7. apríl – Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia (uznesenie WHA 2.3/1948-9) si pripomíname od roku 1950, presne na deň vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO – v ten deň roku 1948).

Vznik WHO

V roku 1945 na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii jednohlasne schválili jej účastníci návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. O rok neskôr v roku 1946 v New Yorku signovalo 61 štátov z celého sveta, vrátane ČSR, Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Ústava je platná od 7. apríla 1948 – tento dátum je dňom vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. V súčasnosti má 192 členských štátov.

V roku 2008 – Medzinárodný rok hygieny

Nedostatočné hygienické podmienky v mnohých chudobných krajinách sveta sú príčinou šírenia smrtiacich epidémií. Medzinárodný rok hygieny, vyhlásený 20. decembra 2006 Valným zhromaždením OSN, nemá len deklaratívny charakter. Počas roka 2008 sa bude odbor pre ekonomické a sociálne otázky usilovať o dosiahnutie väčšej podpory pri vylepšovaní hygienických podmienok nielen na úrovni štátov, ale predovšetkým na miestnej úrovni. Posilnenie iniciatívy sa týka i získavania finančných príspevkov od nevládnych organizácií a súkromných darcov. Dôležitým efektom sa má stať zlepšenie informovanosti verejnosti o danej problematike.

Hesla Svetového dňa zdravia v rokoch:

1992 – Tlkot srdca – rytmus zdravia
1994 – Pre zdravý život – zdravý chrup
1996 – Tehotnosť je výnimočná – urobme ju bezpečnou
1997 – Vznikajúce infekčné ochorenia – globálna pohotovosť, globálna odpoveď
1998 – Zdravé mestá za lepší život
1999 – Aktívne starnutie
2000 – Bezpečná krv sa začína u mňa – krv zachraňuje život
2001 – Svetový deň duševného zdravia
2002 – Pohyb to je zdravie (Move for health)
2003 – Formujme budúcnosť pre život – zdravé prostredie pre deti
2004 – Týždeň bezpečných ciest v európskom regióne (5.-11.4.)
2005 – Dajme šancu každej matke, každému dieťaťu!
2006 – Pracujme spolu pre zdravie
2007 – Investícia do zdravia znamená bezpečnejšiu budúcnosť

Oddelenie výchovy ku zdraviu