»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Príspevky v rubrike ‘Aktuálne informácie‘

Vyhláška ÚVZ SR č. 206 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. mája 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 205 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. mája 2021.

Očkovacie preukazy COVID-19

Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy.

V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti COVID-19, vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná.

Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby.

Pokiaľ ide o tzv. Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu COVID-19, tie sú v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.

Vyzvi srdce k pohybu 2021

V súvislosti so Svetovým dňom pohybom ku zdraviu, ktorý každoročne pripadá na 10. mája, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Účastníci v uplynulých ročníkoch výrazne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.
Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

V 19. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 7. trieda ZŠ s MŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 19.5.2021 vrátane.
 2. 6.A ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.
 3. 5.A trieda Špeciálna ZŠ Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.
 4. 2.A trieda ZŠ Mierové nám. Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 12.5.2021/09:15

Vyhláška ÚVZ SR č. 204 – opatrenia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Vyhláška ÚVZ SR č. 203 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Vyhláška ÚVZ SR č. 202 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška ÚVZ SR č. 200 – k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Vyhláška nadobúda účinnosť 3. mája 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 18. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 5.A ZŠ Mariánska Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID -19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.5.2021 vrátane.
 2. Časť triedy 3.C a časť triedy 3.D ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 12.5.2021 vrátane.
 3. 4. trieda ZŠ s MŠ Ráztočno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 19.5.2021 vrátane.
 4. 4. trieda ZŠ Ul. energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.5.2021 vrátane.
 5. 2. A trieda  a ŠKD 2.A triedy ZŠ P.J.Šafárika Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 21.5.2021 vrátane.

Posledná úprava: 7.5.2021/12:25