V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

47. týždeň – EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM Alkohol – skrytý nepriateľ

Netolerujme pitie, hovorme o ňom

Alkohol predstavuje najznámejšiu návykovú látku a hoci si to niekedy neuvedomujeme je to zákerná, pomaly pôsobiaca droga. Alkohol je veľmi jednoduchá chemická látka, ktorá ľahko prenikne do orgánov ľudského tele, vrátane mozgu.

Vybudovanie si drogovej závislosti (vrátane závislosti od alkoholu) je pritom výrazným, nezmazateľným zápisom do ľudskej duše i vnútra telesnej schránky.

Alkoholizmus predstavuje nebezpečenstvo pre všetkých ale hlavne pre deti a mládež, pretože ich pečeň alkohol nedokáže alebo príliš pomaly odbúrava.

O alkohole vieme skoro všetko, napriek tomu neúmerne pijeme. Problém alkoholu sa preto pomaly vytráca z nášho povedomia. Vytvorili sme si mýtus že alkohol patrí k našej spoločnosti a povýšili ho na národný symbol. S rastom spotreby alkoholu rastie stupeň alkoholizácie celej populácie. Pritom sa markantne znižuje veková hranica ľudí, ktorí sú už závislí, alebo problémovo pijú. Rastie generácia mladých pijanov. Deti kopírujú len to, čo im ponúkame. Nijaké spoločenské podujatia, stretnutia sa nezaobídu bez alkoholu.

Spoločenská akceptácia pitia nevytvára včasný a účinný tlak na pijúceho, jeho prostredie. Vedome prehliada varovné príznaky, predovšetkým zmeny správania. Dospelí stále ticho tolerujú pitie mládeže.

Treba upozorňovať mladú generáciu a zdôrazniť, že nepiť je normálne. Že je to moja voľba zdravého a hodnotného prístupu k životu. Objaviť potenciál mladého človeka plného nadšenia a radosti zo života a vedieť stáť si za svojim rozhodnutím. Jednoducho nepiť, alebo zvoliť situačnú abstinenciu.

Je potrebné podchytiť mladých ľudí, ktorí si uvedomujú rizikové správanie a tomu prispôsobený životný štýl. Je potrebné včas zachytiť rizikové faktory, eliminovať ich a vytvoriť priestor na liečenie a doliečovanie. Spolu hľadať a nachádzať odpovede na otázky o zmysle života, tak dôležité pre každého človeka. To môže robiť rodina, priatelia, okolie, škola. To môžu robiť špecializovaní lekári, psychológovia.

Škody spôsobené alkoholom sa týkajú nielen postihnutých jedincov, ale aj ich rodín a v konečnom dôsledku celej spoločnosti. Je na každom, aký postoj zaujme v živote.

Oddelenie výchovy ku zdraviu