V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

4. 2. – Svetový deň rakoviny (World Cancer Day)

2012 – Heslo: Spoločne to zvládneme (Together we are stronger)

Nová správa z WHO
WHO začína prácu na globálnej prevencii rakoviny spôsobenej faktormi životného a pracovného prostredia.

V celosvetovom meradle možno skoro jeden z piatich prípadov rakoviny pripísať životnému prostrediu, vrátane pracovného prostredia, To znamená 1,3 milióna úmrtí ročne.

Mnoho faktorov životného a pracovného prostredia – napríklad niektoré chemické látky, žiarenie a škodliviny šíriace sa vzduchom – môžu spôsobiť rakovinu. Týmto úmrtiam je možné predchádzať na národnej a medzinárodnej úrovni prijímaním politík na znižovanie možnosti expozície ľudí týmto látkam.

Príčiny týchto zhubných ochorení, ako je kvalita vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme alebo kontaminácie prostredia chemickými látkami vo vnútornom a vonkajšom prostredí a na pracovisku, môžu bežní ľudia ovplyvňovať len obmedzene. K zlepšeniu tejto situácie má prispieť nový globálny politický rámec – Asturiaska deklarácia. Jej odporúčania pre primárnu prevenciu zhubných nádorov spôsobených životným a pracovným prostredím majú byť neoddeliteľnou súčasťou globálneho boja proti rakovine.

Zameranie aktivít na jednoduché opatrenia na prevenciu rakovinu:

  • nefajčenie
  • zdravá strava a pravidelné cvičenie
  • obmedzená konzumácia alkoholu
  • ochrana pred infekciami spôsobujúcimi rakovinu.

2011 – Heslo: Rakovine sa dá predchádzať (Cancer can be prevented)
2010 – Heslo: Rakovine možno tiež predchádzať (Cancer can be prevented too)
2009 – Heslo: Mám rád moje zdravé aktívne detstvo (I love my healthy active childhood)

Zdroj: WHO

Oddelenie výchovy ku zdraviu