Author Archive

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28.10.2020 – ďalšie rozšírenie opatrení

Presné znenie uznesenia vlády SR, ktoré definuje výnimky z obmedzeného pohybu na území SR od 2. do 8. novembra 2020 nájdete tu:

Karanténne opatrenia – škola

V 44. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Triedy 3.A, 3.B a 4.A ZŠ Valentína Beniaka Chynorany, Školská 186/13, 956 33 Chynorany z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 30.10.2020.
 2. MŠ Lipník z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 31.10.2020.
 3. Trieda 2.A ZŠ Malonecpalská 206/37, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 31.10.2020.
 4. Trieda 4. materskej školy pri ZŠ s MŠ, Školská 292/7, 972 01 Bojnice z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 30.10.2020.
 5. 1. – 4. ročník Základná škola Veľké Uherce 133, 958 41 Veľké Uherce z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 3.11.2020 vrátane.
 6. Materská škola Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 02.11.2020.
 7. Materská škola Malá Čausa 1, 971 01 zdôvodu potvrdeného ochorenia COVID  19.
  Karanténne opatrenia do 07.11.2020.
 8. Materská škola, Morovnianska cesta 1793, 972 51 Handlová z dôvodu potvrdeného ochorenia  COVID  19.
  Karanténne opatrenia do 09.11.2020.

Posledná úprava: 30.10.2020/09:47

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22.10.2020 o obmedzení pohybu na území SR

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude vychádzanie mimo svojich obydlí obmedzené. Na základe významne zhoršujúcej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.
Presné znenie uznesenie vlády SR o obmedzení pohybu na území SR nájdete tu.

Prevádzkový poriadok – celoplošné testovanie

VZOR prevádzkového poriadku pre odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19.

Seniori a ochorenie COVID-19 – Čo je dobré vedieť

COVID-19  je infekčné ochorenie prenášané novým koronavírusom – („co“ znamená Corona, „vi“ znamená vírus a „d“ znamená ochorenie v anglickom jazyku, 19 značí rok prvého výskytu ochorenia).

Koronavírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. Prenáša sa buď vdýchnutím alebo dotykom špinavých povrchov a následným prenesením rukami. Nakaziť sa vírusom je možné:

 • priamym fyzickým kontaktom s osobou, u ktorej bol COVID-19 potvrdený,
 • pobytom s nakazenou osobou v rovnakej domácnosti,
 • priamym kontaktom s infekčnými sekrétmi (napr. použité papierové vreckovky),
 • osobným kontaktom s nakazenou osobou na vzdialenosť menej ako 2 m po dobu viac ako 15 minút,
 • pobytom v uzavretom priestore s nakazenou osobou na vzdialenosť menej ako 2 m po dobu viac ako 15 minút.

Koronavírus môžu prenášať aj infikované osoby, ktoré navonok nejavia žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Inkubačná doba (doba od vstupu vírusu do organizmu do rozvoja symptómov ochorenia) je niekoľko dní, pričom počas celej doby je jedinec prenášačom vírusu a môže ho nevedomky ďalej šíriť. Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhšia.


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemeckej spolkovej republike, Írsku a vo Fínsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Karanténne opatrenia – škola

V 43. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. ZŠ, Veľká Okružná 1089/19, 958 01 Partizánske z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 30.10.2020.
 2. MŠ Ul. M. Mišíka  398/15, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 31.10.2020.
 3. Trieda 5.  5-6 ročné deti MŠ Obuvnícka 435, 958 01 Partizánske z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
 4. Karanténne opatrenia do 31.10.2020. Trieda 4.D osemročného štúdia Gymnázia, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID -19.
  Karanténne opatrenia do 31.10.2020.
 5. Trieda 4. A ZŠ P.J.Šafárika 3, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 29.10.2020.
 6. Malá trieda MŠ Bošany, Komenského 956, 956 18 Bošany z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 26.10.2020.
 7. MŠ Lipník  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 26.10.2020 vrátane.

Posledná úprava: 23.10.2020/10:39

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie OLP/8326/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia zo dňa 14.10.2020. Termín účinnosti od 15.10.2020 od 6,00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie OLP/8323/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška zo dňa 14.10.2020. Termín účinnosti od 15.10.2020 od 06.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020.

Karanténne opatrenia – škola

V 42. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. Trieda 4.A a 4.B Obchodná akadémia F. Madvu 2 z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.
 2. Trieda 2. C Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.
 3. Trieda 3.D Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.  
 4. Trieda sexta Spojená piaristická škola Prievidza, Andreja Hlinku 44, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 17.10.2020.
 5. Trieda 2.F a 4. F Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 15.10.2020.
 6. ZŠ s MŠ Čavoj 35, 972 29 Čavoj z dovôdu potvrdeného ochorenia COVID 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020.
 7. Trieda sekunda a septima B Gymnázium V.B.N. Prievidza, Matice slovenskej 338/16, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 22.10.2020
 8. Spojená škola internátna, Úzka 2, 971 01 Prievidza, elokované pracovisko Špeciálna materská škola, Športová ulica 134/34, 971 01 Prievidza.
  Karanténne opatrenia do 22.10.2020
 9. Materská škola, Pionierov 82/, 972 17 Kanianka.
  Karanténne opatrenia do 24.10.2020
 10. Základná škola s materskou školou Horná Ves č. 360, 972 48 Horná Ves z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 25.10.2020
 11. Trieda 3.C Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51  Handlová  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 16.10.2020 
 12. Trieda H 1 – včielky MŠ M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza  z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia do 19.10.2020  

posledná úprava: 15.10.2020/14:06