Príspevky v rubrike ‘Epidemiológia‘

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR zo dňa 16.03.2020

V prílohe sa nachádza zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020.

Opatrenie ÚVZ SR – uzatvorenie prevádzok a izolácia skupín osôb

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR nariaďuje od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní nasledovné opatrenia… (detail v prílohe)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease according to § 12 sec. 2 letter b) and f) and § 48 sec. 4 letter l) of the Act No. 355/2007 Coll. on protection, promotion and development of public health and on change and amendment to some acts in wording of later regulations

DECISION

Public Health Authority of the Slovak Republic as a respective body according to the  § 5  sec. 4 letter h) of the Act No. 355/2007 Coll. on protection, promotion and development of public health and on change and amendment to some acts in wording of later regulations (further only „Act No. 355/2007 Coll.“) in the matter of direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19 according to § 12 sec. 2 letter b) and f) and § 48 sec. 4 letter l) of the Act No. 355/2007 Coll. and according to § 46 and § 47 of the Act No. 71/1967 Coll. on administrative proceedings (administrative order) in wording of later regulations (further only „Act No. 71/1967 Coll.“) orders the following
Celý text »

Ako postupovať pri podozrení zo spáchania priestupku vo veci šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby?

Čo robiť v prípade, že viete o človeku, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti, ale nezostal v karanténe? Treba ho nahlásiť? Kto má kontrolovať danú karanténu a kto je oprávnený dať pokutu?

Odpoveď:

Osoba, ktorá nedodržiava karanténnu sa dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. za čo jej hrozí pokuta vo výške do 1659 eur.

Priestupky na úseku verejného zdravotníctva prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta pobytu dotyčnej osoby.
Celý text »

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

V prílohe sa nachádza „Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov“ hlavného hygienika SR.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (3. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky (3. aktualizácia) týkajúce sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2.

Verejná vyhláška – zákaz hromadných podujatí a izolácia v domácom prostredí

V prílohách sa nachádzajú verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR – zákaz hromadných podujatí a izolácia v domácom prostredí.