6. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“)

Dňa 5. mája 2014 sa uskutočni 6. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO “First Global Patient Safety Challange – Clean Care is Safer care”.

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

Tento ročník je zameraný aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta pred rezistentnými kmeňmi a na dôležitosť dodržiavania piatich momentov hygieny rúk. Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia, vypracovaná RÚVZ Trenčín „Protiepidemické opatrenia pri výskyte epidemiologicky závažných patogénov“ a letáky na ukážku piatich momentov hygieny.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke WHO.