V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila tento deň za Svetový deň proti rakovine, ktorý sa pripomína od roku 2002. Prostredníctvom rôznych projektov a iniciatív sa zdôrazňuje prevencia rakovinových ochorení a zdravý životný štýl už od detstva.

Rakovina patrí medzi ochorenia, na ktoré vo svete zomiera najviac ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na rakovinu v rokoch 2005 – 2015 zomrie približne 84 miliónov ľudí, ak sa proti vzniku tohto ochorenia neprijmú nijaké opatrenia. Pritom mnohým rakovinovým ochoreniam sa dá predísť, ak sa odstránia hlavné rizikové faktory, akým napríklad je aj fajčenie.

Ako ďalej informovala WHO v spojitosti so Svetovým dňom boja proti rakovine, nezdravé stravovanie a sedavý spôsob života predstavujú dva hlavné z rizikových faktorov, ktoré podporujú vznik hypertenzie, zvýšenie hladiny cukru v krvi, koncentráciu lipidov v krvi, zvýšenú hmotnosť až obezitu a následne vznik chronických chorôb, napríklad srdcovo-cievneho systému, rakoviny či diabetu.

Svetový deň boja proti rakovine sa stal udalosťou, na ktorú každý rok upozorňuje Medzinárodná únia na boj proti rakovine (UICC). WHO a na Slovensku Liga proti rakovine (LPR) sa tradične pripájajú podujatiami k tomuto dňu.

Rakovina je všeobecný termín vzťahujúci sa na ochorenia postihujúce ktorúkoľvek časť ľudského organizmu. Ochorenie vyvoláva zhubný nádor (odtiaľ aj termín „nádorové ochorenie“), pre ktorý je charakteristický nekontrolovaný rast s ničením okolitých tkanív i predpoklady pre metastázovanie.

Na celom svete sa najčastejšie vyskytujú – v prípade mužov a podľa počtu úmrtí na svetovej úrovni – rakoviny pľúc, žalúdka, pečene, hrubého čreva a prostaty. Medzi ženami je to rakovina prsníka, pľúc, žalúdka, hrubého čreva a konečníka a krčku maternice.

Jednou z hlavných príčin vzniku rakoviny je aj fajčenie, ktoré spôsobuje rakovinu pľúc, hrdla, úst, pankreasu, močového mechúra, žalúdka a pečene. Nebezpečné je aj pasívne fajčenie, teda vdychovanie zafajčeného vzduchu nefajčiarmi.

Pravidelné samovyšetrenia a odborné skríningové testy pre rôzne typy rakoviny (kože, hrubého čreva, prostaty, kŕčka maternice a prsníka), môžu zvýšiť šance na objavenie rakoviny v počiatočnom štádiu, vtedy je liečba rakoviny s najväčšou pravdepodobnosťou úspešná.

Aj rakovine sa dá predchádzať!

Odporúčania, ktoré by sa mali dodržiavať, aby sa predišlo rakovinovým ochoreniam a zlepšil sa zdravotný stav:

  • Nefajčite, ak fajčíte, prestaňte. Ak sa vám nepodarí prestať, nefajčite v prítomnosti nefajčiarov
  • Vyhnite sa obezite
  • Vykonávajte fyzickú aktivitu každý deň
  • Zvýšte svoj denný príjem zeleniny a ovocia. Obmedzte príjem potravín obsahujúcich živočíšne tuky
  • Ak pijete alkohol (pivo, víno alebo destiláty), obmedzte spotrebu na menej ako dva nápoje denne, ak ste muž a jeden nápoj denne, ak ste žena
  • Vyhýbajte sa nadmernému slnečnému žiareniu
  • Dodržiavajte zdravotnícke odporúčania a bezpečnostné predpisy. Najmä pri výrobe, manipulácii a používaní tých prostriedkov, ktoré môžu spôsobiť rakovinu.
  • Ak ste žena pravidelne absolvujte preventívne prehliadky u gynekológa (cytológia, mamografia)
  • Nádory môžu byť vyliečené, šanca na uzdravenie sa výrazne zvýši, ak sú zachytené včas