V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

7. apríl 2012 – Svetový deň zdravia (World Health Day)

Heslo: Starnutie a zdravie
Ageing and Healt

V priebehu niekoľkých posledných desaťročí sa priemerná dĺžka života vo všetkých štátoch sveta výrazne zvýšila. Čoskoro bude viac starších ľudí než detí. Aj keď sa v súvislosti s týmito demografickými zmenami zvyčajne hovorí viac o problémoch, predstavujú aj pozitívne výzvy a príležitosti. Využiť zmysluplne potenciál starších ľudí je úlohou každej spoločnosti. Preto sa intenzívne hovorí o zdravom, aktívnom a dôstojnom starnutí. Je to aj témou Svetového dňa zdravia.

Na záver uvádzame témy Svetového dňa zdravia, ktoré rezonovali počas niekoľkých predošlých rokov:

Hesla Svetového dňa zdravia v rokoch:

1992 – Tlkot srdca – rytmus zdravia
1994 – Pre zdravý život – zdravý chrup
1996 – Tehotnosť je výnimočná – urobme ju bezpečnou / Pregnancy is special – Let´s make it safe
1997 – Vznikajúce infekčné ochorenia – globálna pohotovosť, globálna odpoveď
1998 – Zdravé mestá za lepší život
1999 – Aktívne starnutie mení situáciu / Active ageing make the difference
2000 – Bezpečná krv sa začína u mňa – krv zachraňuje život / Safe blood starts with me – Blood saves lives
2001 – Skoncujme s izoláciou chorých – Prijmime ich medzi seba / Stop exclusion – Dare to care
2002 – Pohyb to je zdravie / Move for health
2003 – Dajme šancu budúcnosti: Zdravé životné prostredie pre deti / The Future of Life: Healthy Environments for Children
2004 – Bezpečné cesty sú cesty bez nehôd/Road Safety is No Accident
2005 – Dajme šancu každej matke, každému dieťaťu! / Make Every Mother and Child Count
2006 – Pracujme spolu pre zdravie
2007 – Investícia do zdravia znamená bezpečnejšiu budúcnosť
2008 – Ochrana zdravia pred klimatickými zmenami
2009 – Zdravotnícke zariadenia v krízových situáciách
2010 – Urbanizácia – šanca pre verejné zdravotníctvo
2011 – Globálne šírenie antibiotickej rezistencie (Antimicrobial resistance and its global spread)
2012 – Starnutie a zdravie/Ageing and Health

Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia

Oddelenie výchovy ku zdraviu