Príspevky v rubrike ‘Aktuálne informácie‘

Svetový deň obezity 2021

Svetový deň obezity pripadá v roku 2021 na štvrtok 4. marca. Obezita je závažný verejno-zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Svetový deň obezity je upriamený na riešenie globálnej epidémie obezity. Ďalej podporuje riešenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade podstúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných komplikáciách.

Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory stravovacie, životné, psychologické, sociokultúrne, ekonomické, environmentálne či genetické. U obézneho pacienta existuje zvýšené riziko vzniku niektorých chronických – neprenosných ochorení, ako napríklad: diabetes mellitus typu 2, kardiovaskulárne choroby, hypertenzia, cievna mozgová príhoda alebo rôzne formy rakoviny.

Jedným z poslaní svetového dňa obezity je taktiež zvýšiť povedomie o obezite. V súčasnosti je potrebné, aby populácia porozumela základným príčinám vzniku obezity a potrebným opatreniam, ktoré ju pomôžu v populácií znižovať. Na predchádzanie jej vzniku je dôležité mať správne stravovacie návyky a vykonávať pravidelnú pohybovú aktivitu.
Celý text »

Vyhláška ÚVZ SR č. 97., 98. a 99. zo dňa 3. marca 2021

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška RÚVZ Prievidza – predaj alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu

Vyhláška RÚVZ Prievidza, ktorou sa v okresoch Prievidza a Partizánske zakazuje všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

Vyhláška bude platná od 3. marca 2021 1. marca 2021, zverejnená bude vo Vestníku vlády SR.

Karanténne opatrenia – škola

V 9. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Bojnice v zariadení ZŠ s MŠ Bojnice, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 26.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 2. 1. B. trieda ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 3. 3.A trieda ZŠsMŠ Nedožery-Brezany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 4. 1. A trieda Spojená škola internátna Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 5. Materská škola Malinová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 6. Materská škola pri ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 23.2.2021 do 9.3.2021 vrátane.
 7. 2. B trieda ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 8. Trieda žltá, Materská škola Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 26.02.2021 do 11.03.2021 vrátane.
 9. Trieda pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 10. II. A trieda ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 11.  Materská škola Veľká Čausa z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 12. 2. B trieda Cirkevnej ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 1.3.2021 do 11.3.2021 vrátane.
 13. 5. A trieda Špeciálnej ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 14. 2.ročník ZŠ Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 15. 2. trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 16. 5. B trieda Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 17. Internát Spojená škola internátna z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 18. 1. trieda ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.0221 do 12.3.2021 vrátane.
 19. IV. BC SOŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 27.2.2021 do 12.3.2021 vrátane.
 20. 4.A trieda Cirkevná ZŠ s MŠ  Jána Krstiteľa Partizánske výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia z dôvodu od  2.3.2021 15.3.2021 vrátane.
 21. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 2.3.2021 do 15.3.2021 vrátane.
 22. Materská škola Jalovec z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.
 23. 4.B ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 4.3.2021 do 17.3.2021 vrátane.
 24. Spojená škola internátna Prievidza  z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 25. 4. A a  1. C ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 26. IV.B ZŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 5.3.2021 do 18.3.2021 vrátane.
 27. 2. trieda MŠ Dimitrovova Handlová – elokované pracovisko z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od  3.3.2021 do 16.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 5.3.2021/10:32

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Fínsku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

Karanténne opatrenia – škola

V 8. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. II.trieda MŠ Ul. SNP Handlová z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 20.02.2021 do 05.03.2021 vrátane.
 2. 1.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.
 3. Centrum pre deti a rodiny Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 22.2.2021 do 07.03.2021 vrátane.
 4. 3.B.trieda ZŠ Rastislavova Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 24.02.2021 do 09.03.2021 vrátane.
 5. 4.A.,4.E.,4.F SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 25.2.2021 do 10.3.2021 vrátane.
 6. Trieda detí vytvorená pre rodičov kritickej infraštruktúry MŠ Ul. Banícka, Lehota pod
  Vtáčnikom z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 20.2.2021 do 5.3.2021 vrátane.
 7. Skupina žiakov odboru autoopravár – mechanik SOŠ T. Vansovej Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 23.2.2021 do 8.3.2021 vrátane.

posledná úprava: 25.2.2021/09:26

Karanténne opatrenia – škola

V 7. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 3.,4., 5. a 6. trieda MŠ Ul. J. Matušku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.02.2021 do 1.3.2021 vrátane.
 2. 1. a 2. trieda Materská škola pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 16.02. do 01.03.2021 vrátane.

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2021 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska od 1.1.2021 do 12.2.2021.
Celý text »

Vývoj ochorenia Covid-19 v roku 2020 v okresoch PD a PE

Počty pozitívnych ľudí v jednotlivých obciach okresov Prievidza a Partizánske podľa miesta bydliska za celý rok 2020.
Celý text »

Vyhláška ÚVZ SR č. 64 – karanténne povinnosti po vstupe na územie SR

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky