V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

„Black“ (čierna) hena spôsobuje vážne zdravotné problémy

Čo je hena?

Hena, Lawsonia inermis syn L. je , 2 – 6 m vysoký krík alebo malý strom, ktorý rastie v horúcom a suchom podnebí. Má pôvod v tropických a subtropických oblastiach Severnej Afriky, na Strednom východe a v Južnej Ázii. Rastlina obsahuje červeno oranžové farbivo, lawsone (2-hydroxy-1,4naftochinón, CI 75480), ktorý sa tvorí hlavne v listoch a jeho červená farba je viditeľná v centrálnej žilnatine mladých listov. Farbivo má schopnosť reagovať s proteínmi a jeho obsah v listoch predstavuje 1,4 až 4 % závisí od klimatických a pôdnych podmienok.

Použitie heny

Listy heny sa zbierajú, sušia a melú. Farba „Natural“ (prírodná) heny varíruje od zelenohnedej po tmavo hnedú farbu.

Prášok heny sa zmieša so stredne silným kyslým roztokom a nanáša na pokožku. Farbivo reaguje s keratínom pokožky (vlasov a nechtov) a mení sa na oranžovo-hnedú farbu. Táto schopnosť sa využíva nielen na farbenie kože, vlasov, nechtov, ale i látok ako sú hodváb a vlna. V oblastiach prirodzeného výskytu sa hena po stáročia používa na dekoráciu tela pri špeciálnych príležitostiach ako sú festivaly oslavy a najmä svadby. Dekorované telo sa totiž považuje za krásne a šťastné. Zvyčajne sa hena aplikuje na ruky a nohy.

Na dosiahnutie tmavšej farby sa „natural“ hena zmiešava s látkami prírodného charakteru ako sú esenciálne oleje (levanduľa, tea tree, eukalyprus, kardamón, citrón).

Čo je „black“ hena?

Je to zmes „natural“ heny s parafenyléndiamínom (PPD, ktorý je v zmysle smernice Rady č. 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch povolený len do kozmetických výrobkov na farbenie vlasov, a to v koncentrácii max. 6 %. Do výrobkov na dekoráciu kože však povolený nie je.

Čo je „black henna tattoo“

„Black henna tattoo“ (dočasné tetovanie) nie je tetovaním v pravom slova zmysle. V skutočnosti je to iba dočasná povrchová dekorácia pokožky, kým skutočné tetovanie sa vykonáva injekčne – farba sa vnáša ihlou pod pokožku a je trvalé. „Black henna tattoo“ má iba dočasný efekt a v poslednom období je v Európe letným fenoménom. Pouliční umelci, ktorí sa neustále premiestňujú z miesta na miesto, navštevujú voľné priestranstvá ako sú obchody, trhoviská a turistické centrá a ponúkajú dočasné tetovanie. Zvlášť populárne je na plážach najmä u mladých ľudí, ktorí si ho kupujú ako suvenír alebo spomienku na leto a dovolenku v cudzine. Neustála zmena pobytu umelcov, návrat turistov domov a vznik alergickej rekcie niekoľko dní po aplikácii, tvoria prekážky na uplatnenie postihov a dotyčný umelec tak môže pokračovať v práci bez toho, že by si uvedomoval, že spôsobil niektorým ľuďom poškodenie zdravia.

Pozri: http://www.hennapage.com/henna/ppd/index.html

Zdravotné riziká pri dočasnom tetovaní

PPD môže najmä u citlivých ľudí spôsobiť rôzne alergické reakcie, ktorých symptómy sa prejavia okamžite alebo až na niekoľko, väčšinou 3-12 dní. Prejavujú sa začervenaním, svrbením, pálením pokožky, vznikom tmavých škvŕn, pľuzgierov alebo trvalými pigmentovými zmenami pokožky a jazvami. Reakcie organizmu na tieto látky môžu byť ohraničené miestom aplikácie, alebo sa prejavia na väčšej ploche, ba dokonca na celom tele. Môžu byť také silné, že si vyžadujú lekárske ošetrenie, ba až hospitalizáciu.

Informácie týkajúce sa nepriaznivých účinkov na zdravie, pozri na:

Varovanie

„Black“ hena spôsobuje vážne zdravotné problémy, ak sa používa na dočasné farbenie pokožky („temporary tattoo“).

Ak sa i napriek varovaniu rozhodnete pre dočasné tetovanie, potom:

  • Skontrolujte farbu aplikovanej zmesi. Ak bude čierna, tmavohnedá alebo sivá – ide o „black“ henu
  • Pred aplikáciou sa spýtajte na výslednú farbu obrázku. Ak bude čierna – ide o „black“ henu.
  • Spýtajte sa za aký čas sa kožka zafarbí a ako dlho obrázok na koži zostane. Pri odpovedi za hodinu až dve a zostane asi 2 týždne – ide o „black“ henu.
  • Požiadajte pouličného umelca, aby Vám predložil zoznam zložiek použitých na výrobu farby. Ak dotyčný nevie o zložení poskytnúť žiadnu informáciu alebo povie, že zloženie je výrobným tajomstvom, je potrebné sa takémuto výrobku vyhnúť – neaplikovať ho.

Všetko o hene na: http://www.hennapage.com