V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Bezpečné kúpanie

Praktické rady, ktoré by sme mali dodržiavať počas prázdnin a dovoleniek, aby sme na leto spomínali len pozitívne a v dobrom.

Počas kúpania, či už v prírodných alebo umelých kúpaliskách je nesmierne dôležité dodržiavať určité základné zásady, aby kúpanie bolo zodpovedné a bezpečné.

Zásady bezpečného kúpania v prírodných kúpaliskách:

 • nevstupovať do neznámej, stojatej či tečúcej vody a vody pôsobiacej odpudivo,
 • rešpektovať značenie o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy,
 • nekúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo,
 • nevstupovať do zelenej vody, môže byť premnožená riasami či sinicami,
 • nevstupovať do vody, v ktorej okolí sa našli uhynuté vtáky a zvieratá,
 • plávať len tam, kde to dostatočne poznáte a dokážete odhadnúť hĺbku vody alebo po miesta označené bójkami,
 • vchádzať do vody postupne, nespôsobiť organizmu šok v podobe prudkého schladenia (riziko ohrozenia života),
 • nevstupovať do vody pod vplyvom alkoholu (spomalenie reflexov).

Zásady kúpania v umelých kúpaliskách:

 • pred vstupom do bazéna sa osprchovať a prejsť brodiskom,
 • všímať si farbu príp. zápach vody a plávajúce znečistenia na hladine,
 • nevstupovať do bazéna, ktorého steny sú pokryté zeleným povlakom,
 • nevstupovať do bazéna, ak je nám známe, že trpíme infekčným ochorením,
 • používať WC! Bazén nie je toaleta!!!,
 • neskákať do vody na miestach, kde je to zakázané (ohrozenie zdravia svojho, ako aj zdravia ostatných),
 • neustály dozor dospelých pri kúpaní malých detí aj v detských bazénoch,
 • ak trpíte srdcovo-cievnym ochorením, neodporúča sa vstup do bazéna, v ktorom je teplota vody vyššia ako 36 stupňov Celzia,
 • pred návštevou, či už prírodného alebo umelého kúpaliska si overte jeho bezpečnosť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na RÚVZ príslušného okresu.

Čo robiť počas horúčav?

 • dbať na dostatočný pitný režim – uprednostňovať čistú vodu, vyhýbať sa alkoholickým nápojom, piť aj napriek chýbajúcemu pocitu smädu aspoň 2 litre a viac, pozor na pitný režim malých detí a seniorov!!!,
 • vyhýbať sa športovým aktivitám alebo inej fyzickej námahe počas najhorúcejších hodín dňa v čase od 11:00 do 15:00 hod.,
 • v uvedenom čase sa takisto nezdržiavať na priamom slnku, v nevyhnutných prípadoch nezabúdať na pokrývku hlavy, slnečné okuliare a vzdušné oblečenie,
 • pri opaľovaní používať ochranné krémy v dostatočnom množstve a s ochranným faktorom zodpovedajúcim podnebiu, typu pokožky ,ako aj stupňu opálenia (rešpektovať svoj fototyp kože),
 • zabezpečiť prirodzené schladenie počas horúčav (zavrieť okná počas dňa, stiahnuť rolety, zatiahnuť závesy,  príp. vlažná sprcha…)

Fototypy kože

I. Keltský typ

pleť nápadne svetlá, početné pehy, ryšavé vlasy, modré oči,
reakcia na slnko je ťažká a bolestivá, sčervenanie,
opálenie žiadne, koža červená bez pigmentácie, po 1 – 2 dňoch sa olúpe,
doba vlastnej ochrany na slnku: 5 – 10 min..

II. Európan so svetlou pleťou

pleť svetlá, pehy zriedka, vlasy blond, oči modré, zelené, šedé,
reakcia na slnko ťažká a bolestivá,
opálenie malé s olupovaním,
doba vlastnej ochrany na slnku: 10 – 20 min..

III. Európan s tmavou pleťou

pleť svetlohnedá, žiadne pehy, vlasy tmavohnedé, oči šedé, hnedé,
reakcia na slnko je zriedka alebo len mierna,
opálenie priemerné,
doba vlastnej ochrany na slnku: 20 – 30 min..

IV. Stredomorský typ

pleť hnedá, olivová, vlasy tmavohnedé, oči tmavé,
reakcia na slnko žiadna,
opálenie silné a rýchle bez sčervenania,
doba vlastnej ochrany na slnku: 40 min..