»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Príspevky v rubrike ‘Aktuálne informácie‘

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  vo Fínsku. Ide o nasledujúci výrobok:

Karanténne opatrenia – škola

V 43. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 7.B ZŠ Veľká Okružná Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021.
 2. 5.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 3. 6.B a 9.B ZŠ R. Kaufmanna Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 4. 7.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 5. 9. A ZŠ ul. Malonecpalská Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 6.A ZŠ Bojnice.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 7. 6. A ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 8. 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 7.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 9. I. stupeň, 5.C, 8. B, 8. C, 9. B ZŠ S Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 10. 4. C Elektrotechnika SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 6.A R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 12. 8.B ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 13. 8.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 14. 7.A ZŠ Nedožery – Brezany.
  Karanténne opatrenie do 30.10.2021 vrátane.
 15. 1.D SOŠ Lipová 8 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 16. 3.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021.
 17. 5.A a 8.A ZŠ s MŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 18. Sekunda piaristiské gymnázium Piaristickej spojenej školy Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.201 vrátane.
 19. trieda MŠ ul. Športová Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 5.11.2021 vrátane.
 20. B a 8.B trieda ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 2.11.2021 vrátane.
 21. Materská škola Lazany (dve triedy).
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 22. 2.A trieda a ŠKD ZŠ Lazany.
  Karanténne opatrenia platné do 05.11.2021 vrátane.
 23. 5.A trieda ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 24. 6.A trieda ZŠ Kanianka.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 25. 3.A trieda ZŠ Bošany.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 26. 2.G trieda Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 01.11.2021 vrátane.
 27. V.D Gymnázium Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 1.11.2021 vrátane.
 28. III.F SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 7.11.2021 vrátane.
 29. 6. trieda a 3. trieda MŠ J. Matušku, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 6.11.2021 vrátane.

posledná úprava: 28.10.2021/13:21

Vyhláška ÚVZ SR č. 257 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

257/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. októbra 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 42. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 1.PSA trieda Stredná zdravotnícka škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 2. 1.B, 2.A, 4.B, 7.A, 9.A, 9.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 3. 6.A a 9.A ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.
 4. 9.B Ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 5. 5.A ZŠ Mierové nám. 255/27 Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 6. 4.A ZŠ Dobšinského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 25.10.2021 vrátane.
 7. 6.B ZŠ Veľká Okružná, Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.2021 vrátane.
 8. Základná škola Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 9. 7.A Základná škola Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 10.  2.B ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 11. 2.F SOŠ T. Vansovej 32 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.
 12. 6.A  ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 29.10.202 vrátane.
 13. Materská škola Koš.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 14. 2.A Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 30.10.2021 vrátane.
 15. 8.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 31.10.2021 vrátane.
 16. 8.B ZŠ ul. Energetikov Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 28.10.2021 vrátane.

Posledná úprava: 22.10.2021/08:50

Karanténne opatrenia – škola

V 41. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 6.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 2. 1.B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 3. 1.K SOŠ T. Vansovej 25 Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 4. 2.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 5. 3.B ZŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 6. Trieda Lienka MŠ Nováky.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 7. 4.A ZŠ Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 18.10.2021 vrátane.
 8. 3.C ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 21.10.2021 vrátane.
 9. 7.C a 8.B ZŠ Mierové námestie Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 19.10.2021 vrátane.
 10. 3.B ZŠ S. Chalupku Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 11. 9. A ZŠ Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 12. 1.A a 2A Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do  21.10.2021 vrátane.
 13. Tercia a 4.D Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 22.10.2021 vrátane.
 14. 7.B R. Jašíka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 24.2021 vrátane.
 15. V.K SOŠ Obchodu a služieb Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.2021 vrátane.
 16. 2.B Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.
 17. Prima V.B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 24.10.2021 vrátane.

Posledná úprava: 18.10.2021/08:21

Vyhláška ÚVZ SR č. 255 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

255/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 254 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

254/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

256/2021 V. v. SR REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Vyhláška ÚVZ SR č. 253 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

253/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 252 – opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

252/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

Chrípková sezóna 2021/2022 v čase šírenia COVID-19

Odpovede na 20 najčastejších otázok, ktoré vypracoval kolektív autorov zložený z hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a odborníkov zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.