»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

Author Archive

Vyhláška ÚVZ SR č. 176 – režim na hraniciach

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 175 – povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

Karanténne opatrenia – škola

V 15. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 2. Zelená trieda (3-4 ročné) deti MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 3. 2. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 4. Modrá trieda MŠ Ul. Benického Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.4.2021 vrátane.
 5. 2. E – odbor autoelektrikár SOŠ Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 28.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 15.4.2021/10:42

Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), si každoročne pripomíname 7. apríla.

       Podľa výsledkov pravidelných prieskumov Zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov Slovenska organizovaných Úradom verejného zdravotníctva SR za obdobie rokov 2013 – 2019 narástol záujem obyvateľov SR o aktívny pohyb. Najobľúbenejšie boli prechádzky a rekreačný šport. Podľa názoru opytovaných sa im tiež zlepšovala fyzická kondícia.

Avšak už rok je z dôvodu pandemickej situácie súvisiacej s Covid-19 obmedzenie rôzneho stupňa pohybu, čo sa najviac dotklo obyvateľov v seniorskom veku. Dlhodobá izolácia v domácom prostredí môže narušiť zaužívané zvyklosti v cvičení a postupne môže dochádzať k strate svalovej hmoty a udržiavanej kondície. Pritom takéto fyziologické zmeny sú s pribúdajúcim vekom bez dostatočnej fyzickej aktivity prirodzené a platí pravidlo: „Používajte ich, lebo ich stratíte!“.
Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

V 14. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Veľký Klíž z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021.
 2. 4.D ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 3. 3. trieda MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 15.4.2021 vrátane.
 4. 1. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 5. 2.trieda ZŠ s MŠ Nitrica z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 6. Trieda A1 elokované pracovisko Morovnianska cesta 1793/6, Handlová MŠ Ul. SNP 27, Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.4.2021 vrátane.
 7. 3.B trieda pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 8. 4.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 3. trieda ZŠ s MŠ Valaská Belá z dôvodu výskytu ochorenia COVID -19.
  Karanténne opatrenia platné do 14.4.2021 vrátane.
 10. 4.B ZŠ ul. energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 22.4.2021 vrátane.
 11. 4. ročníky a oktáva Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia  platné do 22.4.2021 vrátane. 

posledná úprava: 8.4.2021/14:25

Karanténne opatrenia – škola

V 13. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 2. ZŠ pri ZŠ s MŠ Bystričany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 3. MŠ pri ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 4. 3.B Materská škola, Ul. D Krmana Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 5. Trieda kuriatka MŠ Bošany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.
 6. 4.C trieda ZŠ S. Chalupku Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 12.4.2021 vrátane.
 7. Materská škola Koš pri ZŠ s MŠ Koš z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 8. 4.B ZŠ R. Jašíka Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 9. 2. trieda MŠ pri ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 13.4.2021 vrátane.
 10. 1. C trieda MŠ, Ul. V. Clementisa 251/12 Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 9.4.2021 vrátane.

Posledná úprava: 1.4.2021/09:42

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Dánsku, Nemecku a vo Fínsku. Ide o nasledujúce výrobky:

EPIKETA

Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie.
Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

V 12. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4. ročník Základná škola Zemianske Kostoľany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 2. 4.B trieda Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 3. 3.A ZŠ Malinovského Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 4. 1.A ZŠ Ul. Školská Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 5. Detské jasle Partizánske – Ing. Lucia Kováčiková z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne  opatrenia do 2.4.2021 vrátane.
 6. 2.trieda MŠ Makarenkova Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenie platné do 2.4.2021 vrátane.
 7. Predĺženie karanténnych opatrení v ZŠ Nitrianske Sučany do 31.03.2021 vrátane.
 8. 4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F a oktáva Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné od 19.03.2021 do 1.03.2021 vrátane.
 9. ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 10. MŠ Kostolná Ves z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 11. 2.A trieda ZŠ Energetikov Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 2.4.2021 vrátane.
 12.  4.A ZŠ R. Kaufmana Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 7.4.2021 vrátane.
 13. MŠ pri ZŠsMŠ Skačany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 8.4.2021 vrátane.

posledná úprava: 26.3.2021/9:15

Vyhláška ÚVZ SR č. 130., 131., 132. a 133. zo dňa 19. marca 2021 »

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 175/2021 zo dňa 15. apríla 2021.