»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Príspevky v rubrike ‘Epidemiológia‘

Vyhláška ÚVZ SR č. 64 – karanténne povinnosti po vstupe na územie SR

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 130/2021 zo dňa 19. marca 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 49

49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 98/2021 zo dňa 3. marca 2021.

Vyhlášky ÚVZ SR účinné od 8.2.2021

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 64/2021

42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 97/2021 zo dňa 3. marca 2021

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 98/2021 zo dňa 3. marca 2021

47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 132/2021 zo dňa 19. marca 2021.

Otvorenie školských zariadení

Na základe záverov krízového štábu okresného úradu v Prievidzi, RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach neodporúča zriaďovateľom školských zariadení zahájiť vyučovací proces v čase od 8.2.2021 do 21.2.2021 vrátane.

Povolená je len prevádzka materských škôl a školských klubov pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry.

Očkovací kalendár na rok 2021 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Vyhláška ÚVZ SR – Vyhláška č. 43. a 45.

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – ZRUŠENÁ

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR – prevádzky a hromadné podujatia

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR – karanténne opatrenia pri vstupe do SR

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Vyhláška ÚVZ SR – vstup do priestorov škôl

32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl.

Karanténne opatrenia – škola

V 50. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 4.A a 4.B ZŽ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 2. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom I. A trieda z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 07.12.2020 do 11.12.2020 vrátane.
 3. ZŠ Školská Handlová 1. – 4. ročník od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
  Karanténne opatrenia od 04.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 4. Materská škola (zariadenie ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany) z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 5. 3.B Základná škola Nováky, elokované pracovisko J.C. Hronského Nováky z dôvodu výskytu COVID -19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.220 do 14.12.2020 vrátane.
 6. MŠ Malinová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 7. 3.A a 3.B Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 8.  4.A. a 4.B. Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 9. 3. A ZŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.12.2020 do 13.12.2020 vrátane.
 10. MŠ Diviacka Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 7.12.2020 do 17.12.2020 vrátane.
 11. 1 – 4. ročník Základná škola Klatova Nová Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 4.12.2020 do 14.12.2020 vrátane.
 12. 1.A ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 08.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 13. Spojená škola internátna – praktická škola Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 09.12.2020 do 19.12.2020 vrátane.

Posledná úprava: 11.12.2020/09:06