31. máj – Svetový deň bez tabaku World No Tobacco Day

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. maja Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých.

O neblahých účinkoch fajčenia na naše zdravie počúvame prakticky denne. Či sa nám to páči , alebo nie, pravdou je, že tabak usmrcuje až polovicu fajčiarov, a to pomaly a nepriamo v podobe mnohých chronických ochorení (rakovina, chronické obštrukčné pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne choroby a i.), ktorých významným rizikovým faktorom je práve fajčenie.

Zo štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že každoročne takto zbytočne zomrie viac ako päť miliónov ľudí (t.j. asi jeden mŕtvy každých šesť sekúnd) a ak sa nepodarí zvrátiť tento nepriaznivý trend, v roku 2030 pôjde až o osem miliónov ľudí.

Heslo: Rámcový dohovor na kontrolu tabaku – The WHO Framework Convention on Tobacco Control

WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia na ženy a dievčatá.

Ženský organizmus sa počas dospievania výrazne mení a účelne sa pripravuje na materstvo. Preto je potrebné uchrániť tieto veľmi citlivé procesy od rôznych škodlivín, ktorých je veľa v ovzduší, v potrave, vo vode, najviac však v cigaretovom dyme. Poznáme nepriaznivé vplyvy – hormonálne, ktoré spolu s chemickými látkami z cigaretového dymu ohrozujú zdravie, ba i život mladej ženy fajčiarky.

Prečo nemá mladá žena fajčiť:?

 • vysoké riziko trombózy žíl a z toho nasledujúcej embólie (upchatie pľúcnych tepien krvnou zrazeninou), až 10-ráz častejšie (pri užívaní súčasne antikoncepčných tabletiek)
 • srdcový infarkt až tri razy častejšie než nefajčiarky
 • samovoľné potraty
 • oplodnenie je menej pravdepodobné u fajčiacich partnerov (aj v prípade, že fajčí len muž)
 • klesá potencia, čo spôsobujú zmeny v cievach tepien a nasledovnou poruchou výživy pohlavných orgánov (u silných fajčiarov)
 • zvýšený výskyt vrodených chýb u novorodencov
 • nižšia pôrodná hmotnosť novorodencov
 • častejšia úmrtnosť novorodencov pri pôrode alebo krátko po narodení dieťaťa (mŕtvo narodených detí dvojnásobný počet)
 • duševná zaostalosť detí matiek, ktoré fajčili v tehotnosti

Ak fajčí tehotná žena, ak fajčia rodičia v prítomnosti detí, je to veľká nezodpovednosť voči zdraviu detí.

Milé dievčatá a ženy, ani jedna z vás, ktorá chce byť matkou, by nemala fajčiť! A ak už začala, mala by čím skôr prestať.

Je veľa ľudí, ktorí fajčia a súčasne aj tých, ktorí by chceli s fajčením skoncovať. Napriek opätovným pokusom sa im tento zámer nedarí dosiahnuť.

Príčinou je alkaloid tabaku, nikotín. Ide o látku, ktorá prináša fajčiarovi pocit blaha alebo uspokojenia, ale zároveň je príčinou rozvoja závislosti od fajčenia. Cigaretový dym okrem nikotínu obsahuje asi 400 tisíc chemických látok, z ktorých najmenej 250 je pre nás škodlivých a viac ako 50 je vyslovených karcinogénov.

Povedať si dosť, často nestačí. Málokto z nás je natoľko silná osobnosť, aby z fajčením skoncoval zo dňa na deň. Aj napriek všetkým opatreniam sa abstinencia dosiahne len u jednej pätiny fajčiarov. Napriek tomu sa treba o to pokúsiť. Zdravie máme len jedno.

Existuje rad prípravkou na odvykanie od fajčenia (náplaste, žuvačky…), ktoré pri zanechaní fajčenia pomôžu zmierniť chvíle na ceste za zanechaním fajčenia. Dôležitú úlohu zohráva aj rodina a priatelia, ktorí by mali v tejto snahe motivovanú osobu podporiť.

Problémom nie je len aktívne fajčenie, ale aj pasívne. Problematické je fajčenie v reštauráciách, na pracoviskách alebo kdekoľvek v uzatvorených priestoroch. Pasívne fajčenie je celosvetovo zdrojom asi 600 tisíc úmrtí.

Hesla a zameranie v rokoch:

2011 Heslo: Rámcový dohovor na kontrolu tabaku – The WHO Framework Convention on Tobacco Control
2010 Heslo: Cielený marketing tabakového priemyslu na ženy – Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women
2009 Heslo: Zdravotné varovania – Tobacco Health Warnings
2008 Téma: Mládež bez tabaku – Tobacco-free Youth
Heslo: Prerušme tabakový marketingový reťazec
Posolstvo: Úplný zákaz reklamy, propagácie a sponzorstva znižuje spotrebu tabakových výrobkov
2007 Heslo: Životné prostredie bez tabakového dymu – Smoke-free environment
2006 Heslo: Tabak: Smrteľný v každej podobe – Tobacco:Deadly in any form or disguise
2005 Heslo: Zdravotníci a kontrola tabaku – Health Professionals and Tobacco Control
2004 Heslo: Tabak a chudoba – Tobacco and Poverty

Oddelenie výchovy ku zdraviu

Oddelenie Podpory zdravia RÚVZ Prievidza organizuje, spolupracuje, vykonáva a poskytuje aktivity s tematikou škodlivosti fajčenia:

 • prednášky a besedy pre deti základných, stredných škôl ale i pre dospelých a seniorov
 • prieskum GYTS – o fajčení u detí
 • telefonické a elektronické poradenstvo ako prestať fajčiť
 • edukačné edičné materiály
 • aktuality na internetovej stránke úradu
 • články pre regionálne noviny
 • vypožičiavanie prípadne premietanie videofilmov s príslušnou tematikou, pri besedách, prednáškach ale i mimo nich
 • ankety týkajúce sa fajčenia