V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

9. september Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Niektoré príznaky sa objavia až v neskoršom veku.

Ako spracováva alkohol plod:

 • alkohol prechádza placentou a krvou do plodu,
 • koncentrácia alkoholu v krvi u plodu je rovnaká, ako u matky,
 • plod nedokáže odbúravať alkohol – vyššie hodnoty pretrvávajú viac ako 24 hodín,
 • po 2 – 3 hodinách je koncentrácia u plodu dokonca vyššia ako u matky.

Bezpečná hranica (hladina) alkoholu neexistuje, preto je najlepšie počas tehotenstva vôbec nepiť. Aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod nebezpečné.

Účinok alkoholu na plod závisí:

 • od množstva vypitého alkoholu,
 • od stupňa tehotenstva,
 • od frekvencie pitia.

Účinok alkoholu na plod v jednotlivých obdobiach tehotenstva:

 1. trimester:
 • riziko potratu, alebo vzniku závažných vrodených chýb, najviac ohrozený je mozog (strata buniek), chybný vývoj orgánov.
 1. trimester:
 • potrat.
 1. trimester:
 • spomalenie rastu plodu.

Okrem predčasného pôrodu hrozí pri konzumácii alkoholu poškodenie plodu. Fetálny alkoholový syndróm sa prejavuje v oblasti:

 1. rastu dieťaťa,
 2. funkcie centrálneho nervového systému (mozgu),
 3. telesných zmien.

 

Rizikovými faktormi sú:

 • neplánované tehotenstvo,
 • neschopnosť rozpoznať ranné tehotenstvo a pitie alkoholu v tom čase,
 • nedostatok znalostí o rizikách konzumácie alkoholu,
 • nízky vek matky,
 • nízky socio–ekonomický status.

Zdroj:
www.choredieta.sk