7. apríl – Svetový deň zdravia (WHO) World Healthy Day

Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.

Ústrednou témou Svetového dňa zdravia pre rok 2013 je vysoký krvný tlak – hypertenzia s ústredným mottom kampane

„Kontroluj svoj tlak krvi“ .

Činnosti sú v súlade so spoločnou snahou pozitívne ovplyvniť rizikové faktory zdravia a tým preventívne pôsobiť proti možnému vzniku chronických ochorení, najmä srdcovo-cievnych a onkologických.

Vysokým krvným tlakom trpí 40 % našej populácie. Nebolí, ale oplatí sa ho znížiť. Dlho o ňom nemusíte vedieť a najhoršie je, že telo si naň postupne zvykne. Väčšinou vám vysoký tlak zistia náhodou pri nejakom vyšetrení alebo keď nastanú komplikácie.

Ak hypertenziou trpíte, máte nadváhu, vyšší vek, nevhodné zloženie stravy, fajčíte, užívate antikoncepčné tablety alebo ste v permanentnom strese, patríte do rizikovej skupiny. Čo najskôr choďte na vyšetrenie, keď vám búši srdce, trpíte závratmi, opúchajú vám nohy, v noci zle spíte, nadmerne sa potíte, hučí vám v ušiach alebo máte zrýchlený tep či poruchy videnia.

Vysoký krvný tlak patrí k najčastejším ochoreniam srdcovo-cievneho obehu. Keď vám tlakomer pri každom meraní ukáže hodnoty nad 140/90, mali by ste sa začať liečiť a zmeniť životosprávu. V opačnom prípade sa vystavujete riziku nielen srdcových a cievnych ochorení, ale aj poškodeniam iných telesných orgánov. Najväčšie hrozby, ktoré by ste mali brať smrteľne vážne, sú mozgová mŕtvica a srdcový infarkt.

K  zníženiu krvného tlaku môže prispieť aj správna životospráva. Podpora zdravia sa vo všeobecnosti týka rôznych tém a v praxi často úzko súvisí s hodnotením rizík. Medzi prvky podpory zdravia patria:

  • zdravé stravovanie, v prvom rade obmedziť solenie, v jedálnom lístku nezabúdajte na vlákninu,
  • pohyb a fyzická činnosť,
  • boj proti fajčeniu,
  • duševné zdravie, riešenie stresu a napätia,
  • zvýšenie pohody pri práci.

OVZ