 6. a 7.ročník ZŠ Ráztočno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 175. 6.A ZŠ Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 176. 1.B MŠ D.Krmana Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 177. 8.A ZŠ R.Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 178. 2. a 4. trieda MŠ J.Matušku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 179. II.KH SOŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 180. 3. trieda MŠ Topoľová Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 181. 6. a 9.trieda ZŠ Oslany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 182. MŠ Krásno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 183. trieda kuriatka MŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 184. 4.A Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 20.2.2022 vrátane.
 185. 8.A Súkromná škola e-škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 186. 1. trieda MŠ Chrenovec-Brusno.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 187. 4.A ZŠ Športovcov Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 21.2.2022 vrátane.
 188. 1. a 2. trieda MŠ Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 189. 8.ročník ZŠ Zemianske Kostoľany.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 190. II.B a II.C (kurz zimných športov) Gymnázium V. B. N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 191. Kvinta Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 192. IV.F Gymnázium V.B.N. Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 193. II.PSA Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 194. 5. tr. ZŠ Nitrica.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.
 195. 2. odd. MŠ Žabokreky nad Nitrou.
  Karanténne opatrenia platné do 23.2.2022 vrátane.
 196. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 22.2.2022 vrátane.

Posledná úprava: 21.02.2022/06:59