https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Príspevky v rubrike ‘Epidemiológia‘

Vyhláška ÚVZ SR č. 14 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

14/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 13 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

13/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 19/2022 zo dňa 11. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 12 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

12/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 11 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

11/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 18/2022 zo dňa 11. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 10 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

10/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 21/2022 zo dňa 15. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 28/2022 zo dňa 10. marca 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 7 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

7/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 17/2022 zo dňa 4. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2022 zo dňa 15. februára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 26/2022 zo dňa 25. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 33/2022 zo dňa 20. apríla 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 6 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

6/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 13/2022 zo dňa 31. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 19/2022 zo dňa 11. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 5 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

5/2022 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 11/2022 zo dňa 31. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022 zo dňa 24. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 4 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

4/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 15/2022 zo dňa 31. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2022 zo dňa 4. februára 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 3 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

3/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2022.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 27/2022 zo dňa 27. februára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 29/2022 zo dňa 10. marca 2022.