Ako sa v lete chrániť pred prehriatím organizmu

Šok z prehriatia organizmu vzniká následkom straty soli a telesných tekutín hlavne u ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na fyzickú námahu v horúcom prostredí. Príčinou je zvýšená teplota vzduchu hlavne v letných mesiacoch a nedostatočný prísun tekutín.

Prevencia

  • dôsledne dodržiavanie pitného režimu (dva až tri litre tekutín denne)
  • správna životospráva
  • neprepínanie fyzických síl
  • vyhýbanie sa dlhodobým pobytom na slnku

 

Pri zvýšenej produkcii tepla a poruche potenia môže dôjsť k prehriatiu organizmu, dehydratácii (aj hypotonickej) a nakoniec k zlyhaniu termoregulačných mechanizmov tela – úpal (siriasis). Dlhšou expozíciou nepokrytej hlavy prudkým slnkom môže dôjsť k podráždeniu mozgových obalov – úžeh (slnečný úpal). Úpal a úžeh sa v mnohom podobajú, aj keď mechanizmus ich vzniku sa líši.

Príznaky

Postihnutý je malátny, má bolesti hlavy, závrat, nevoľnosť, zrýchlené dýchanie, vysokú teplotu (až 40° C a viac), zrýchlený pulz, kŕče. V prípade poruchy funkcie centrálneho nervového systému môžu sa dostaviť zmätenosť, dezorientácia, ospalosť, poruchy správania (napr. agresivita), zhoršenie reči, halucinácie alebo dokonca bezvedomie. Koža býva horúca a suchá a spravidla červená.

Úžeh sa prejavuje podobne ako úpal, navyše s príznakmi pripomínajúcimi zápal mozgových blán, tzn. stuhnutá šija, vracanie. Na rozdiel od úpalu sa problémy môžu dostaviť s časovým oneskorením, napr. v noci po dni strávenom na slnku.

Príčiny

Termické poškodenie organizmu vzniká pôsobením vyššej teploty okolitého prostredia ako je teplota kože (viac ako 35° C), ak je vzduch presýtený vodnými parami, v tesnom priestore, ak sa v tomto prostredí pracuje alebo stojí bez pohybu. Často je príčinou aj nevhodné oblečenie.

Prvá pomoc

  • odstrániť príčinu, vyniesť z nevhodného prostredia, vetranie priestoru
  • ochladzovať (obklady, kúpeľ)
  • telesný pokoj
  • tekutiny

 

V bezvedomí uložiť do stabilizovanej polohy na boku, sledovať dýchanie, podľa stavu resuscitovať, zabezpečiť odbornú zdravotnícku pomoc.

Oddelenie výchovy ku zdraviu