4. február – Svetový deň rakoviny

Švédska výskumná organizácia Health Consumer Powerhouse (HCP) zverejnila výsledky prieskumu zameraného na porovnanie a zistenie úrovne zdravotnej starostlivosti pri liečbe rakoviny pankreasu v Európe. Slovensko sa umiestnilo na 6. mieste a dostalo sa tak medzi najlepšie krajiny v tejto oblasti.

Európsky index rakoviny pankreasu 2014 (EIRP) je vôbec prvé porovnanie liečby rakoviny pankreasu v 30 krajinách (28 členských krajín EÚ + Nórsko a Švajčiarsko). Vyhodnocuje situáciu v oblastiach, ako práva pacientov, informovanosť a dostupnosť starostlivosti, prevencia, výsledky liečby, diagnostika, liečivá a paliatívna starostlivosť. Informácie pre jednotlivé ukazovatele v EIRP za Slovenskú republiku poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu MUDr. Stanislavom Špánikom.

Najviac bodov v jednotlivých kategóriách (879 z 1000) dosiahlo Holandsko. Tesne nasleduje Dánsko (872), Francúzsko (812), Írsko (807) a Spojené kráľovstvo (800). Slovensko sa umiestnilo na 6. mieste so 733 bodmi a ako povedal Dr. Arne Bjornberg, vedúci projektu indexu Health Consumer Powerhouse:

„Je to pozitívne prekvapenie, že vidíme Slovensko medzi najlepšími krajinami v boji s rakovinou pankreasu. Slovensko je jediná krajina v strednej a východnej Európe, ktorá poskytuje solídne údaje o liečbe rakoviny pankreasu. Diagnostika a liečba fungujú na Slovensku veľmi dobre. V celkovom zhrnutí je Slovensko skutočným vzorom pre ďalšie krajiny strednej a východnej Európy.“

Rakovina pankreasu má povesť „tichého zabijaka“, keďže býva zvyčajne odhalená veľmi neskoro a jej liečba je preto často neúspešná. Ide o štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí na rakovinu v EÚ s viac ako 100 000 úmrtiami ročne. Dnes je v Európe diagnostikovanýchna rakovinu pankreasu okolo 100 000 Európanov a 5-ročná miera prežívania týchto pacientov je na úrovni 6 % a menej. Šance na prežitie sú v krajinách s najlepšími výsledkamiaž dvojnásobne väčšie, ako v európskych krajinách s najslabšími výsledkami. Ako EIRP ukazuje, jedným z najdôležitejších faktorov zlepšenia prežívania na toto ochorenie je skorá diagnostika.

Zdroj: www.nczisk.sk