5. ročník „Umývaj si ruky – zachrániš život“

Dňa 5. mája 2013 sa uskutočni 5. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange – Clean Care is Safer care“.

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Presadzuje potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a správnym spôsobom a tým pomôcť znížiť šírenie infekcií v zdravotníckych zariadeniach, ktoré môžu ohroziť život.

Tento ročník je zameraný aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk v ambulantnej starostlivosti, poukázanie na dôležitosť dodržiavania piatich momentov hygieny rúk v týchto zariadeniach. Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia, „Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti“ a letáky na ukážku piatich momentov hygieny pre ambulancie (ambulanciu všeobecného lekára, zubnú ambulanciu a hemodyalizačnú ambulanciu).

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke WHO http://www.who.int/gpsc/5may/en/.