V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

46. týždeň – Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený z iniciatívy EÚ od roku 1998 na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Jeho tradícia sa začala v Grécku a pokračuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Stalo sa nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch  sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. Prevencia je dôležitým nástrojom pre získanie odborných informácií o  druhoch závislostí, jej nebezpečenstvách , ako aj o  tom, kde hľadať odbornú pomoc pri prípadnom zotavovaní sa zo závislosti.