Príspevky v rubrike ‘Aktuálne informácie‘

Karanténne opatrenia – škola

V 39. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. Trieda 3.A Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného  ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. Trieda 2.A Základnej školy Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 6. ZŠ, Mierové námestie 255/27, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.  
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 7. Trieda 6. C Spojenej školy – ZŠ s MŠ, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 05.10.2020.
 8. Trieda 2. F Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 18. septembra 2020
Termín konania: z dôvodu epidemiologickej situácie sa do odvolania skúšky nekonajú

 

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie (semafor) v okresoch Prievidza a Partizánske:

 • zákaz návštev v nemocniciach
 • zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti všetkých typov
 • interiérové hromadné podujatia sú povolené len s maximálnym počtom účastníkov 250 (do tohto počtu nespadajú účinkujúci a hráči) za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR
 • exteriérové podujatia sú povolené s maximálnym počtom účastníkov 500 za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR

Opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom 25. 9. 2020 od 6,00 hodiny do odvolania.

Karanténne opatrenia – škola

 1. Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 2. 3.A trieda Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 972 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka tejto triedy.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 3. ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.
 4. Septima A osemročného gymnázia a 2.E Gymnázia VBN, Ul. Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiakov.
  Karanténne opatrenia do 27.09.2020.
 5. 2.A Základná škola Kanianka, SNP 587/4, 971 01 Kanianka z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19 u žiaka.
  Karanténne opatrenia do 28.09.2020.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemeckej spolkovej republike a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Oznam – karanténne opatrenia

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach školským zariadeniam ohľadom karantény – izolácie v domácom prostredí sú nariadené len žiakom, študentom a zamestnancom školy, NIE rodinným príslušníkom uvedených osôb. Rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti nemajú nariadené karanténne opatrenia, majú dodržiavať ROR – nosenie Rúška, dodržiavať Odstup a hygienu Rúk.

Akékoľvek ďalšie opatrenia resp. odporúčania pre rodinných príslušníkov sú iniciatívou vedenia školy alebo ich zriaďovateľa.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a organizácia hromadných podujatí

Opatrenie OLP/7311/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a organizácia hromadných podujatí zo dňa 17.9.2020. Termín účinnosti od 18.9.2020 do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach

Opatrenie OLP/7310/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach zo dňa 17.9.2020. Termín účinnosti od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.8.2020.

Karanténne opatrenia – škola

 1. SOŠ, Lipová 8 Handlová, 972 51 Handlová – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 2. SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza Trieda 3.A. – od 19.09.2020 do 27.09.2020
 3. Základná škola, Školská 766, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom – od 20.09.2020 do 25.09.2020

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby – „Hovorme o demencii“

Alzheimerova choroba – degeneratívne ochorenie mozgu, ktorého následkom je zánik nervových buniek a nervových spojení. Najviac postihnutým centrom mozgu je centrum pre pamäť a rozumové schopnosti človeka. Je najčastejšie sa vyskytujúcim typom demencie.
Celý text »