https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Príspevky v rubrike ‘Epidemiológia‘

Vyhláška ÚVZ SR č. 35 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

35/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Prípady opičích kiahní v európskom regióne

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete aktualizované informácie k výskytu opičích kiahní.

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 24.4. – 30.4. 2022

EIW logoEurópsky región WHO oslavuje Európsky imunizačný týždeň (EIW) na zvýšenie  povedomie o dôležitosti očkovania pri prevencii chorôb a ochrane života.

V roku 2005 sa prvýkrát do EIW zapojil malý počet krajín. Cieľom bolo zvýšiť zaočkovanosť zvyšovaním povedomia o potrebe a práve každého dieťaťa na ochranu pred chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Všetky krajiny regiónu sú pozvané, aby sa zúčastnili na EIW zapojením inštitúcií verejného zdravia, odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, politikov a tvorcov rozhodnutí, ako aj rodičov a opatrovateľov.

Očkovanie je jedným z nákladovo najefektívnejších zdravotných zásahov  nevyhnutných na zabezpečenie optimálneho zdravia všade pre všetkých a v každom veku.
Celý text »

Svetový imunizačný týždeň 2022

Dlhé mesiace sa pozornosť zdravotníkov oprávnene sústredila v prvom rade na očkovanie proti COVID-19 s cieľom ochrániť zdravie a životy čo najväčšieho počtu ľudí. Dostatočná zaočkovanosť vytvárala predpoklad na to, aby sa zmiernil nebezpečný tlak na limitované nemocničné kapacity a personál.

V čase, kedy pozorujeme zlepšovanie epidemiologickej situácie, sa opäť môžeme venovať osvetovým aktivitám, ktoré sa týkajú aj iných dôležitých vakcín proti nebezpečným nákazlivým ochoreniam.

V rámci Svetového imunizačného týždňa 2022 sme pripravili päť tematických oblastí očkovania. Niektoré z očkovaní, ktorým sa budeme venovať, u nás patria medzi povinné, iné medzi odporúčané. Aby ste mohli lepšie pochopiť význam týchto vakcín, vždy predstavujeme aj ochorenia, proti ktorým sú očkovacie látky určené.

Naším cieľom nie je vyľakať vás, ale vysvetliť, aké objektívne riziká má rozhodnutie nedať svoje dieťa či seba zaočkovať. Robíme to preto, lebo ľudia majú prirodzenú tendenciu sústrediť sa na vedľajšie účinky vakcín, no zabúdajú pritom, že vážne nežiaduce následky môže mať aj rozhodnutie nepodať vakcínu.

Nezabúdajte, že ak máte pochybnosti, môžete ich kedykoľvek prekonzultovať s odborníkom. V prípade, že máte otázky o očkovaní, okrem vášho ošetrujúceho lekára či pediatra ich môžete konzultovať aj v Poradniach očkovania, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.

Ďalšie informácie o očkovaní nájdete aj na weboch:

https://www.ockovaniechrani.sk
https://www.ockovaniechrani.sk//dokumenty/uvz_sr_brozura_ockovanie.pdf
Celý text »

Vyhláška ÚVZ SR č. 33 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

33/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. apríla 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 32 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

32/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. apríla 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 35/2022 zo dňa 9. júna 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 31 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

31/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. apríla 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 32/2022 zo dňa 20. apríla 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 29 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

29/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. marca 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 31/2022 zo dňa 4. apríla 2022.

Vyhláška ÚVZ SR č. 28 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

28/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. marca 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 31/2022 zo dňa 4. apríla 2022.

Informácie pre poskytovateľov ubytovania ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny o testovaní na COVID 19

Informácie pre poskytovateľov ubytovania ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny o testovaní na COVID 19 nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR – https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-covid-testovanie.