V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

9. september Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Po prvýkrát sa stal 9. september pripomienkou prevencie v roku 1999. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali pitia akéhokoľvek množstva alkoholu.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Niektoré príznaky sa objavia až v neskoršom veku.

Ako spracováva alkohol plod:

 • alkohol prechádza placentou a krvou do plodu,
 • koncentrácia alkoholu v krvi u plodu je rovnaká, ako u matky,
 • plod nedokáže odbúravať alkohol – vyššie hodnoty pretrvávajú viac ako 24 hodín,
 • po 2 – 3 hodinách je koncentrácia u plodu dokonca vyššia ako u matky.

Bezpečná hranica (hladina) alkoholu neexistuje, preto je najlepšie počas tehotenstva vôbec nepiť. Aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod nebezpečné.

Účinok alkoholu na plod závisí:

 • od množstva vypitého alkoholu,
 • od stupňa tehotenstva,
 • od frekvencie pitia.

Účinok alkoholu na plod v jednotlivých obdobiach tehotenstva:

1. trimester:

 • riziko potratu, alebo vzniku závažných vrodených chýb,
 • najviac ohrozený je mozog (strata buniek),
 • chybný vývoj orgánov.

2. trimester:

 • potrat, ktorý je sprevádzaný nielen nadmerným pitím alkoholu, ale aj nesprávnou životosprávou.

3. trimester:

 • alkohol brzdí rast plodu. Plod potrebuje dostatok živín a kyslíka, ktoré nemá.

Okrem predčasného pôrodu hrozí pri konzumácii alkoholu poškodenie plodu. Fetálny alkoholový syndróm sa prejavuje v oblasti:

a)      rastu dieťaťa:

 • zaostávanie rastu plodu (podvýživa plodu), toto zaostávanie v raste je dlhodobé.

b)      funkcie centrálneho nervového systému (mozgu):

 • mentálna retardácia, alkoholové abstinenčné príznaky, slabí sací reflex, zvýšená dráždivosť, poruchy spánku, spomalenie vývoja, poruchy sústredenia, problémy s učením, poruchy správania, porucha intelektu, dieťa je schopné zvládnuť len osobitnú školu.

c)      telesných zmien:

 • malá hlava, úzke očné štrbiny, plochá stredná časť tváre, nízky chrbát nosa, nos má tvar zástrčky (vidieť nosné dierky), problémy so svalovým tonusom, obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové chyby, poškodenie sluchu a zraku, rázštep perí a podnebia.

Rizikovými faktormi sú:

 • neplánované tehotenstvo,
 • neschopnosť rozpoznať ranné tehotenstvo a pitie alkoholu v tom čase,
 • nedostatok znalostí o rizikách konzumácie alkoholu,
 • nízky vek matky,
 • nízky socio–ekonomický status.

Prevencia:

Najkritickejším obdobím pre plod je prvý trimester tehotenstva. To platí pre každý škodlivý činiteľ, nielen pre alkohol. Ak žena vypije malé množstvo alkoholu, kým nevie, že je tehotná, nemusí to znamenať narodenie poškodeného dieťaťa. Avšak, akonáhle je len podozrenie na tehotenstvo, je potrebné alkoholu sa vyhýbať.

Zdroj: www.choredieta.sk