7. apríl – Svetový deň zdravia

svetovydenzdravia2015Na 7. apríla  každoročne pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 1950, ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento deň je sprevádzaný celosvetovými podujatiami, ktoré sa sústreďujú na danú vyhlásenú tému. Heslom tohtoročného Svetového dňa zdravia sú: „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“.

Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne. Je medzi nimi veľa úmrtí detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú k viac než dvesto rôznych ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

Bezpečnosť potravín je neustále vystavená novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí – to všetko je spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj rastúce cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

Produkcia a distribúcia potravín sa čím ďalej tým viac globalizuje. To vyžaduje zvýšenie ostražitosti a posilnenie systémov kontroly bezpečnosti potravín tak, aby sa maximálne zabezpečila ochrana verejného zdravia a predchádzalo sa zbytočným ochoreniam, prípadne úmrtiam z nebezpečných látok v nich.

Preto sa Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla venovať svetový deň zdravia v roku 2015 téme bezpečnosti potravín. Cieľom je podporiť úsilie na zlepšenie bezpečnosti potravín. Pod heslom „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“, vyzýva na jednej strane štáty, aby posilňovali systémy ochrany a varovania pred nebezpečnými zložkami v potravinách alebo hotových jedlách, na druhej strane ponúka širokú škálu pomôcok a nástrojov aj pre laickú verejnosť, aby sa ľudia aj sami dokázali chrániť pred nákazami z jedla.

Video „Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny„.

 

Príloha: