Author Archive

Oznam – vakcinácia proti covid-19

Osoby, ktoré sú objednané na očkovanie proti Covid-19 vo vakcinačnom centre NsP Bojnice, musia sa preukázať negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.


RÚVZ neobjednáva na očkovanie, objednanie je možné na stránke korona.gov.sk, prihlasovanie je zatiaľ otvorené pre:

 • zdravotníckych pracovníkov
 • osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov
 • zamestnancov zariadení sociálnych služieb
 • terénnych sociálnych pracovníkov

Očkovací kalendár na rok 2021 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Vyhláška ÚVZ SR 7/2021 – karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Vyhláška ÚVZ SR 3/2021 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vyhláška ÚVZ SR 67/2020 – izolácia pozitívnych osôb a karanténa osôb v úzkom kontakte s pozitívnou osobou

67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Táto vyhláška ustanovuje:

a) izoláciu osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19,
b) karanténu osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
c) úpravu práv a povinností osôb v osobitnom režime.

 

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán na Cypre. Ide o nasledujúci výrobok:

Vyhláška ÚVZ SR – Vyhláška č. 43. a 45.

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – ZRUŠENÁ

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni boli uzatvorené nasledovné školy:

 1. 1 – 4 ročník Súkromná spojená škola,  Falešníka 5 Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 8.12.2020 do 18.12.2020 vrátane.
 2. Základná škola s materskou školou Valaská Belá z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia ZŠ od 10.12.2020 do 20.12.2020, MŠ od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 3. MŠ – II. trieda ZŠ s MŠ Chynorany  z dôvodu výskytu COVID – 19.  
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.   
 4. Nový domov Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 11.12.2020 do 21.12.2020 vrátane.
 5. Súkromná materská škola a jasle Perinkovo, Chrenovec – Brusno 367 z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 6. MŠ D. Krmana 334/6, Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 7. Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka ul. Partizánske z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 16.12.2020 do 26.12.2020 vrátane.
 8. 1 – 4 ročník Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 15.12.2020 do 25.12.2020 vrátane.
 9. Materská škola, Ul. Pionierov  82/6 Kanianka z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.
 10. 2.A. trieda Základná škola Chynorany, ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia od 17.12.2020 do 27.12.2020 vrátane.

posledná úprava: 16.12.2020/11:19

Vyhláška ÚVZ SR – prevádzky a hromadné podujatia

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku, Nemeckej spolkovej republike, a vo Fínsku. Ide o nasledujúce výrobky: