7. apríl – Svetový deň zdravia

Depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a je zároveň ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017. Heslo „Depresia – hovorme o nej“ poukazuje na fakt, že je liečiteľná a aj napriek tomu stále 50 % všetkých prípadov je nepodchytených. Vysoké osobné, sociálne a ekonomické výdavky a veľké množstvo ľudí, ktorí zatiaľ nie sú liečení, a to aj napriek dostupnosti lacnej a efektívnej starostlivosti iba zdôrazňujú dôležitosť venovania sa a prekonania tejto výzvy.

Zdroj: ÚVZ SR, www.who.sk