V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Alkohol v tehotenstve

Tehotenstvo je špecifickým obdobím života ženy, počas ktorého jej životospráva a životný štýl neovplyvňujú len jej telo, ale aj vyvíjajúci sa v plod v maternici. Množstvo negatívnych faktorov, ktorým je vystavená či už nedobrovoľne (znečistené životné prostredie, zlý sociálny status, infekčné ochorenia…) alebo dobrovoľne (vyhýbanie sa pravidelnému sledovaniu v poradni, fajčenie, alkohol, drogy…) ohrozuje nielen jej zdravie, ale aj zdravie, ba dokonca život nenarodeného dieťaťa.

Výživu plodu v maternici zabezpečuje jedinečný orgán – placenta. Prostredníctvom nej sa z krvi matky do krvi plodu dostávajú nielen potrebné živiny a kyslík, ale aj látky škodlivé – alkohol, zložky tabakového dymu, nevhodne užívané lieky, drogy… A práve vplyv týchto nebezpečných látok na plod môže ovplyvniť samotná žena – je len jej rozhodnutím, či svojmu nenarodenému dieťaťu zabezpečí pre rast a vývin tie najlepšie podmienky, aké dokáže alebo ho bude systematicky „tráviť“.

Alkohol je látka dobre prechádzajúca placentou do krvi plodu. Jeho množstvo v krvi plodu je rovnaké ako v krvi matky. Nezrelá pečeň plodu ho ale nedokáže spracovávať tak dobre ako pečeň matky, a preto jeho zvýšená hladina pretrváva u plodu oveľa dlhšie ako u matky.

Účinok alkoholu na plod závisí od jeho množstva a obdobia tehotenstva.

V 1. trimestri (1.- 3. mesiac tehotenstva) vznikajú všetky orgány – tieto sú na alkohol veľmi citlivé a výsledkom jeho pôsobenia môžu byť vážne vývojové chyby (napr. srdca, končatín, tváre) alebo potrat.
V 2. trimestri (4. – 6. mesiac tehotenstva) je najčastejším následkom nadmerného pitia potrat.
V 3. trimestri (7. – 9. mesiac tehotenstva) má alkohol za následok predovšetkým spomalenie rastu dieťaťa, takže toto sa rodí s nižšou pôrodnou hmotnosťou. Rizikom je aj vyvolanie predčasného pôrodu ešte nezrelého dieťaťa.

Vo všetkých obdobiach tehotenstva má alkohol výrazný vplyv na mozog plodu a zmeny, ktoré v ňom vznikajú, sú trvalé.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS)

Je to vrodený defekt spôsobený nadmernou konzumáciou alkoholu počas tehotenstva. Dieťa pravidelne pijúcej matky trpí telesným aj duševným postihnutím.

Telesné postihnutie: nízka pôrodná hmotnosť (deti ani po pôrode hmotnosť svojich rovesníkov nedobehnú), malá, plochá tvár s malým alebo deformovaným nosom a malými očami, možný je rozštep perí a podnebia. Prítomná je zhoršená pohyblivosť kĺbov, porucha sluchu a zraku, vrodená srdcová chyba.

Duševné postihnutie: mentálna retardácia je pravidlom – podľa jednej štúdie je priemerné IQ u ľudí s FAS necelých 70 (priemerné IQ v niektorých európskych štátoch je podľa knihy IQ a bohatstvo národov dr. Richarda Lynna a dr. Tatu Vanhanena 90 – 102). Ďalšími prejavmi sú alkoholové abstinenčné príznaky, slabý sací reflex a poruchy spánku. V neskoršom období sa zisťujú u dieťaťa poruchy sústredenia, problémy s učením a poruchy správania, pričom problémy pretrvávajú celý život.

Liečba FAS je len symptomatická. Operačne možno, čiastočne, či úplne, zvládnuť niektoré telesné chyby (napr. rozštep pier a podnebia, niektoré chyby srdca, chyby prstov rúk apod.), psychologickou a psychiatrickou staroslivosťou možno čiatočne redukovať duševné postihnutie (nie mentálnu retardáciu!!!).

Taktiež bolo dokázané, že aj deti matiek, ktoré v tehotenstve pili len príležitostne, majú častejšie problémy so správaním a s učením, ťažkosti s koncentráciou, pamäťou a v neskoršom veku sklony k nadmernému pitiu alkoholu a užívaniu drog.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je jasné, že:

V tehotenstve neexistuje bezpečná dávka alkoholu a najúčinnejšia je prevencia –
úplná abstinencia nastávajúcej matky.

Oddelenie podpory zdravia

Zdroje:

  1. KLIMENT, M. Rizikové správanie rodičov počas tehotenstva a po narodení dieťaťa. In Via pract. ISSN 1336-4790, 2007, roč. 4, č. 7-8, s. 360-362.

  2. ANTOŠOVÁ, M. Fetálny alkoholový syndróm [online báza dát]. [cit.28.1.2011]. Dostupné na internete: http://www.choredieta.sk/