4. február – Svetový deň proti rakovine

Dňa 4. februára si každoročne pripomíname Svetový deň proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine. Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej a sekundárenej prevencie a zdravého životného štýlu. Každoročne sa tiež snaží vyzvať k aktivite aj kompetentné štátne orgány, no taktiež jednotlivcov, kolektívy, ako aj celé komunity.

Tento rok je zameraný na tému: Prevencia onkologických ochorení. Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu rakoviny hrubého čreva.

Podľa štatistických údajov NCZI stúpa podiel prípadov novo diagnostikovaného zhubného nádoru kolorekta u mužov i žien, podobne ako zhubného nádoru prsníka u žien a prostaty u mužov. Stúpajú aj novo diagnostikované prípady melanómov a nemelanómových nádorov kože. U mužov sa úmrtia na zhubný nádor pľúc zaraďujú na 2. až 3. miesto a úmrtia na zhubný nádor kolorekta a prostaty na 6. až 8. miesto spomedzi najčastejších príčin zo všetkých úmrtí. U žien sa úmrtie na zhubný nádor prsníka v posledných rokoch zaraďuje na 3. miesto, na 9. až 10. miesto sa zaraďuje úmrtie na zhubný nádor kolorekta.

Ako uvádza NCZI, nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy 2. najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, s podielom 25,9 %. Najčastejšou príčinou smrti u mužov za rok 2016 bol zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc, zhubný nádor hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor prostaty. U žien išlo o zhubný nádor prsníka, zhubný nádor hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc.

Poznáme rôzne druhy zhubných nádorov, preto i prejavy rakoviny sú veľmi rôzne. Závisia od umiestnenia, mikroskopickej skladby nádoru, od jeho biologických vlastností a aj od toho, či ide o postihnutie orgánu, alebo celého systému.

Podľa toho, z akých tkanív tela zhubné nádory vznikajú ich delíme na:

 • Karcinómy – vznikajú z výstelky dutých orgánov, z kože a z tkanív žľazových orgánov.
 • Sarkómy – vznikajú zo spojivového a tukového tkaniva, z chrupaviek, kostí a zo svalov.
 • Nádory krvi, krvotvorných orgánov a lymfatickej sústavy.
 • Nádory centrálnej nervovej sústav (mozgu a miechy).

Každá zo spomínaných skupín nádorov má svoje charakteristické znaky a osobitné biologické vlastnosti. Najrozšírenejšou skupinou zhubných nádorov je skupina karcinómov, od ktorej je odvodený laický názov pre všetky druhy nádorov (carcinoma – rakovina).

Prognóza pacienta so zhubným nádorom závisí predovšetkým od včasného záchytu nádorového ochorenia, t. j., aby bol rozsah nádoru, ktorý sa určuje od I. – IV. štádia, čo najmenší. V prognóze pacienta so zhubným nádorom zohráva dôležitú úlohu i vek, nakoľko v staršom veku fyzickú a psychickú kondíciu môžu ovplyvňovať aj iné chronické ochorenia, ktoré prognózu môžu zhoršovať

Je dokázané, že choroba diagnostikovaná vo včasnom štádiu má šancu na priaznivý výsledok liečby. Preto, aby sa ochorenie zistilo a liečilo včas, je potrebné všímať si niektoré príznaky – varovné znamenia, ktoré môžu byť prvými signálmi začínajúceho sa onkologického ochorenia:

 • hrčka alebo opuch kdekoľvek na tele,
 • zmena materského znamienka (jeho farby, tvaru a veľkosti),
 • nehojaci sa vred na koži, perách, v ústnej dutine,
 • neobvyklé krvácanie z rodidiel, prítomnosť krvi v stolici či v moči,
 • tvorba krvných podliatin v podkoží,
 • dlhotrvajúci kašeľ, ktorý nereaguje na liečbu,
 • ťažkosti s močením,
 • zažívacie ťažkosti, nevysvetliteľné chudnutie, nechutenstvo, zvracanie, zmeny vo vyprázdňovaní stolice,
 • poruchy nervového systému, náhla zmena zraku.

Rizikové faktory zhubných nádorov

Vznik viacerých zhubných nádorov sa spája s pôsobením rizikových faktorov z environmentálneho prostredia, v životnom štýle, alebo v pracovnom prostredí. Faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku zhubných nádorov, sú rôznorodé. Okrem fajčenia, alkoholu, nezdravého životného štýlu a stravovania sa na vzniku onkologických ochorení spolupodieľajú faktory fyzikálne, chemické a biologické.

Zdroj:

 • www.uvzsr.sk
 • Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava 2018. ISBN 978–80–89292–61–5.
 • https://www.lpr.sk/preventivne-kampane/svetovy-den-proti-rakovine/