»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Príspevky v rubrike ‘Epidemiológia‘

Vyhláška ÚVZ SR č. 176 – režim na hraniciach

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 175 – povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 12. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. ročník Základná škola Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 2. 4.B trieda Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 3. 3.A ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 4. 1.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 5. Detské jasle Partizánske – Ing. Lucia Kováčiková z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne  opatrenia do 2.4.2021 vrátane.
 6. 2.trieda MŠ Makarenkova Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenie platné do 2.4.2021 vrátane.
 7. Predĺženie karanténnych opatrení v ZŠ Nitrianske Sučany do 31.03.2021 vrátane.
 8. 4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F a oktáva Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 19.03.2021 do 1.03.2021 vrátane.
 9. ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 10. MŠ Kostolná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 11. 2.A trieda ZŠ Energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 12.  4.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 13. MŠ pri ZŠsMŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 8.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 26.3.2021/9:15

Vyhláška ÚVZ SR č. 130., 131., 132. a 133. zo dňa 19. marca 2021 »

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 175/2021 zo dňa 15. apríla 2021.

Vyhláška RÚVZ Prievidza – zrušenie vyhlášky č. 92/2021

122. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske, ktorá ruší vyhlášku č. 92/2021 V. v. SR.

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia

Prosíme ľudí, aby veľmi dôsledne zvažovali nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. Rekreáciu v zahraničí v takto vážnej epidemiologickej situácii neodporúčame.

Neriskujte. Urobte všetko pre to, aby ste neprispeli k šíreniu nových variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. Chráňte zdravie ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu.

Situácia je vážna a hrozba skutočná.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa správajú obozretne a zodpovedne.
Celý text »

Vyhláška ÚVZ SR č. 97., 98. a 99. zo dňa 3. marca 2021

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 131/2021 zo dňa 19. marca 2021.

99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 111/2021 zo dňa 11.3.2021

Vyhláška RÚVZ Prievidza – predaj alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu

Vyhláška RÚVZ Prievidza, ktorou sa v okresoch Prievidza a Partizánske zakazuje všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

Vyhláška bude platná od 3. marca 2021 1. marca 2021, zverejnená bude vo Vestníku vlády SR.

ZRUŠENÁ vyhláškou RÚVZ PD č. 122/2021 s účinnosťou 22. marca 2021.

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 31.3.2021.
Celý text »

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2020 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska za celý rok 2020.
Celý text »